Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΣΤΕΛΛΑ: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,Τάσος Κουράκης στη...

Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΣΤΕΛΛΑ: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,Τάσος Κουράκης στη...: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,Τάσος Κουράκης στην ημερίδα «Η πολιτική για την Αναπηρία – Η Αναπηρία για την Πολιτική» Σας ενημε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου