Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ αναπληρωτών – μελών ΕΒΠ, απορριπτέων από τον αξιολογικό πίνακα του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.


22 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΣ

το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ – ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας

την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

  Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

των αναπληρωτών – μελών ΕΒΠ,

απορριπτέων από τον αξιολογικό πίνακα

του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.

 

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες,

 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε την εντονότατη διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας για την απόρριψη μεγάλου ποσοστού των αναπληρωτών ΕΒΠ από τους πίνακες κατάταξης του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π., λόγω μιας τεχνικής αστοχίας του πληροφοριακού συστήματος της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τον εν λόγω διαγωνισμό, στην καταχώρηση του πεδίου “ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ”, λόγω αστοχίας του συστήματος δεν μας δινόταν η επιλογή κωδικού “202”, η οποία αφορά τους κατόχους πτυχίου Ι.Ε.Κ., παρά ΜΟΝΟ η επιλογή “201” (κωδικός που ίσχυε μέχρι πέρυσι για όλο το ΕΒΠ), η οποία και ήταν η μοναδική προς συμπλήρωση και αποδοχή από το σύστημα.

Ωστόσο, λόγω της αστοχίας αυτής, το σύστημα έκρινε ότι υπάρχει ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, δηλαδή ότι η αντιστοίχιση του κωδικού δεν συνάδει με το πτυχίο που κατέχει ο καθένας / η καθεμία από εμάς, με συνέπεια να μας απορρίψει από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ατομικοί μας φάκελοι στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ. είναι έγκυροι και επικαιροποιημένοι, και ο Α.Σ.Ε.Π. διασταυρώνει τα ατομικά μας στοιχεία και προσόντα μέσω αυτού, συνεπώς δε συντρέχει καμία προσπάθεια εξαπάτησης, παραπλάνησης ή αλλοίωσης αποτελεσμάτων εκ μέρους μας.

Όλοι εμείς οι αναπληρωτές – μέλη του ΕΒΠ εργαζόμαστε επί συναπτά έτη με τα σύννομα τυπικά προσόντα μας. Εφόσον ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την αστοχία αυτή του συστήματος, ζητούμε να μεριμνήσετε για την εξέταση όλων των ενστάσεών μας, την αποκατάσταση αυτής της κατάφορης αδικίας σε βάρος μας, και την επανένταξή μας στους πίνακες κατάταξης του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022. Σας παρακαλούμε, επίσης, στα πλαίσια της ανθρώπινης ευαισθησίας, να λάβετε υπόψη σας ότι πίσω από τους αναπληρωτές αυτούς υπάρχουν οικογένειες, σύζυγοι και παιδιά, και ο αποκλεισμός μας από τους πίνακες κατάταξης για 2 (δύο) έτη λόγω ενός τεχνικού σφάλματος – για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρουμε – θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην οικογενειακή και οικονομική σταθερότητα καθενός / καθεμιάς από εμάς.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, και ευελπιστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.

 

                                    Οι απορριπτέοι αναπληρωτές – μέλη ΕΒΠ

                                    του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.