Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, μετά από ομόφωνη απόφαση του στις 27-4-2015, όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, το Σάββατο 27-6-2015, ώρα: 14:00, στο ΕΕΕΕΚ Κωφών & Βαρηκόων, του Ιδρύματος  Κωφών, Ζαχάρωφ 1, Αμπελόκηποι (Μετρό: Αμπελόκηποι).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αφορούν: 
α) απολογισμό  του απερχόμενου Δ.Σ.,  
β) οικονομικό απολογισμό της Διοίκησης, 
γ) παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης του οικονομικού ελέγχου που διενήργησε η  Ελεγκτική Επιτροπή,
δ) έγκριση Προϋπολογισμού επόμενης διαχειριστικής περιόδου
ε) έλεγχο και έγκριση των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων, 
ε) αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής

Παρακαλούνται οι Σύλλογοι-μέλη της Ομοσπονδίας να ενημερώσουν έγκαιρα τους αντιπροσώπους τους για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και να στείλουν προς την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, τα ονόματα και τηλέφωνα όσων  παρευρεθούν. 

Επίσης, καλούνται, σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Καταστατικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την αποστολή της παρούσας πρόσκλησης να αποστείλουν κάθε πρότασή τους αιτιολογημένη για εγγραφή στην Ημερήσια Διάταξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου