Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣτΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6971866081

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 5-12-2014

            Συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η Αίτηση Ακύρωσης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και της ΟΛΜΕ, κατά των πράξεων εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Υπήρξε νομική εκπροσώπηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, της ΟΛΜΕ του ΥΠΑΙΘ και του ΟΑΕΔ.
            Παρόντες ήταν αρκετοί συνάδελφοι μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που συμμετείχαν στην στάση εργασίας που προκήρυξαν η Ομοσπονδία μας και ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής.
            Κατά τη συζήτηση έγινε φανερό ότι η κάλυψη των πάγιων αναγκών των δομών ειδικής αγωγής με προσωρινό (5μηνα) προσωπικό και με κριτήριο την μακρόχρονη ανεργία και όχι την εμπειρία και την προυπηρεσία, προκαλεί αναμφισβήτητα ποιοτική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/ και αναπηρία. Επίσης καταργείται η ισονομία μεταξύ των εργαζομένων ίδιων κλάδων και προκαλείται υποβάθμιση του κύρους των εργαζομένων και των υπηρεσιών που παρέχουν, αφού αμοίβονται με μειωμένες αποδοχές.
            Από την πλευρά του ΥΠΑΙΘ έγινε προσπάθεια ακύρωσης της διαδικασίας χωρίς να υπάρξουν ουσιαστικά επιχειρήματα επί της ουσίας, αφού έγινε φανερό ότι δεν έπεισαν το Συμβούλιο.

            Η συζήτηση της υπόθεσης θα συνεχιστεί με κατάθεση υπομνημάτων μέχρι τις 12 Δεκέμβρη, οπότε ελπίζουμε να ολοκληρωθεί θετικά για τα αιτήματα μας, ώστε αυτό να αποτελέσει βάση για την αποτροπή εφαρμογής των νέων προγραμμάτων με τον ίδιο απαράδεκτο τρόπο.