Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6987227384,  e-mail: poseepea@yahoo.grΑθήνα, 1-2-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Αγαπητέ κ. Κουρμπέτη,

Με την παρούσα θα θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε εντόνως για την καθυστέρηση στην απόδοση των εξόδων οδοιπορικών καθώς και της αποζημίωσης των επιμορφωτών–πολλαπλασιαστών του προγράμματος «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες –Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης».

Οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας ότι είμαστε αποδέκτες πολλών διαμαρτυριών για την κωλυσιεργία του ΙΕΠ, από συναδέλφους μας πανελλαδικά! Θεωρούμε απαράδεκτη την αντιμετώπιση αυτή καθώς ζητήθηκε από το ΕΕΠ και ΕΒΠ να πληρώσει «από την τσέπη του» για μια υποχρεωτική επιμόρφωση σε χαλεπούς καιρούς οικονομικής κρίσης, με τη δέσμευση ότι θα τους αποδοθούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Απαιτούμε να τηρήσετε τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΕΕΠ και ΕΒΠ που εκπορεύονται από το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ζητούμε άμεση ενημέρωση εκ μέρους του ΙΕΠ για το χρονοδιάγραμμα πληρωμής.

Με τιμή,.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου