Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

“Υπόμνημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ - Ψήφισμα Ολομέλειας Προέδρων Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την κάλυψη των υπαρχόντων και σύσταση νέων οργανικών θέσεων για τους κλάδους ΕΕΠ-ΕΒΠ”

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος  )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr                                                                       

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr                                                  

 

 

Αθήνα, 27/12/2022

Αρ. Πρωτ.: 55

 

Προς:

-Την Υπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ζ. Μακρή

-Το Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση

Κοινοποίηση:

                                                                                                  - Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ,   κ. Ι.Μπουσδούνη

Θέμα: “Υπόμνημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ  - Ψήφισμα Ολομέλειας Προέδρων Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την κάλυψη των υπαρχόντων και σύσταση νέων οργανικών θέσεων για τους κλάδους ΕΕΠ-ΕΒΠ”

Αξιότιμες κα. Υπουργέ,  κα. Υφυπουργέ,

Αξιότιμοι κ. Γενικέ γραμματέα, κ. Διευθυντά ΕΑΕ,

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..  Η Ομοσπονδία έχει αποδείξει με θέσεις, προτάσεις  και με έργα τη στήριξη της στα  θέματα της Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης για τα μέλη της ΕΕΠ- ΕΒΠ, τα σχολεία, τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Το Σάββατο 12/11/2022, κατά τη σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων των Περιφερειακών Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, καθώς και του επιστημονικού της οργάνου ΙΜΕΓΕΕ, αποφασίστηκε η σύνταξη ψηφίσματος ως προς το μείζον θέμα της κάλυψης των υπαρχόντων και σύστασης νέων οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ, και προώθησης αυτού στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Το παρόν υπόμνημα εκπονήθηκε από την Ομοσπονδία, μέλη ειδικών επιστημονικών επιτροπών, από Περιφερειακούς Συλλόγους, καθώς και με τις παρεμβάσεις του επιστημονικού οργάνου ΙΜΕΓΕΕ της προηγούμενης θητείας των Δ.Σ, και επικαιροποιήθηκε εκ νέου από τα νέα, προκειμένου να το λάβετε υπόψη σας, και σας ζητάμε, όπως το αξιοποιήσετε κατάλληλα και αρμοδίως.

Αρχικά, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι σε όλες τις βαθμίδες της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης, δύναται να ενισχυθούν δεξιότητες και να υποστηριχθούν οι  μαθητές/-τριες, οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί με τον καθορισμό στόχων ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής από εργοθεραπευτές, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων για την κινητική κατάσταση των παιδιών και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους σε όλες τις δραστηριότητες μέσω εργονομικών παρεμβάσεων και ειδικών βοηθημάτων από φυσικοθεραπευτές, δεξιοτήτων επικοινωνίας και λόγου από λογοθεραπευτές, κοινωνικών δεξιοτήτων και προάσπισης των δικαιωμάτων και της προστασίας των μαθητών, γονέων από κοινωνικούς λειτουργούς, συμβουλευτική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας από ψυχολόγους, εξαρτήσεων και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και θεμάτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτονομίας από το ΕΒΠ. Επίσης απαραίτητη κρίνεται και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε κανόνες ατομικής υγιεινής και προφύλαξης από πάσης φύσεως κινδύνους υγείας  από σχολικούς νοσηλευτές.

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά και στα ειδικά δημόσιά σχολεία, χρειάζονται διαφορετικές και ποικίλες προσεγγίσεις. Οι ειδικότητες των ΕΕΠ-ΕΒΠ, ως επί το πλείστον, είναι εκείνες που μέσω εξατομικευμένων προσεγγίσεων, βοηθούν τους μαθητές με αναπηρία στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών μάθησης, ώστε να φοιτήσουν και να συμπεριληφθούν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία και παράλληλα είναι εκείνες που έχουν κατά κύριο λόγο εγκαθιδρυμένες συνθήκες με τους γονείς, οι οποίοι ως σύμμαχοι των παιδιών τους, ακολουθούν τις συστάσεις των συναδέλφων καθ’ όλη την πορεία της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω,  προτείνουμε τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων και συγκεκριμένα τα εξής:

Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής:

Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση και με βάση και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χρειάζονται κατ’ ελάχιστο από δύο λογοθεραπείες, δύο εργοθεραπείες και δύο φυσικοθεραπείες ανά εβδομάδα. Ως εκ τούτου προκρίνεται μια αναλογία 1 οργανικής θέσης/12 μαθητές για τις παραπάνω ειδικότητες (ΠΕ 21, ΠΕ28, ΠΕ29 ανά Ειδικό Νηπιαγωγείο – Ειδικό Δημοτικό).

Παράλληλα σε  αυτήν τη βαθμίδα εκπαίδευσης χρειάζονται Ψυχολόγοι (ΠΕ 23) όσο και Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ 30) η καταλληλότερη  αναλογία για τη δημιουργία οργανικών θέσεων είναι 1 οργανική θέση /15 μαθητές για την κάθε ειδικότητα για τους παρακάτω λόγους: οι γονείς έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με τις δυσκολίες των παιδιών τους και χρειάζονται υποστήριξη, τόσο για αντιληφθούν τις δυσκολίες όσο και για να μπορέσουν να τις διαχειριστούν κατάλληλα στο οικογενειακό πλαίσιο. Επίσης οι προαναφερόμενες ειδικότητες θα πρέπει να καλύψουν επαρκώς τον μαθητικό πληθυσμό τόσο με ατομικές συνεδρίες, όσο και με ομαδικές δραστηριότητες. Επιπλέον καλούνται πολλές φορές να υποστηρίξουν τους  εκπαιδευτικούς για την καταλληλότερη αντιμετώπιση των μαθητών τους.

Στο πλαίσιο της γενικότερης υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας, κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση αυτών των σχολείων με Σχολικούς Νοσηλευτές (ΠΕ 25) προκειμένου να μπορούν να παρέμβουν οποτεδήποτε χρειαστεί, καθώς και για να εκπονήσουν Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη μια αναλογία 1 οργανική θέση / 15 μαθητές και με ελάχιστο αριθμό ανά ΣΜΕΑΕ τους 2 Σχολικούς Νοσηλευτές, για την πλήρη κάλυψη του ωραρίου της Σχολικής Μονάδας, ιδιαίτερα μάλιστα αν πρόκειται για Ολοήμερο Ειδικό Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό.

Τέλος, για την καλύτερη κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών προκρίνεται η δημιουργία οργανικών θέσεων ΕΒΠ ισόποση με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών του εκάστοτε σχολείου, προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν επαρκώς οι στοιχειώδεις ανάγκες που προκύπτουν στην καθημερινότητα αυτών των μαθητών. Η έγκαιρη παρέμβαση , υποστήριξη και εκπαίδευση σε τομείς ημιαυτόνομης διαβίωσης και ατομικής φροντίδας, είναι υψίστης σημασίας για την αυτονομία του στη ζωή του.

Σχολεία Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής

Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Οι μαθητές που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο χρήζουν εντατικής παρέμβασης προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους τόσο εκπαιδευτικά όσο και θεραπευτικά. Συνεπώς προκρίνεται μια αναλογία 1 οργανικής θέσης/12 μαθητές για τις ειδικότητες των ΠΕ 21, ΠΕ28, ΠΕ29 ανά ΕΕΕΕΚ,  προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι δυσκολίες που παρουσιάζουν σε θεραπευτικό πλαίσιο.

Παράλληλα στα συγκεκριμένα πλαίσια χρειάζονται Ψυχολόγοι (ΠΕ 23) όσο και Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ 30) με την καταλληλότερη  αναλογία οργανικών θέσεων 1 οργανική θέση/15 μαθητές για την κάθε ειδικότητα, ώστε να υποστηρίζονται κατάλληλα οι μαθητές και οι οικείοι τους. Παράλληλα κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τουλάχιστον ενός Επαγγελματικού Συμβούλου (ΠΕ 22) ανά σχολική μονάδα, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές στην επιλογή και εύρεση της μελλοντικής τους απασχόλησης.

Ακόμα για την καλύτερη κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών προκρίνεται η δημιουργία οργανικών θέσεων ΕΒΠ ισόποση με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών του εκάστοτε σχολείου, προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν επαρκώς οι στοιχειώδεις ανάγκες των μαθητών.

Τέλος για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών πλαισίων κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση αυτών των σχολείων με Σχολικούς Νοσηλευτές (ΠΕ 25). Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη μια αναλογία 1 οργανική θέση / 15 μαθητές και με ελάχιστο αριθμό ανά ΕΕΕΕΚ τους 2 Σχολικούς Νοσηλευτές, για την πλήρη κάλυψη του ωραρίου της Σχολικής Μονάδας.

ΕΝΕΕΓΥΛ: Οι μαθητές που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο χρήζουν λογοθεραπευτικής (ΠΕ 21) και εργοθεραπευτικήςς παρέμβασης (ΠΕ 29) τόσο για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους, όσο και για την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης και μελλοντικών επαγγελματικών δεξιοτήτων οργάνωσης. Ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία 1 Οργανικής Θέσης  ΠΕ 21 και ΠΕ 29  / 20 μαθητές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι προαναφερόμενες δυσκολίες.

Ακόμη για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, την καλλιέργεια επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, την επαρκή αναγνώριση και εξωτερίκευση των συναισθημάτων καθώς και την συναισθηματική διαχείριση διαφόρων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε καθημερινό επίπεδο αυτή η μαθητές, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία τόσο 1 Οργανικής Θέσης Ψυχολόγου (ΠΕ 23) όσο και 1 Οργανικής Θέσης Κοιν. Λειτουργού (ΠΕ 30) / 20 μαθητές.

Επίσης κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τουλάχιστον ενός Επαγγελματικού Συμβούλου (ΠΕ 22) ανά σχολική μονάδα, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές στην επιλογή και εύρεση της μελλοντικής τους απασχόλησης.

Ακόμη για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας ιδιαίτερα για την υποβοήθηση και την οργάνωση των μαθητών κρίνεται απαραίτητη η σύσταση 1 Οργανικής θέσης ΕΒΠ / 20 μαθητές.

Τέλος για την αντιμετώπιση τόσο πιθανών ιατρικών προβλημάτων όσο και για την εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία 1 Οργανικής Θέσης Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ 25) /20 μαθητές .

Σε κάθε περίπτωση, καθώς, όπως γνωρίζουμε, συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε συγκεκριμένες ΣΜΕΑΕ, θα ήταν ωφέλιμο το οικείο ΠΥΣΕΕΠ, σε συνεργασία με τους Συμβούλους Ε.Α.Ε. / Ε.Ε.Π., να προσδιορίζουν από κοινού τυχόν αύξηση των οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., προκειμένου να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες αυτές.

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι γεγονός ότι «η αξιολόγηση πραγματοποιείται από διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έναν Ψυχολόγο ΠΕ23 και έναν Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ30, ενώ σε αυτήν καλούνται και μέλη οποιουδήποτε κλάδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε., όπου κατά περίπτωση, η συνδρομή των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την έκδοση της σχετικής αξιολογικής έκθεσης…». Πρέπει λοιπόν να επισημανθεί ότι σε μια υποστηρικτική δομή που φιλοδοξεί να αποκαλείται «διεπιστημονική», δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ως διεπιστημονική ομάδα μόνο η αποτελούμενη από το τρίπτυχο «εκπαιδευτικός, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός» και μάλιστα να καλούνται να συνδράμουν σε αυτή, ως «προσκεκλημένοι» ή επικουρικοί (οι χαρακτηρισμοί δικοί μας), οι «λοιποί θεραπευτές». Είναι σαφές ότι η πραγματική διεπιστημονικότητα απαιτεί τη συμπερίληψη όλων ανεξαιρέτως των κλάδων του ΕΕΠ στη διεπιστημονική ομάδα, καθώς προσεγγίζεται έτσι σφαιρικά και πολυπρισματικά η πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και επιτυγχάνεται η ολιστική κατανόηση των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών τους, προκειμένου να εξευρεθεί η αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους και να καταρτιστεί ένα ουσιαστικό και βιώσιμο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.). Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η διεύρυνση των διεπιστημονικών ομάδων και η αύξηση των οργανικών θέσεων των θεραπευτών στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  καθώς και η σύσταση νέων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προκειμένου να καλύπτονται επαρκώς και κατάλληλα οι αυξημένες ανάγκες των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Είναι σημαντικό να μη διαφεύγει της προσοχής ότι ήδη από το  Νόμο 3699/2008 (άρθρο 12), είχε προβλεφθεί πως «Το Ε.Π, Ε.Ε.Π. και Δ.Π.  τοποθετείται ανάλογα με τη διασπορά του μαθητικού πληθυσμού και σε κάθε περίπτωση τοποθετείται μία πλήρης διεπιστημονική ομάδα σε μαθητικό πληθυσμό τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10000) ατόμων.», κάτι που ωστόσο στις παρούσες συνθήκες δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις του ισχύοντος Νόμου. Ενδεικτικά θα έπρεπε να υπάρχει μια πλήρης διεπιστημονική ομάδα σε μαθητικό πληθυσμό τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3000) ατόμων.

Γενική Εκπαίδευση και Ε.Δ.Υ.

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση έχουν ξεκινήσει «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Κύριος σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων («softskills»), δεξιοτήτων ζωής.

Αν μελετήσει κανείς την αιτιολογική έκθεση για το περιεχόμενο των θεματικών κύκλων θα διαπιστώσει ότι πολλές από τις επιμέρους θεματικές (Μαθήματα ζωής και αγωγής της υγείας, Αυτό-μέριμνα, Ασφάλεια και πρόληψη, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Πρόληψη εξαρτήσεων, Ψυχική υγεία, Ανθρώπινα δικαιώματα, Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα) εμπίπτουν στις ειδικότητες των σχολικών νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, φυσικοθεραπευτών και Ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως αυτές προκύπτουν από το καθηκοντολόγιο του κάθε κλάδου και από το επιστημονικό τους πεδίο και εξειδίκευση. Κατ’ επέκταση των προαναφερομένων σκόπιμη είναι η υλοποίηση  των δράσεων ενδυνάμωσης με στόχο  και συγκεκριμένα μέλη ή ομάδες της μαθητικής κοινότητας, όπως μαθητές/τριες με αναπηρία, πρόσφυγες, ρομά ή/και άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ώστε να προαχθεί η συμπερίληψη όλων των μαθητών.  Άλλωστε με το νόμο 4823/21, άρθρο 17 ορίζονται για τα σχολεία ήδη οργανικές θέσεις για δύο από τις παραπάνω ειδικότητες, οι οποίες καλύπτονται με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισμό (πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30), εκ των οποίων καλύφθηκαν μόνο 50 από κάθε κλάδο. Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 3699/2008 στο άρθρο 12 παρ.3 προέβλεπε και την ύπαρξη ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., για ζητήματα υγείας και ΕΠΕ που συνδέονται με εξειδικευμένα προγράμματα αγωγής υγείας, κάτι που ενισχύει το λόγω ύπαρξης τους στις Ε.Δ.Υ.

Συνεπώς η πρόταση που καταθέτουμε ως ΠΟΣΕΕΠΕΑ, πέρα από την αναγκαιότητα των μαζικών διορισμών στα ήδη υπάρχοντα κενά,  καθώς και της σύστασης και κάλυψης νέων οργανικών θέσεων για όλους  τους κλάδους  ΕΕΠ- ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση (π.χ. οργανοποίηση του Μ.Ο. των πάγιων λειτουργικών κενών των τελευταίων χρόνων), είναι η δημιουργία Σχολικού Δικτύου Υποστήριξης,  ουσιαστικά εμπλουτισμό του προγράμματος των Ε.Δ.Υ. μέσω της σύστασης κι άλλων οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ,  ανά σχολική μονάδα και κατά περίπτωση ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Εκτιμάμε πως αν όλα τα σχολεία έχουν το απαραίτητο Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, μπορούν πραγματικά να τεθούν οι βάσεις για τις ενέργειες ως προς την ισότιμη εκπαίδευση μέσω διεπιστημονικής και ολιστικής προσέγγισης για την υποστήριξη εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών.

Το Σχολικό Δίκτυο Υποστήριξης θα μπορούσε να υλοποιεί δράσεις ανάλογα με τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που εμπεριέχει,  λ.χ. Η διεπιστημονική ομάδα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε συνεργασία με το Σχολικό Δίκτυο Υποστήριξης, μπορούν να έχουν ως ευθύνη την εφαρμογή δράσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Στόχοι όπως η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας, σχολικού εκφοβισμού, εθισμού σε ουσίες και διαδίκτυο, καθώς και παρέμβαση σε περιπτώσεις, ρατσισμού,  γονικής παραμέλησης ή/και κακοποίησης, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με σταθερή διεπιστημονική ομάδα. Συνεπώς, η υλοποίηση  στοχευμένων δράσεων ενδυνάμωσης της μαθητικής κοινότητας, όπως για μαθητές/τριες με αναπηρία και άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με στόχο τη συμπερίληψη, καθώς και προγραμμάτων τα οποία προάγουν την αυτοεκτίμηση, την αποδοχή, την αλληλεγγύη κ.α. για όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες,  με την υποστήριξη και του ΕΕΠ - ΕΒΠ, θα μπορούν να επιτευχθούν στο σύνολό τους μόνο με πλήρη και διεπιστημονική στελέχωση των σχολείων και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από μόνιμο προσωπικό , με σκοπό την υλοποίηση της πρώιμης παρέμβασης .

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζονται ως προς την παροχή ίσων ευκαιριών οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες από τους κλάδους ΕΕΠ-ΕΒΠ και ιδιαίτερα οι φοιτητές με κινητικές αναπηρίες από τον κλάδο του ΕΒΠ, και στα Πανεπιστήμια της χώρας βάση των αναγκών τους που θα προκύπτουν από την γνωμάτευση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Ένα σύγχρονο κράτος δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά θα πρέπει να υπάρχουν σταθερά όλες οι ειδικότητες ΕΕΠ και ΕΒΠ ώστε η εκπαίδευση να προσφέρει εκτός από τη μάθηση και την υποστήριξή .

 

 

Ως Ομοσπονδία που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ΕΕΠ – ΕΒΠ ζητάμε να θεσμοθετηθούν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για τις λειτουργικές ανάγκες όπως είναι ο καθορισμός αριθμητικών κριτηρίων – αναλογίας όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ και ΕΒΠ,  σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών/-τριων που υποστηρίζουν, αλλά και των παροχών που προσφέρουν, ώστε να μην παραλείπεται και υπολείπεται καμία ειδικότητα.

Ζητάμε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη θέσεων με μόνιμο διορισμό στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς αποτελούν  νευραλγική εκπαιδευτική/υποστηρικτική δομή για τους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία, τα οποία  δεν υπολογίστηκαν στους διορισμούς της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019, ούτε στους μετέπειτα συμπληρωματικούς διορισμούς. Να σημειωθεί πως τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν μεγάλες ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό, 402 τα οργανικά κενά των ΕΕΠ, στα οποία, η πλειονότητα που υπηρετεί αυτή τη στιγμή είναι αναπληρωτές ΕΕΠ, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει ανοιχτό αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Για την Ομοσπονδία εξακολουθεί είναι πρωτεύουσας σημασίας μία συνάντηση και με την παρουσία της Υπουργού.

                                        ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ

               ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΣΕΡΑΦΕΙΜ ( ΜΑΚΗΣ) ΛΑΠΠΑΣ