Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

06-12-16: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από 5 ΠΔΕ

1. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α. Πρόσληψη Αναπληρωτών Κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

Β.  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: ΑΔΑ: ΩΠΑΑ4653ΠΣ-ΝΗΕ - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς την τοποθέτηση της κ. Ζιουμπιλούδη, 06-12-2016) 
 
 
 
2.Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
4. Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Κατανομή πιστώσεων για ΕΕΠ 2016-17, Δήλωση Προτιμήσεων ΕΕΠ 2016-17 και ατομικά στοιχεία υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ 2016-17 (6-12-2016)
5. Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου