Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021

Σχόλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. περί διδακτικής προϋπηρεσίας

Θέμα: Σχόλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. περί διδακτικής προϋπηρεσίας 

Α//Διδακτική υπηρεσία

ΆΡΘΡΟ 2

Η προϋπηρεσία σε ΚΔΑΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥ,  ΚΕΔΑΣΥ  αναγνωριζόταν ως διδακτική σύμφωνα με τον ν.3699/2008 και ν.4547/2018. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας και το καθηκοντολόγιο του ΕΕΠ ασκείται υποστηρικτικό έργο σε μαθητές, γονείς και στα σχολεία (μέσα και έξω από την τάξη) μέσω και του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Σε καμία περίπτωση δεν ασκείται διοικητικό έργο. Επίσης και από την περιγραφή του σκοπού και των αρμοδιοτήτων των ΚΕΔΑΣΥ (άρθρο 9), αναφέρεται εκτενώς το υποστηρικτικό έργο μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, δράσεων πρόληψης και ενίσχυσης δεξιοτήτων σε μαθητές και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε γονείς, όπως ακριβώς πραγματοποιείται και στα σχολεία.

 Βελτιωτική πρόταση

Ø ΆΡΘΡΟ 2 Ορισμοί

στ) Διδακτική υπηρεσία:

ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ στ) το στδ) Η υπηρεσία με την ιδιότητα του Προϊσταμένου ή του μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.).

Έτσι αφαιρείται το ζ)

 

Β//  ΚΕΔΑΣΥ

  Άρθρο 13 Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

 Αν η υπηρεσία δε θεωρείται διδακτική σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ ζ) δεν μπορεί να αιτηθεί μετάθεσης ή απόσπασης εκπαιδευτικός, ΕΕΠ ο οποίος δεν έχει διδακτική προϋπηρεσία σε σχολική μονάδα. Το ΕΕΠ το οποίο  στηρίζει επί συναπτά έτη τα ΚΕΣΥ, αποκλείεται από τη δυνατότητα υπηρεσιακών μεταβολών.  Το μέτρο αυτό θα έχει ως συνέπεια να απογυμνωθούν τα ΚΕΔΑΣΥ από μόνιμο προσωπικό.

Επίσης θα πρέπει να προστεθεί στα 3 χρόνια σε ΣΜΕΑΕ, η προϋπηρεσία σε ΚΔΑΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥ, ΚΕΔΑΣΥ γιατί και πάλι κάποιος που δεν έχει μετακινηθεί όλα τα χρόνια σε σχολείο δεν μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο ΚΕΔΑΣΥ ακόμα κι αν χρειαστεί να μετοικήσει. 

Τα ΚΕΔΑΣΥ εμπίπτουν στις περιοχές εκπαίδευσης και δεν είναι αποκομμένα από  τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των διευθύνσεων. Όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζαμε ότι η διδακτική προϋπηρεσία είναι ενιαία σε σχολεία και ΚΕΣΥ, όπως επίσης και ήταν τυχαίο πού θα τοποθετηθεί κάποιος είτε με πρόσληψη ως αναπληρωτής, είτε με μετάθεση ανάλογα με τα κενά που υπήρχαν.

 

Οι σύμβουλοι ΕΕΠ, οι οποίοι προβλέπονται στο νέο νόμο (άρθρο 29, παρ1), έχουν υπό την ευθύνη τους και τα ΚΕΣΥ, παρόλα αυτά ζητείται διδακτική προϋπηρεσία 8 ετών, κατά συνέπεια αποκλείονται όσοι έχουν εργαστεί σε ΚΔΑΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥ.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ø Όπου στις διατάξεις του παρόντος Mέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π.
η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας, νοείται η παροχή υποστηρικτικού
έργου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης,
 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ή ΚΕΔΑΣΥ ή ΚΕΣΥ ή ΚΕΔΔΥ ή ΚΔΑΥ.


Ø Αρθρο 13-Παράγραφος 3

Η κάλυψη των θέσεων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 (δηλ. Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)) γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ.

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ


Πατήστε εδώ για να γράψετε σχόλιο στη διαβούλευση: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις