Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαδικασία μονιμοποίησης νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ του 2020 .

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος  )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας )

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr                                                                       

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr                                                 

Α.Π.:47

Ημερομηνία : 31.10.2022

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Περιφερειακούς Συλλόγους

  

Θέμα: «Διαδικασία μονιμοποίησης νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ του 2020»

 Τον Μάρτιο του 2022 συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  όπου από δόκιμοι θα έπρεπε να γίνουν μόνιμοι . Με βάση τον νόμο 4589/2019 με  τον οποίο πραγματοποιήθηκαν  οι διορισμοί στην εκπαίδευση, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από τις Διευθύνσεις η μονιμοποίηση των συναδέλφων .

Η σχετική πράξη μονιμοποίησης εκδίδεται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Η δοκιμαστική περίοδος έχει παρέλθει και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μονιμοποίησης .

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που διορίστηκαν τον Μάρτιο του 2020 να στείλουν την παρακάτω αίτηση , έτσι ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες μονιμοποίησης τους .

                          ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Χρήστος Βουλιώτης                      Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας ΑΙΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τη Διεύθυνση …………

 

 

Ατομικά Στοιχεία

 

 

Επώνυμο:

 

 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και το άρθρο 62 του ν.4589/2/2019 οι νεοδιόριστοι υπηρετούν επί δύο     (2) έτη ως δόκιμοι υπάλληλοι και στο τέλος του δεύτερου έτους κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν .

Καλείται η …….Π.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε. ……… να εφαρμόσει άμεσα την σχετική νομοθεσία του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και σύμφωνα με :

  • Π.2α.3α του άρθρου 5ν.2986/2022 με τροποποίηση από π.3γ του άρθρου 13 ν.3149/2003
  • Π1-4 του άρθρου 2 ΠΔ 140/1998
  • Π.1,2 του άρθρου 40 του ΥΚ ν.3528/2007
  • Π.5,8 του άρθρου 3848/2010
  • Εγκύκλιο αριθμού πρωτοκόλλου 46026/Δ2/25-06-2007.

Για την υπογραφή της διαπιστωτικής πράξης μονιμοποίησης μου κατόπιν εισήγησης του ΠΥΣΕΕΠ ……

Σας υπενθυμίζω ότι με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για ρύθμιση σχετικών θεμάτων (107693/Ε2/01-07-2016) η μονιμοποίηση νεοδιόριστων πραγματοποιείται αυτοδίκαια .

Για όλα τα παραπάνω παρακαλώ βα μου κοινοποιήσετε τον αριθμό διαύγειας της διαπιστωτικής πράξης μονιμοποίησης μου .

 

 

Ο/Η  Αιτών/ούσα

 

______________________

 

 

 

Όνομα:

 

 

Όν. πατέρα:

 

 

Όν. μητέρας:

 

 

Δ/νση οικίας:

 

 

 

 

 

Κινητό τηλ.:

Email :

 

 

 

 

Στοιχεία Εργασιακής Σχέσης         

 

Αρ. Μητρώου:           

Κλάδος: 

Οργανική θέση :         

Απόσπασης :

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαπιστωτική Πράξη μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ ».

 

 

 

 _______________, ___ / ___ /20___