Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ


Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τη διάκριση εις βάρος του ΕΕΠ που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την Υπουργική Απόφαση της 30ης Ιουλίου 2015 (Αρ. Πρωτ.: 8616) με θέμα: «Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για εξέταση της συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)», σύμφωνα με την οποία συστήνεται επταμελής επιτροπή για την εξέταση της συνάφειας τίτλων χωρίς την παρουσία μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, πλην του αποσπασμένου  ψυχολόγου στο ΙΕΠ κ. Λ. Βλαχόπουλου.

Θεωρούμε ότι η εκπροσώπηση αυτή είναι ιδιαίτερα ελλιπής αριθμητικά και δημιουργεί ζητήματα διάκρισης και άδικης μεταχείρισης, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της Επιτροπής αποτελείται από εκπαιδευτικούς. Αναρωτιόμαστε αν οι - κατά τα άλλα- έγκριτοι συνάδελφοι είναι σε θέση να γνωμοδοτούν και για τίτλους συναφείς προς την ΕΑΕ, που αφορούν άλλες ειδικότητες και αν οι αποφάσεις τους μπορούν να είναι πάντα αμερόληπτες, δεδομένου ότι δεν θα υφίσταται αντίλογος.


Αν ο Πρόεδρος του ΙΕΠ και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας θεωρούν περιττή την άποψη εκπροσώπων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για την εξέταση τίτλων που αφορούν τους ίδιους, θα πρέπει να αναλογιστούν κατά πόσο λαμβάνουν υπόψη τους και αν σέβονται έναν βασικό πυλώνα της λειτουργίας της Ειδικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου