Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

19-12-16: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από 5 ΠΔΕ

1. Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Α. ΑΔΑ: 7ΔΥΓ4653ΠΣ-ΩΑΘ - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Β. ΑΔΑ: Ω0ΧΕ4653ΠΣ-6ΘΞ - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 
 
Γ.  ΑΔΑ: ΩΗΝΕ4653ΠΣ-67Ω - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 

Δ.  ΑΔΑ: ΩΠΟΖ4653ΠΣ-8ΟΜ - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020


2. Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α.  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Συνημμένα αρχεία: ANAKOINΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

Β.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΕΠ: ΠΕ21/26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ , ΠΕ25 ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ , ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EΒΠ) – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Συνημμένα αρχεία:
 
 3. Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Α. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ _ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2016-17
 4. Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.  ΑΔΑ: 7Ζ6Θ4653ΠΣ-6Λ5 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ με κωδικό ΟΠΣ 5001975
Β. ΑΔΑ: Ω1ΞΗ4653ΠΣ-1Ο4 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ με κωδικό ΟΠΣ 5001975


5. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΖΣ4653ΠΣ-1ΗΕ - Ανάρτηση συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου