Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ε.Β.Π.


Σήμερα 03-10-2016 εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

 Επίσης, στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. αναρτήθηκε το ενημερωτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στη συγκεκριμένη περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. 

Δείτε το έγγραφο: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ


Αθήνα, 30-9-2016
Αριθμ. Πρωτ.:  18535
Ταχ. Δ/νση
Τ.Θ.: 143 07 
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail
: Πουλίου 6
  Τ.Κ.: 115 10 – Αθήνα
: Νικ. Κοτσώνης
: 213 1319 405
: 210 6400686
: n.kotsonis@asep.gr

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 5
50132 ΚΟΖΑΝΗ
mail@dmaked.pde.sch.gr
ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση επί του ελέγχου πέντε (5) ενστάσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), κλάδου ΔΕ1 κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης αυτών»
     Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) υπέβαλαν ενστάσεις, οι παρακάτω υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στην υπ’ αριθμ. 118640/Δ3 (ΦΕΚ 2272/τΒ΄/21-7-2016) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κατετάγησαν στον πίνακα του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με βάση τη μοριοδότηση των δηλωθέντων στη σχετική αίτηση συμμετοχής προσόντων τους.

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
2
ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3
ΧΑΛΒΑΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ΄ αριθμ. 955/30.9.2016 Απόφασης του Ε΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. α) οι ενστάσεις των υποψηφίων ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Στέργιου, ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑΣ του Ελευθερίου, ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Κωνσταντίνου, ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Χαραλάμπους απορρίπτονται.
β) Γίνεται δεκτή η ένσταση της υποψήφιας ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ του Βασιλείου και θα πρέπει να διορθωθεί το πατρώνυμο στο ορθό ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Να διορθωθεί ο χρόνος απόκτησης τίτλου στο ορθό 12.6.1997. Να αφαιρεθεί η προϋπηρεσία των πέντε (5) μηνών και επτά (7) ημερών του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα από την αντίστοιχη στήλη.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. θα αποσταλεί μόλις καθαρογραφεί.
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

                                                                   Με εντολή Προέδρου
                                                                   Ο Σύμβουλος ΑΣΕΠ

Ηλίας ΨώνηςΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου