Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

ΠΟΣΕΕΠΕΑ : Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας για την αξιολόγηση

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

 

 

Α.Π.:07

 Αθήνα, 01.03.2023

Προς:

- Περ. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

- Περιφ. Συλλόγους

- Μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ

Θέμα: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας για την αξιολόγηση

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο και 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων και Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. από την Τετάρτη 1 Μαρτίου ως και Παρασκευή 31 Μαρτίου, στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του Ν. 4823/21 και της Υ.Α. 9950/ ΓΔ5 ΦΕΞ 388/27-01-2023, «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία της διενέργειάς της».

                                    ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. 

                        Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας

               Χρήστος Βουλιώτης          Σεραφείμ |(Μάκης) Λάππας