Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019

Αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας για αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ & ΕΒΠ.

Δεν είναι ίδιο το ποσό για όλους. 
Υπολογίζεται σε συνδυασμό με το μισθολογικό κλιμάκιο και τις ημέρες κανονικής άδειας που έχει λάβει ο αναπληρωτής κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
Είναι ολόκληρο το ποσό εάν ο αναπληρωτής δεν έχει πάρει ΚΑΜΙΑ ημέρα ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ άδειας. 
Για κάθε ημέρα κανονικής άδειας αφαιρείται ένα ημερομίσθιο. 
Υπενθυμίζω τον τρόπο υπολογισμού :Είναι 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα εργασίας. 
Το ημερομίσθιο για την αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας το υπολoγίζουμε με την πράξη της διαίρεσης.Δηλαδή με βάση τις ακαθάριστες αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου που ανήκουμε : 30 ημέρες
 Αφού βρούμε το ημερομίσθιο το πολλαπλασιάζουμε επί τον αριθμό που δικαιούμαστε και στο τέλος αφαιρούμε τον φόρο(21%) ,έτσι ώστε να βρούμε το καθαρό ποσό που θα πιστωθει.