Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά παραπεμπτικά έγγραφα για Ιατρικές Γνωματεύσεις των ΕΕΠ & ΕΒΠ

Αποτέλεσμα εικόνας για πδε αττικησ
Σε εφαρμογή του Ν. 4210/2013, άρθρο 7, παρ.2 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-11-2013 όπου:
«… Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.»
η ΠΔΕ Αττικής καλεί
τους υποψήφιες/-ους προσωρινές/-ούς αναπληρώτριες/-ές κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. και ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ε.Β.Π. οι οποίοι σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους οριστικούς πίνακες 2018-19, είναι υποψήφιοι για πρόσληψη στις πρώτες φάσεις,
εφόσον επιθυμούν να παραλάβουν το σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο πριν την ημέρα της πρόσληψής τους, να αποστείλουν emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση:
προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά παραπεμπτικά έγγραφα, ώστε με την πρόσληψή τους να έχουν και τις ιατρικές γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου,  είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.  
Προσοχή: τα αιτήματα θα γίνονται δεκτά έως και 6-9-2019, δεδομένου ότι μετά τη ημερομηνία αυτή θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία προσλήψεων, ως εκ τούτου δεν θα είναι εφικτός ο πλήρης έλεγχος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Επισημαίνουμε δε, ότι τα σκαναρισμένα αρχεία των παραπεμπτικών θα αποστέλλονται στο ίδιοemail από όπου παρελήφθησαν τα αιτήματα (παρακαλείσθε να μην δηλώνετε άλλο mail).
Σημ.:Tο μήνυμά σας να έχει θέμα «ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ του [ΕΠΩΝΥΜΟ] [ΟΝΟΜΑ] ΚΛΑΔΟΣ»
Π.χ «ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ του [ΠΑΠΠΑΣ] [ΙΩΑΝΝΗΣ] ΠΕ23»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου