Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

 

Αθήνα, 01/10/2021

                                                                            Αρ. Πρωτ.:39

                                                          ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                       - Τα Δ.Σ. των ΣΕΕΠΕΑ, μελών της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

-Τους αντιπροσώπους των ΣΕΕΠΕΑ στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ


ΘΕΜΑ: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της  ΠΟΣΕΕΠΕΑ».

Συνάδελφοι/ισσες, 

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ μετά από απόφασή του στις 01/10/2021 προσκαλεί  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους Αντιπροσώπους των ΣΕΕΠΕΑ στην  ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  την Κυριακή 3/10/2021 και ώρα 20:00 στο διαδικτυακό τόπο συνάντησης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  (zoom)  με θέμα τις αποφάσεις για τα επόμενα βήματα της Ομοσπονδίας, μετά την πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι η κηρυχθείσα, από τις εναγόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, απεργία – αποχή είναι παράνομη.

Με εκτίμηση