Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς ΣΕΕΠΕΑ και μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Αθήνα, 30/08/2021

Άρ. Πρωτ. 35

 Προς 

Τους ΣΕΕΠΕΑ, μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Θέμα: Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς ΣΕΕΠΕΑ και μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ 

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες,

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων για το ΕΕΠ ΕΒΠ της α φάσης για το έτος 2021-22, θα θέλαμε να συνδράμετε στην προσπάθεια της ομοσπονδίας προκειμένου να ενημερωθούμε για τα κενά που έχουν προκύψει στις εκπαιδευτικές δομές (σχολεία και ΚΕΔΑΣΥ) σε σχέση με τις ανάγκες, τυχόν λάθη και παραλείψεις κατά τη διαδικασία τοποθετήσεων αναπληρωτών καθώς και οποιασδήποτε παρατυπίας έχει διαπιστωθεί από συναδέλφους. 

Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα μέλη σας με κάθε πρόσφορο μέσο για να συγκεντρώσετε τα ανωτέρω στοιχεία και να μας τα αποστείλετε μέχρι τις 11/9/2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Καλούμε κάθε συνάδελφο που ανήκει στους κλάδους ΕΕΠ ΕΒΠ, να επικοινωνήσει με τον οικείο ΣΕΕΠΕΑ στον οποίο ανήκει και να αποστείλει οποιαδήποτε διαμαρτυρία σχετικά με τις προσλήψεις και τις τοποθετήσεις αναπληρωτών της α φάσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και υποστήριξη.

 Οι 13 Περιφερειακοί σύλλογοι που ανήκουν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.:

Αγαπητά μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, παρακάτω σας παραθέτουμε τα e-mail των 13 Περιφερειακών Συλλόγων που ανήκουν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και μπορείτε να απευθύνεστε όλα τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία εργάζεστε: 

1) ΣΕΕΠΕΑ Ιόνιων Νήσων: seeapin@gmail.com

2)  ΣΕΕΠΕΑ Ηπείρου: seepea.ipeirou@gmail.com

3) ΣΕΕΠΕΑΒΠ Αν. Μακ./Θράκης: syllogoseepevpamth@gmail.com

4) ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας: seepeakm@gmail.com

5) ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Μακεδονίας: seepead.maked@yahoo.com

6) ΣΕΒΕΠΕΑ Θεσσαλίας: sevepeath@gmail.com

7) ΣΕΕΠΕΑ Βορείου Αιγαίου: seepeaba@gmail.com

8 ) ΣΕΕΠΕΑ Νοτίου Αιγαίου: seepeana@gmail.com

9) ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας: seepeastella@yahoo.gr

10) ΣΕΕΠΕΑ Αττικής: seepeaa@yahoo.gr

11) ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδος: seepea_dellad@yahoo.gr

12) ΣΕΕΠΕΑ Πελοποννήσου: seepeapp@gmail.com

13) ΣΕΕΠΕΑ Κρήτης: seepeakritis@gmail.com