Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6987227384


Αθήνα, 24 Φεβρουαριου 2015
Α.Π. : 2
Προς
- Τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας
& Θρησκευμάτων
κ. Μπαλτά Αριστείδη
- Τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας
κ. Κουράκη Αναστάσιο
Κοινοποίηση: Δ/ντη Ειδικής Αγωγής,
Κ. Λολίτσα Κωνσταντίνο


Θέμα: «Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό  και τον Αναπληρωτή Υπουργό»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Καταρχήν θα θέλαμε με την παρούσα ευκαιρία να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας και καλή πορεία στο δύσκολο και απαιτητικό τομέα της εκπαίδευσης. Σας βεβαιώνουμε ότι θα σταθούμε αρωγοί στο έργο αυτό και θα στηρίξουμε με τρόπο κριτικό και εποικοδομητικό όλες τις προσπάθειες σας για βελτίωση των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Υπενθυμίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκπροσωπεί συνδικαλιστικά σε όλη τη χώρα το Ειδικό Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που εργάζονται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και  αναπηρία.
Στα πλαίσια της συνεργασίας που επιθυμούμε να οικοδομήσουμε με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, καταθέτουμε αίτημα συνάντησης με σκοπό να θέσουμε υπόψη σας και να συζητήσουμε τα ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/και αναπηρία, οι οποίοι φοιτούν και εξυπηρετούνται στις σχολικές μονάδες και τις υπηρεσίες όπου εργαζόμαστε.
Ειδικότερα, θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στα ακόλουθα θέματα:
1.      Σταδιακή υλοποίηση του στόχου «ένα σχολείο για όλους», υλοποιώντας έτσι τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της συνεκπαίδευσης και συμπερίληψης των παιδιών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβλέψεις για την οργάνωση, στελέχωση και εξοπλισμό του.
2.     Για την επίτευξη του στόχου της συνεκπαίδευσης απαιτείται η στελέχωση, οργάνωση και ενίσχυση των δημόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που να υποστηρίζουν και να υλοποιούν την ένταξη και ισότιμη παρουσία των παιδιών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο, τη συμβουλευτική των γονιών τους και τη σωστή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.
3.      Θεσμική κατοχύρωση της ενιαίας και ισότιμης υπηρεσιακής εξέλιξης όλων των εργαζομένων στην ίδια σχολική μονάδα χωρίς διακρίσεις και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
4.      Εισαγωγή και ενίσχυση του θεσμού της Πρώιμης Παρέμβασης στην προσχολική ηλικία ώστε να αποτρέπεται ή να αμβλύνεται η σχολική αποτυχία και η ένταξη των παιδιών με αναπηρία σε ειδικά πλαίσια.

Σας βεβαιώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις και είναι, σε κάθε περίπτωση, διαθέσιμη να συνεργαστεί με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τη διαμόρφωση προτάσεων νομοθετικού χαρακτήρα, προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού της Ειδικής Εκπαίδευσης.


Αξιότιμε κε Υπουργέ και κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Είμαστε βέβαιοι ότι, εκτιμώντας την διάθεση μας να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, θα δεχτείτε το αίτημα μας για μια εποικοδομητική συνάντηση μαζί σας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου