Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ: ΤΟΥ ΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ


Προς: Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Ρόδος 21-11-2017
Θέμα: Πρόταση για σύστημα επιλογής αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Συνδυάζοντας την εμπειρία μας από τους τρόπους πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ προτείνω την παρακάτω διαδικασία.
Διαδικασία
  1. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση (opsyd.sch.gr) με επιλογή μόνο μίας περιφέρειας.
  2. Με βάση τις παραπάνω αιτήσεις, συντάσεται από το Υπουργείο Παιδείας ενιαίος πίνακας ανά περιφέρεια και ανά ειδικότητα στο e-aitisi.sch.gr .
  3. Ενστάσεις / Επικύρωση Πίνακα.
  4. Συλλογή των κενών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις με το άνοιγμα των σχολείων/ΚΕΔΔΥ τον Σεπτέμβριο και αποστολή τους στο Υπουργείο Παιδείας.
  5. Επιλογή από το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας του προσωπικού ανά ειδικότητα και ανά περιφέρεια για όλες τις περιφέρειες ταυτόχρονα.
  6. Το προσληφθέν προσωπικό παρουσιάζεται στην περιφέρεια πρόσληψης όπου του κοινοποιούνται τα κενά και συμπληρώνουν αιτήσεις τοποθέτησης.
  7. Συνεδρίαση του ΠΥΣΕΕΠ και έκδοση αποφάσεων τοποθέτησης με βάση τις αιτήσεις.
Αιτιολόγηση
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι ένας ευαίσθητος χώρος που για να αποδώσει ο επαγγελματίας (εκπαιδευτικός, ΕΕΠ, ΕΒΠ) πρέπει να έχει εργασιακή σταθερότητα. Στην περίπτωση μας, η μέχρι τώρα επιλογή μίας περιφέρειας έχει λειτουργήσει θετικά, αφού υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το ΕΕΠ-ΕΒΠ να δουλέψει στην ίδια δομή κάτι που είναι κοινά αποδεκτό ότι αποτελεί σημαντικό όφελος για τα παιδιά, την δομή και τον ίδιο τον επαγγελματία. Το αντιπαράδειγμα είναι η περίπτωση των  αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπου ειδικά στην περιφέρεια είναι πολύ δύσκολο να δουλέψουν την επόμενη χρονιά στο ίδιο σχολείο ακόμα και στον ίδιο νομό.  Στην βάση αυτή της εργασιακής σταθερότητας, πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε για τους αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ το σύστημα της μίας περιφέρειας.
Ταυτόχρονα για λόγους ισονομίας και διαφάνειας θα πρέπει οι πίνακες να συνταχθούν από το Υπουργείο Παιδείας όπως συμβαίνει με επιτυχία και για τους εκπαιδευτικούς και όχι από τις περιφερειακές διευθύνσεις, οι οποίες για διάφορους λόγους διαφοροποιούνται στα αποτελέσματα τους καθώς και στους χρόνους σύνταξης. Ειδικά τώρα που έχουμε ηλεκτρονική δήλωση για τους εκπαιδευτικούς, είναι ένα όφελος που πρέπει να καρπωθούν και οι ΕΕΠ-ΕΒΠ. Οπότε πρέπει να πάρουμε τα οφέλη του ηλεκτρονικού συστήματος καθώς και του ενιαίου πίνακα από το Υπουργείο.
Οι πιστώσεις που δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι τώρα στις Περιφερειακές και που διαχωρίζονται σε κατηγορίες όπως ΕΕΠ, ΕΒΠ, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ, Εξειδικευμένη δεν βοηθούν στο σωστό καταμερισμό που γίνεται ανά ΠΥΣΕΕΠ στο κομμάτι της ειδικότητας. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αν το Υπουργείο διορίζει απευθείας ονομαστικά και ανά ειδικότητα όπως συμβαίνει τώρα και με τους εκπαιδευτικούς. Έτσι απελευθερώνονται τα ΠΥΣΕΕΠ από το κομμάτι να πρέπει να “διαλέξουν” πόσοι και από ποιες ειδικότητες θα προσληφθούν από το σύνολο των πιστώσεων.
Παράπλευρο, αλλά πολύ σημαντικό, όφελος είναι ότι η κοινή πρόσληψη όλων από το Υπουργείο θα δώσει την κοινή αφετηρία στην προϋπηρεσία των αναπληρωτών, η οποία τώρα διαφοροποιείται ανά περιφέρεια. Ένα κέρδος που θεωρείται δεδομένο για τους εκπαιδευτικούς και μπορεί με αυτό τον τρόπο να το κερδίσει και το ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Πιστεύω ότι το παραπάνω σύστημα συνδυάζει όλα τα θετικά στοιχεία και των δύο τρόπων που ισχύουν μέχρι τώρα (αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ) και θα βοηθήσει τους ίδιουςτους αναπληρωτές αλλά και τις δομές. 
Η βέλτιστη όμως απόδοση του όποιου συστήματος επιλεχθεί πρέπει, κατά την γνώμη μου, να συνοδευτεί από σύσταση και επανασύσταση οργανικών θέσεων για ΕΕΠ-ΕΒΠ για όλες τις ΣΜΕΑΕ της χώρας. Αυτή την στιγμή στα περισσότερα σχολεία, που είχαν συσταθεί στο παρελθόν οργανικές θέσεις έχουν αλλάξει οι ανάγκες τους, ενώ υπάρχουν ΣΜΕΑΕ που δεν έχουν καμία οργανική θέση γιατί δεν γράφτηκαν ποτέ στο ΦΕΚ ίδρυσης τους (σχεδόν όλα τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια δεν έχουν καμία οργανική θέση). Αποτέλεσμα αυτού είναι τα λειτουργικά κενά που δίνονται από τις ΣΜΕΑΕ πολλές φορές να αμφισβητούνται με δυσμενή αποτελέσματα. Ίσως μία λύση θα μπορούσε να είναι αυτό που συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς, οι οργανικές των οποίων είναι στο Υπουργείο Παιδείας και οι οποίες διαχέονται στα σχολεία ανάλογα με την δυναμικότητα τους, τις ώρες του προσωπικού και με απόφαση του οικείου συμβουλίου δίνοντας έτσι μεγάλη ευελιξία.
Μετά τιμής,
Βασίλειος Χριστινάκης
Διευθυντής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού

Γυμνασίου-Λυκείου Ρόδου

1 σχόλιο:

  1. Ειναι από τις αρτιοτερες και λειτουργικές προτάσεις που διάβασα..

    ΑπάντησηΔιαγραφή