Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Επιστολή ενημέρωσης της συμμετέχουσας στην ομάδα εργασίας για υπηρεσιακά θέματα του ΕΕΠ-ΕΒΠΑθήνα, 3-5-2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από πρόσκληση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κου Π. Κασσιανού, προς την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, παρευρέθηκα ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, σε τρεις συνολικά συναντήσεις της άτυπης «ομάδας εργασίας για υπηρεσιακά θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ». Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 19-12-2016, όπου παρέστη και ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, κ. Καρπενησιώτης, στις 18-01-2017, στην οποία παρευρέθηκε και ο έτερος εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας κ. Χ. Μπάφας,  καθώς και στις 10-3-2017.
Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από ανάρτηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 30-1-2017 (http://poseepea.blogspot.gr/2017/01/blog-post_27.html), αντικείμενο της ομάδας αυτής ήταν η «τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σε θέματα υπηρεσιακών μεταβολών των μόνιμων και αναπληρωτών μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ».
Στις συναντήσεις, στις οποίες προήδρευε ο κ. Κασσιανός, συμμετείχαν εκτός από τους εκπροσώπους της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στελέχη της Δ/νσης ΕΑΕ, καθώς και υπεύθυνοι των πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου.
Η ομάδα επεξεργάστηκε τρία βασικά θέματα:
1. Την προσαρμογή του συστήματος μεταθέσεων του ΕΕΠ και ΕΒΠ με το αντίστοιχο των εκπαιδευτικών, με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μεταθέσεων.
2. Την  προσαρμογή του συστήματος αποσπάσεων του ΕΕΠ και ΕΒΠ με το αντίστοιχο των εκπαιδευτικών, με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αποσπάσεων.
3. Τη σύνταξη ενιαίων πινάκων κατά κλάδο ΕΕΠ και ΕΒΠ από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας  και την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέσω ΟΠΣΥΔ.
Ως προς τα δύο πρώτα ζητήματα, το μόνο εμπόδιο για την άμεση εφαρμογή τους από φέτος, ήταν ο χρονικός περιορισμός, εμπόδιο που φαίνεται ότι ξεπεράστηκε, όσον αφορά τουλάχιστον το σύστημα των μεταθέσεων. Δυστυχώς, όμως, όπως φάνηκε, τεχνικά κωλύματα δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του τρίτου στόχου, δηλ. της εφαρμογής του Ενιαίου Πίνακα κατά κλάδο ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά την υποβολή των αιτήσεων αναπληρωτών για την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018.

Από τη συμμετοχή μου στην άτυπη ομάδα εργασίας, διαπίστωσα την πρόθεση της Διεύθυνσης ΕΑΕ για ρύθμιση των εκκρεμοτήτων αυτών και τη βούληση για εξίσωση των κλάδων μας με τα ισχύοντα στην υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα.
Θεωρώ δε καθήκον μου να σας μεταφέρω την άποψη μου, που αποτελεί και πάγια θέση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, υπέρ της θεσμοθέτησης και λειτουργίας του Ενιαίου Πίνακα κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Το μέχρι σήμερα καθεστώς που αφορά τις αιτήσεις για πρόσληψη των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, ορίζει την υποβολή αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων από τις κατά τόπους ΠΔΕ. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα αίτησης σε μία μόνο Περιφέρεια. Έτσι, καταρτίζονται 13 ξεχωριστοί πίνακες ανά ΠΔΕ, που περιλαμβάνουν μόνο τους αιτούντες της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Το προτεινόμενο σύστημα προσλήψεων ΕΕΠ και ΕΒΠ μέσω Ενιαίου Πίνακα και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών τους μέσω ΟΠΣΥΔ, που ισχύει από χρόνια για τους υπόλοιπους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, κινείται καταρχήν προς την κατεύθυνση της ισότιμης μεταχείρισης και εξομοίωσης με την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα.
Ως προς την ουσία του θέματος, η θεσμική κατοχύρωση του Ενιαίου Πίνακα συνεπάγεται περισσότερη δικαιοσύνη και διαφάνεια στο σύστημα προσλήψεων. Συγκεκριμένα, διασφαλίζει:
1)    Το δικαίωμα του υποψηφίου να αιτηθεί την πρόσληψή του σε όσες ΠΔΕ επιθυμεί, με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, από ό,τι αν υπέβαλε το αίτημα του σε μία αποκλειστικά ΠΔΕ.
2)    Τον κεντρικό έλεγχο με δίκαιο και ενιαίο τρόπο ως προς τα κριτήρια πρόσληψης (μοριοδοτούμενη προϋπηρεσία, τυπικά προσόντα, κλπ), καθώς είχαν διαπιστωθεί πολλές διαφορετικές και αντικρουόμενες αποφάσεις από τις κατά τόπους ΠΔΕ.
3)    Την καλύτερη πρόσβαση των υποψηφίων -σε πανελλήνια κλίμακα- στην πληροφόρηση ως προς  τα τυπικά προσόντα και την κατάταξη των συνυποψηφίων τους.
4)    Τη μείωση της ταλαιπωρίας και των γραφειοκρατικών διατυπώσεων, που παρατηρήθηκαν και στις φετινές αιτήσεις, σε πολλές ΠΔΕ, με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΟΠΣΥΔ.

Συνολικά, η καθιέρωση του Ενιαίου Πίνακα εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη στον τρόπο προσλήψεων, εξισώνει το ΕΕΠ και ΕΒΠ με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο σύγχρονο μηχανογραφημένο σύστημα, με την προϋπόθεση ότι θα προβλεφθούν και θα αντιμετωπισθούν έγκαιρα και έγκυρα όλες οι πιθανές δυσλειτουργίες και ασάφειες στην καταγραφή των δεδομένων.
Θα ήταν δε σκόπιμο, αν η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής προτίθεται πράγματι να εφαρμόσει τον Ενιαίο Πίνακα από την επόμενη σχολική χρονιά, να εργαστεί άμεσα και μεθοδικά προς την κατεύθυνση αυτή, επιλύοντας όλα τα κωλύματα που έχουν προκύψει.
Αξίζει, τέλος, να τονιστεί ότι εδώ και χρόνια η Διεύθυνση ΕΑΕ διά των προϊσταμένων της, κώφευε στην πάγια διεκδίκηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για υλοποίηση του Ενιαίου Πίνακα και κατέφευγε σε αόριστες υποσχέσεις, που ποτέ ως τώρα δεν τηρήθηκαν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί και τώρα το ίδιο σκηνικό.

Ευγενία Τραγάκη
γ. γραμματέας ΙΜΕΓΕΕ