Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το Δελτίο Τύπου, τον πίνακα Απορριπτέων ΕΕΠ 2018, την κατάσταση ΜΤΣ και τον προσωρινό πίνακα ΕΕΠ ανα ειδικότητα (σε ένα excel όλες οι ειδικότητες ως φύλλα εργασίας).