Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Επιστολή -διαμαρτυρία μελών του ΣΕΕΠΕΑ Κ.&Δ.Μακεδονίας στη Δ/νση ΕΑΕ για το Πρόγραμμα Σχολικών Βοηθών του ΟΑΕΔ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε τη διαβίβαση της Επιστολής-Διαμαρτυρίας μελών του ΣΕΕΠΕΑ Κ.& Δ.Μακεδονίας στη Δ/νση ΕΑΕ για το Πρόγραμμα Σχολικών Βοηθών του ΟΑΕΔ.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

                                                                                    

                                                                                                           Θεσ/νίκη,  7/5/2017

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ: 14

Πληροφορίες:                                                                                  

Αθανάσιος Λασιόπουλος

Τηλέφωνο: 697 098 2929

email: athanasiosla@gmail.com                                                                                          ΠΡΟΣ: Διευθυντή Ειδικής Αγωγής
κ. Π. Κασιανό
 Κοινοποίηση:ΠΟΣΕΕΠΕΑ  ΑιρετούςΚΥΣΕΕΠ       
κ. Δ. Παπαευθημίου
κ. Β. Βούγια


Θέμα: «Διαβίβαση επιστολής – διαμαρτυρίας μελών του Συλλόγου»

Σας διαβιβάζουμε την επιστολή – διαμαρτυρία που λάβαμε από μέλη του συλλόγου μας και σας παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.
     Για το Δ.Σ.

     Ο Πρόεδρος                              Ο Γ. Γραμματέας

 Λασιόπουλος Αθανάσιος                                             Βουλιώτης  Χρήστος
 «Πρόγραμμα Σχολικών βοηθών του ΟΑΕΔ

Σχετικά με την  40493/Δ3/9-3-2017/ΥΠ.Π.Ε.Θ./Διεύθυνση ΕΑΕ/Τμήμα Β, πρόσληψη «Ειδικών Βοηθών» σε ΣΜΕΑΕ οι οποίοι όπως αναφέρεται ασκούν επικουρική υποστήριξη στο έργο του Εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού και λειτουργούν υπό την εποπτεία αυτού, χωρίς να τους υποκαθιστούν. Το πρόγραμμα των Σχολικών Βοηθών καταρτίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια –Προϊστάμενο/η της ΣΜΕΑΕ σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτούντων μαθητών ή των ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Ερωτούμε :
1.    Με τι πτυχία προσλαμβάνονται άτομα σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με παιδιά με αναπηρίες; Μπορεί ο οποιοσδήποτε να αντεπεξέλθει στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του χώρου και των μαθητών;
2.    Με τι εκπαίδευση εργάζονται και θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε δομές ειδικής αγωγής.
3.    Σε περίπτωση που κάποια άτομα κατέχουν πτυχίο που τους δίνει την δυνατότητα να είναι υποψήφιοι αναπληρωτές  ΕΒΠ, η προϋπηρεσία  μέσω του προγράμματος θα προσμετρείται;
4.    Υπάρχουν Δ/ντες σχολικών μονάδων, οι οποίοι δεν δέχονται να καταθέσει  το ΕΒΠ εβδομαδιαίο πρόγραμμα γιατί εδώ και έτη καταστρατηγούνται τα καθήκοντα του ΕΒΠ. Οι σχολικοί βοηθοί  πως έχουν αυτή τη δυνατότητα;
5.    Το ΕΒΠ με ενεργή 15ετή τουλάχιστον παρουσία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, με εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, με κατάθεση έργου και γραφής, βρίσκεται στην ίδια κατηγορία με: ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, ΔΕ Σχολικών Βοηθών, ΔΕ διοικητικοί υπάλληλοι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποτελεί πολλές φορές τον «αδύναμο κρίκο» εκτελώντας καθήκοντα αλλότρια που ανατίθενται από Δ/ντες και εκπαιδευτικούς
Αιτούμαστε:
1.      Την μετονομασία των Σχολικών Βοηθών, σε Γενικών καθηκόντων ή επιστατών. Η όποια άλλη ονομασία παραπέμπει στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.
2.      Την ανασύσταση του κλάδου μας  και την μετονομασία σε ΕΒΕΠ
3.      Την άμεση κατάρτιση καθηκοντολογίου ΕΒΠ που εργάζονται σε ΣΜΕΑ και σε γενικά σχολεία, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει.
4.      Την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του κλάδου, για τα οποία και πάλι σας έχουμε καταθέσει προτάσεις.
5.      Μόνιμους διορισμούς  ΕΕΠ-ΕΒΠ

Συνάδελφοι ΕΒΠ έχουν αναφέρει ήδη περιπτώσεις στις οποίες άτομα τα οποία εργάζονται ως Σχολικοί Βοηθοί ασκούν τα καθήκοντα του ΕΒΠ, μετά από εντολή των Διευθυντών και ζητάνε από τους συναδέλφους (ΕΒΠ) να τους εκπαιδεύσουν στα καθήκοντα.
Όπως για παράδειγμα σχολική βοηθός να αναλάβει  μαθητή με αυτισμό ή την σίτιση παιδιού με εγκεφαλική παράλυση, υποτονία και δυσκαταποσία.
Δεν θα ανεχτούμε άλλη υποβάθμιση της ειδικότητας μας, δεν θα ανεχτούμε άλλη υποτίμηση του έργου μας.
Περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις σας στα παραπάνω ερωτήματα μας.
Περιμένουμε άμεσα τις ενέργειες σας, εκτός και αν θέλετε να ανοίξετε τα σχολεία τον Σεπτέμβριο με άτομα τα οποία λόγω της μη εκπαίδευσης τους και εμπειρία τους, θα είναι άθελα τους επικίνδυνα στη διαχείριση των  καθημερινών αναγκών των μαθητών.

        
                Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου