Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Μελέτη με θέμα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) των Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μελέτη της Ιωάννας Καρέλλου, κοινωνικού λειτουργού με μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με θέματα αναπηρίας, την οποία πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θέμα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) των ελληνικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών.
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης
Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49100, τηλ. 2661087413, fax 2661087441

Αγαπητέ φοιτητή/φοιτήτρια,
Ονομάζομαι Ιωάννα Καρέλλου, είμαι κοινωνική λειτουργός με μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με θέματα αναπηρίας. Σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιώ μια μελέτη με θέμα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) των ελληνικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών.
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ΦμεΑ και η εξυπηρέτηση τους από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.
Η μελέτη απευθύνεται σε όλα τα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις υπηρεσίες των οποίων έχω ζητήσει να σας ενημερώσουν και να σας ζητήσουν εκ μέρους μου την εθελοντική σας συμμετοχή. Θεωρώ ότι η συμβολή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού είστε οι μόνοι που μπορείτε να δηλώσετε με ακρίβεια τις ανάγκες σας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων στην ακαδημαϊκή πληροφορία.
Η συμμετοχή σας προϋποθέτει να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου όπου θα έχετε τη δυνατότητα να καταγράψετε τόσο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες σας σε τομείς όπως η μεταφορά, η στέγαση, η ακαδημαϊκή φοίτηση, η υποστήριξη κ.α. Τις ερωτήσεις αυτές θα τις βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
και θα εκτιμούσα αν απαντούσατε όλες τις ερωτήσεις όσο πιο αναλυτικά μπορείτε. Η συμμετοχή σας είναι ανώνυμη, και οι μόνες προσωπικές πληροφορίες που σας ζητούνται είναι δημογραφικά στοιχεία που θα με βοηθήσουν να έχω μια ακριβή περιγραφή του δείγματος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση l17kare@ionio.gr. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Θερμά
Δρ. Ιωάννα Καρέλλου
Κοινωνική Λειτουργός
Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Πηγή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου