Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΟΥ Β. ΒΟΥΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση υπ αριθμ. 275/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(Ν.Σ.Κ.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) το οποίο τοποθετείται στην οικεία Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του κάθε Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και παρέχει τις υποστηρικτικές του υπηρεσίες, για την συμπλήρωση του ωραρίου του, μετακινούμενο, στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης του Σ.Δ.Ε.Υ., τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις και χωριά, δικαιούται για τις μετακινήσεις του αυτές, την καταβολή των προβλεπομένων για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ), οδοιπορικών εξόδων. 
Βεβαίως για να έχει ισχύ η Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. χρειάζεται η αποδοχή της από τον Υπουργό Παιδείας κο Κ. Γαβρόγλου, ο οποίος πιστεύουμε πως θα την υπογράψει, ώστε να μπορέσουν να λάβουν επιτέλους τα οδοιπορικά τους οι συνάδελφοι, οι οποίοι έως σήμερα στηρίζουν από την τσέπη τους τον σημαντικό για την εκπαιδευτική κοινότητα θεσμό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ..

Βασίλης Βούγιας


Λήμματα : ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Διατάξεις : Ν 1566/1985Α14, Ν 1566/1985Α18, Ν 1566/1985Α35, Ν 2009/1992Α33Π4, Ν 3966/2008Α4, Ν 3966/2008Α17, Ν 3966/2008Α23, Ν 3966/2008Α27, Ν 4336/2015ΚΒΑ9, Ν 4336/2015ΚΒΑ27, Ν 4336/2015ΚΒΑ28. 
 
Πρόεδρος/Προεδρεύων : Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΙΝΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή 
Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) το οποίο τοποθετείται στην οικεία Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) του κάθε Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και παρέχει τις υποστηρικτικές του υπηρεσίες, για την συμπλήρωση του ωραρίου του, μετακινούμενο, στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης του ΣΔΕΥ, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις και χωριά, δικαιούται για τις μετακινήσεις του αυτές, την καταβολή των προβλεπομένων για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ), οδοιπορικών εξόδων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου