Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΕΛΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
  Το ΔΣ της ΕΝΕΛΕΑ, αναφορικά για τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας όπως αυτές τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, για το σύστημα μοριοδότησης που μεταβατικά θα διέπει τις προσλήψεις αναπληρωτών στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην ΕΑΕ, αφού συνεδρίασε αποφάνθηκε στα παρακάτω:

Ø  Είμαστε αντίθετοι στη λογική θεσμοθέτησης ανώτατου ορίου(αυτό των 60 μηνών) μοριοδότησης προϋπηρεσίας, διότι αδικεί κατάφωρα μεγάλη πλειονότητα συναδέλφων. Επί σειρά ετών συνάδελφοι οι οποίοι αφενός στερούμενοι τις οικογένειές τους και άλλοτε (ακόμη και με οικονομική ζημία), προκειμένου να συγκεντρώσουν μόρια προϋπηρεσίας, εργάζονταν σε διάφορα σημεία της χώρας, τώρα υποβαθμίζονται και στερούνται το αντίτιμο των δίκαιων κόπων τους. Επιπλέον οι διορισμοί έχουν σταματήσει να γίνονται εδώ και πολλά χρόνια με αποτέλεσμα τον πληθωρισμό σε προϋπηρεσίες. Όταν νομοθετήθηκε το πλαφόν των 60 μηνών δεν υπηρχει εύκολα προϋπηρεσία που να ήταν μεγαλύτερη αλλά κι επιπλέον λειτουργούσε προσθετικά με μόρια γραπτού διαγωνισμού τότε.
Η πρότασή μας είναι μοριοδότηση, με τον προτεινόμενο συντελεστή, από τον πρώτο έως και τον τελευταίο μήνα προϋπηρεσίας ανεξαιρέτως.
Ø  Θεωρούμε τη λογική υπέρ-μοριοδότησης, σε έναν ενιαίο πίνακα, βάσει κοινωνικών κριτηρίων που προτείνει το Υπουργείο επιεικώς απαράδεκτο, αφού καταστρατηγεί οποιαδήποτε αρχή ισονομίας και ισοπολιτείας, θεωρώντας ουσιαστικά αναπηρία και πολυτεκνία ως προσόν έναντι των υπολοίπων συναδέλφων. Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε μια ευνομούμενη χώρα γίνεται μέσω αυξήσεων των επιδομάτων πρόνοιας, μειώσεις φορολογικών συντελεστών κλπ και όχι προτάσσοντας κοινωνικές ομάδες έναντι άλλων, μέσω απίστευτα υψηλών μοριοδοτήσεων που αφενός προσβάλουν τις ικανότητες των συναδέλφων ΑΜΕΑ, αφετέρου δε αδικούν κατάφορα την πλειονότητα των υπόλοιπων συναδέλφων .
Η πρότασή μας εδώ είναι η δημιουργία ξεχωριστού πίνακα για τις ομάδες που δικαιούνται ιδιαίτερης μεταχείρισης από την πολιτεία και η πρόσληψη αυτών στην εκπαίδευση σε ποσοστό ισότιμο με αυτό που αντιπροσωπεύουν έναντι του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών του κάθε κλάδου. Έτσι συνάδελφοι ΑΜΕΑ ή πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι ακόμη και αν δεν έχουν μόρια  από προϋπηρεσία ή άλλα ακαδημαϊκά προσόντα να μπορούν να διοριστούν έως και το ποσοστό του συνολικού αριθμού που αντιπροσωπεύουν.
Ø  Θεωρούμε ακατανόητη, άδικη και αντισυνταγματική τη μη μοριοδότηση συναδέλφων, που έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο 400 ωρών για την ΕΑΕ - κατά τα πρότυπα του Νόμου - μετά τον Αύγουστο του 2010. Επίσης να εξεταστεί η μοριοδότηση και των σεμιναρίων από Πανεπιστήμια που ήταν300 ωρών.
Πρότασή μας είναι η ισότιμη μοριοδότηση όλων των συναδέλφων, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησης του συγκεκριμένου προσόντος.
Ø  Κομβικό είναι επίσης να μοριοδοτείται διπλά (μόρια προϋπηρεσίας) η πρώτη προτίμηση του αναπληρωτή εκπαιδευτικού εφόσον αυτή συμπίπτει με την υπηρεσία του κατά το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος και μόνον γι αυτή.Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες, να μην γίνεται εναλλαγή προσώπων, κάτι που έχει αποβεί σε βάρος του εκπαιδευτικού έργου, ιδιαίτερα στην ΕΑΕ, όπου ο εκπαιδευτικός αποτελεί σημείο αναφοράς για τους μαθητές και χρειάζεται χρόνος μέχρι οι εκπαιδευτικοί να μάθουν τα παιδιά και αντιστρόφως. Η ύπαρξη σταθερών προσώπων, προσώπων αναφοράς είναι πρωταρχική για την ΕΑΕ.

  Κατόπιν των παραπάνω οι προτάσεις μας με την αντίστοιχη αιτιολογία έχουν ως ακολούθως:
ΠΡΟΤΑΣΗ 1:
Να μην υπάρχει πλαφόν στην προϋπηρεσία. Προτείνουμε μοριοδότηση από τον 1Ο μήνα εξίσου (0,2 μόρια ανά μήνα) και χωρίς κανένα περιορισμό.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
Στην ΕΑΕ δεν υπάρχει γραπτός διαγωνισμοός ΑΣΕΠ, οπότε δεν ισχύει το σκεπτικό που υφίσταται στο άρθρο 3 του 3848/10 για συγκεκριμένη και οριοθετημένη προσαύξηση από την προϋπηρεσία. Ο νομοθέτης προέβλεψε στον 3848/10 το πλαφόν της προϋπηρεσίας ώστε να μην γίνει αλλοίωση της γραπτής βαθμολογίας αλλά μόνον περιορισμένη πριμοδότηση/προσαύξησή της. Στην ΕΑΕ τούτο δεν υφίσταται επομένως είναι προφανώς αντισυνταγματική η κατ’ ανώτατο όριο περιοριστική ρύθμιση της προϋπηρεσίας.
Επιπλέον είναι ακατανόητο και αυθαίρετο να μην μοριοδοτούνται οι 10 πρώτοι μήνες. (αφαιρούν μάλιστα από το ανώτατο 16,8 που ισχύει στη γενική εκπαίδευση το 1,1). Άλλωστε π.χ. οι κατέχοντες διδακτορικό ή μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ ή την σχολική ψυχολογία, κατά το ν.3699/08 έχουν τα πλήρη προσόντα για την ΕΑΕ και δεν χρειάζονται την προϋπηρεσία των 10 μηνών για ένταξη στους πίνακες.
ΠΡΟΤΑΣΗ 2:
Προτείνουμε τα κοινωνικά κριτήρια να μοριοδοτούνται όπως και σήμερα χωρίς καμμία αλλαγή. Άλλωστε για παράδειγμα και στα διδακτορικά έχει διατηρηθεί – και σωστά - το σημερινό καθεστώς μοριοδότησης και όχι αυτό που προβλέπει το άρθρο 3 του 3848/10  όπως και το σύστημα μοριοδότησης του βαθμού πτυχίου, επιπλέον δεν υπάρχει μοριοδότηση 2ουπτυχίου κλπ που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.3848/10.
Ειδικά για τους αναπήρους εκπαιδευτικούς (θα μπορούσε να αφορά και τριτέκνους και πολυτέκνους το ίδιο), προτείνουμε εναλλακτικά να δημιουργηθεί ξεχωριστός πίνακας του οποίου η απορρόφηση να γίνεται ποσοστιαία με βάση την ποσοτική αντιπροσωπευτικότητά του. Για παράδειγμα, αν στον κλάδο των ΠΕ02 ο πίνακας των αναπήρων εκπαιδευτικών εκπροσωπεί το 6% των εγγεγραμμένων στους πίνακες, οι προσλήψεις από αυτόν να ακολουθούν αυτό και μόνον το ποσοστό. Ανάλογα να ισχύει για όλους τους κλάδους και ειδικότητες.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣτην ΕΑΕ όπως έχουμε προαναφέρει δεν έχει ποτέ διενεργηθεί γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Ως εκ τούτου η προτεινόμενη μοριοδότηση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στρέβλωσης της πραγματικότητας αφού δεν υπάρχουν τα μόρια του γραπτού ΑΣΕΠ. Έτσι κρίνεται ότι 5 μόρια για την τριτεκνία, 7 μόρια για την αναπηρία και 10 για την πολυτεκνία αλλοιώνουν πλήρως την εικόνα των πινάκων.
Αντίθετα στη γενική εκπαίδευση το άθροισμα των μορίων εμπεριέχει και τα μόρια του γραπτού ΑΣΕΠ (κάτι που εξομαλύνει τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων), ενώ στην ΕΑΕ όπου δεν υπάρχουν τέτοια μόρια γίνεται αλλοίωση της πραγματικότητας αφού αν κάποιος έχει λ.χ. μόρια πολυτεκνίας, είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί από κάποιον με προϋπηρεσία, πολύ δε περισσότερο αν έχει επιπλέον και 6 μόρια προϋπηρεσίας (καθώς ο μη πολύτεκνος θα έχει 15,7 το πολύ ενώ ο αντίστοιχος πολύτεκνος θα έχει 16 μόρια κι ας έχει πολύ μικρότερη προϋπηρεσία, πράγμα εμφανώς αντισυνταγματκό). Εδώ μιλάμε για μόρια δεδομένα πλέον και όχι για μόρια που εξαρτώνται και από τι γραπτό έχει ο καθένας!

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:
Για τους  υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να προβλέπεται διπλασιασμός των μορίων προϋπηρεσίας για την Δ/νση Εκπ/σης της πρώτης προτίμησής τους και εφόσον αυτή ταυτίζεται με την Δ/νση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρέτησαν το αμέσως προηγούμενο διδακτικό έτος. Ο διπλασιασμός να ισχύει και για την τοποθέτησή τους σε σχολείο (μετά δηλαδή την πρόσληψη) και εφόσον η πρώτη τους προτίμηση ταυτίζεται με το σχολείο στο οποίο υπηρέτησαν το αμέσως προηγούμενο διδακτικό έτος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
Αναφορικά με την πριμοδότηση της πρώτης προτίμησης των υποψηφίων αναπληρωτών προτείνεται, διότι κάθε χρόνο παρατηρείται το φαινόμενο να αλλάζουν πρόσωπα τόσο στα ειδικά σχολεία όσο και στα Τ.Ε., στις παράλληλες στηρίξεις ή στα ΚΕΔΔΥ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε χρόνο να σπαταλάται χρόνος μέχρι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές και αντιστρόφως ή για την περίπτωση των ΚΕΔΔΥ να χρειάζεται αρκετός χρόνος ώστε να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες αξιολόγησης και υποστήριξης. Στην περίπτωση δε, των Δ.Α.Δ. (αυτισμός) η εναλλαγή προσώπων είναι αντίθετη με τη διεθνή βιβλιογραφία. Η λογική της πριμοδότησης της πρώτης προτίμησης υπάρχει και σήμερα στις μεταθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:
Μοριοδότηση όλων των σεμιναρίων τουλάχιστον 300 ωρών, είτε ήταν πριν είτε μετά το 2010 αρκεί να υλοποιήθηκαν από Πανεπιστήμια ή υπό την αιγίδα του Υπ. Παιδείας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
Είναι εμφανώς αντισυνταγματικό να μοριοδοτούνται σεμινάρια πριν το 2010 ενώ τα ίδια σεμινάρια που έγιναν μετά το 2010 να μην λαμβάνουν μόρια! Επιπλέον υπάρχουν σεμινάρια που έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 από Πανεπιστήμια και ήταν διάρκειας 300 ή 350 ωρών. Θεωρούμε ότι και αυτά πρέπει να μοριοδοτηθούν.

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:
Δημιουργία ξεχωριστού πίνακα υποψηφίων αναπληρωτών που κατέχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
Προκειμένου για την εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών απαιτούνται και τα 2 τυπικά προσόντα. Ειδικά η ΕΝΓ χρειάζεται επιπροσθέτως, καθώς με την απτική/δακτυλική μορφή πετυχαίνεται η επικοινωνία με το/τη μαθητή/τρια. Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει πιστοποίηση επάρκειας στην απτική νοηματική κι έτσι μέχρι να υπάρξει τούτο, μόνον οι κατέχοντες επάρκεια ΕΝΓ (πέραν της Braille) είναι σε θέση να διδάξουν στην τυφλοκώφωση.

    Τελειώνοντας γι άλλη μία φορά θεωρούμε ότι ο ν.3848/2010 δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην πρόσληψη αναπληρωτών ΕΑΕ αφού ουδέποτε διενεργήθηκε γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ ειδικής αγωγής, όπως και ουδέποτε έγιναν μόνιμοι διορισμοί διδακτικού προσωπικού. Ως εκ τούτου δεν γίνεται αντιληπτό με ποιόν τρόπο δικαστικές αποφάσεις επιτυχόντων ΑΣΕΠ επηρεάζουν τις προσλήψεις των αναπληρωτών ΕΑΕ για τους οποίους υπενθυμίζεται ότι προβλέπονται ειδικές διατάξεις και συγκεκριμένα τυπικά προσόντα.
    Επιμένουμε δε, γι άλλη μία φορά όπως εφαρμοστεί το άρθρο 22 περ.1 του ν.1566/1985 περί του Συμβουλίου Ειδικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.).
Εξυπακούεται ότι είναι περισσότερο από αναγκαίο να γίνουν ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ στην ΕΑΕ!!!
Εκ του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου