Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

ΣΕΕΠΕΑ Κ.&Δ.Μακεδονίας προς Δ/νση ΕΑΕ του ΥΠΠΕΘ, για το πρόγραμμα των Σχολικών Βοηθών

Λάβαμε και δημοσιεύουμε έγγραφο του ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το πρόγραμμα Σχολικών Βοηθών του ΟΑΕΔ.  


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

                                                                                    

                                                                                                           Θεσ/νίκη,  9/5/2017

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ: 15

Πληροφορίες:                                                                                  

Αθανάσιος Λασιόπουλος

Τηλέφωνο: 697 098 2929

email: athanasiosla@gmail.com


                                                                                          ΠΡΟΣ: Διευθυντή Ειδικής Αγωγής
κ. Π. Κασιανό
 Κοινοποίηση:  ΠΟΣΕΕΠΕΑ  Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ       
κ. Δ. Παπαευθημίου
κ. Β. Βούγια
ΠΟΣΓΚΑμεΑΘέμα: «Πρόγραμμα Σχολικών βοηθών του ΟΑΕΔ »

         Διαμαρτυρόμαστε έντονα σε κάθε προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας που στόχο έχει την υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και  Εκπαίδευσης την μετατροπή της σε χώρο εξεύρεσης εργασίας και εμπόριο ελπίδας μερικής απασχόλησης. Στα Ειδικά Σχολεία και την Παράλληλη Στήριξη στα Γενικά Σχολεία τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες, διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν τον χαρακτήρα τους, με την βοήθεια, την φροντίδα, την προσοχή του εξειδικευμένου προσωπικού. Ο ευαίσθητος χώρος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δεν ενδείκνυται για πειραματισμούς και πρόχειρες λύσεις. Αντιθέτως απαιτούνται ΕΕΠ-ΕΒΠ με εξειδικευμένες γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία για την στήριξη τόσο των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και των οικογενειών τους. Για αυτό απαιτούμαι:
1)      Καμία πρόσληψη μέσω κοινωφελών προγραμμάτων ΟΑΕΔ στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
2)      Μεταφορά των κονδυλίων ΕΣΠΑ από τον ΟΑΕΔ στο Υπουργείο Παιδείας και διάθεσή τους άμεσα στις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ και της Παράλληλης Στήριξης για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ,
3)      Άμεσους και μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ,
4)      Έγκαιρη τοποθέτηση αναπληρωτών από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2017-18).

                
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου