Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

 

Αθήνα21/06/2022

                                                                    Αρ. Πρωτ.: 20

Προς:

-          Τους Περιφερειακούς Συλλόγους


Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ».

Αγαπητοί/-ες συνάδελφοι/-ισσες,

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., μετά από ομόφωνη απόφασή του, και με τη σύμφωνη γνώμη των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων - μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, όπως συζητήθηκε στην Έκτακτη Ολομέλεια των Προέδρων  που πραγματοποιήθηκε στις 20/06/2022 (αρ. Πρωτ.: 19/19-06-2022), προβαίνει σε παράταση  των αιτήσεων υποψηφιότητας για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και για την Ελεγκτική Επιτροπήπροκειμένου να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων. Η καταληκτική ημερομηνία που αποφασίστηκε είναι η Πέμπτη 23/06/2022, ηλεκτρονικά στο e-mail της Ομοσπονδίας poseepea@yahoo.gr.


Παρακαλούμε θερμά τους Περιφερειακούς Συλλόγους να ενημερώσουν εγκαίρως τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους.  Αποτελεί καίριας σημασίας για τη συνέχεια του έργου της Ομοσπονδίας και των Περιφερειακών Συλλόγων να κατατεθούν εγκαίρως επιπλέον υποψηφιότητες.

 

Υπενθυμίζουμε ότι όπως προβλέπει το Καταστατικό (Άρθρο 35 α), δικαίωμα συμμετοχής, ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων - Μελών και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.