Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

Διαμαρτυρία για λάθη και παραλείψεις στον ΟΠΣΥΔ από τις Π.Δ.Ε, Δ.Δ.Ε, Δ.Π.Ε.

 Αριθμ.Πρωτ.: 26

Ημερομηνία:  Αθήνα ,12/07/2022

ΠΡΟΣ

-Την Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κα. Κεραμέως

- Την Υφυπουργό Παιδείας κα Ζ. Μακρή

-Τον Γενικό Γραμματέτα του Υ.ΠΑΙ.Θ, κ. Κόπτση

-Τον Γενικό Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κ. Παπαϊωάννου

-Την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ κα Ν. Φυτουράκη 


Κοινοποίηση :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Θέμα: Διαμαρτυρία για λάθη και παραλείψεις στον ΟΠΣΥΔ από τις Π.Δ.Ε, Δ.Δ.Ε, Δ.Π.Ε. 

Εκφράζουμε εντόνως την διαμαρτυρία μας καθώς κατόπιν πολλών μηνυμάτων που δεχόμαστε από πολλούς υποψήφιους, υπάρχει μια αναστάτωση για το πώς θα διορθωθούν τα λάθη που αφορούν στη από πλευράς των διευθύνσεων μη ορθή καταχώριση ή και στην παράλειψη αρχείων υποψηφίων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που συμμετείχαν στις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2022 & 1ΕΑ/2022 αντιστοίχως.  

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο, εκπροσωπώντας τα μέλη - συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ,  που εργάζονται σε Ειδικά και Γενικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε Ε.Δ.Υ. καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στη διόρθωση των δεκάδων λαθών, που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της επικαιροποίησης των στοιχείων των συναδέλφων Εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Τα λάθη αυτά προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία και άγχος στους συναδέλφους για το μέλλον της εργασίας τους.

Ζητάμε να δοθεί εντολή παράτασης της προθεσμίας μίας εβδομάδας από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να διορθώσουν τα λάθη στους φακέλους προσόντων των συναδέλφων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Η επιλογή αυτή είναι ζωτικής σημασίας  από τη μεριά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, καθώς θα μείνουν συνάδελφοι εκτός εργασίας και συνάδελφοι θα χάσουν τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ. Οι αναπληρωτές θα προσληφθούν από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, στη δημιουργία των οποίων δεν πρέπει να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας χωρίς πρώτα να διορθώσει τα λάθη, που προκλήθηκαν από το φόρτο εργασίας των δικών του υπαλλήλων σε βάρος των συναδέλφων Εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. Η διόρθωση των λαθών θα επιφέρει και μικρότερο αριθμό ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και έτσι η διαδικασία για την έκδοση των οριστικών πινάκων θα είναι συντομότερη και οι πίνακες θα έχουν εγκυρότητα, καθώς θα αντικατοπτρίζουν με ορθότητα τα στοιχεία των συναδέλφων.

Περιμένουμε την απάντηση σας και τις ενέργειες σας, ώστε να μην αδικηθεί κανείς συνάδελφος Εκπαιδευτικός/ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Και κανένας συνάδελφος να μην χάσει την εργασία του ή να μην απομακρυνθεί από τη περιοχή διαμονής του εξαιτίας λαθών για τα οποία δεν είναι ο ίδιος υπεύθυνος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.