Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                         
                                                                             
                                                                            ΑΘΗΝΑ, 11/07/2018
                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 119    

                                                                                                                         ΠΡΟΣ
                          -Τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα μέλη τους


ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019»

            Η Π.Ο.Σ.Ε.ΕΠ.Ε.Α. με αφορμή τα πολλά μηνύματα που έχει ήδη δεχθεί είτε τηλεφωνικά είτε στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο από Περιφερειακούς Συλλόγους και από συνάδερφους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σε σχέση με λάθη και αστοχίες που έχουν παρατηρηθεί και τη φετινή χρονιά (ενδεικτικά αναφέρονται οι συνάφειες των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και η μοριοδότησή τους, η ελλιπής συμπλήρωση των υπεύθυνων δηλώσεων, μη ορθή μοριοδότηση της ιδιωτικής προϋπηρεσίας κ.α.) καλεί τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα μέλη αυτών να στείλουν εγγράφως τα αιτήματά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ομοσπονδίας (poseepea@yahoo.gr).
            Θα ήταν χρήσιμο η τεκμηρίωση των αιτημάτων των συναδέρφων μας να συνοδεύεται και από έγγραφα που να πιστοποιούν την ορθότητα των επιχειρημάτων που επικαλούνται για να διεκδικηθούν από την Ομοσπονδία και σε νομικό επίπεδο με τον πλέον επίσημο και θεσμικό τρόπο.