Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

AITHMA ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΑΙΘ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,

Αθήνα 19 Ιουνίου 2014
Α.Π. 319
Προς
- Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Λοβέρδο Ανδρέα
- Τον Υφυπουργό Παιδείας
κ. Δεμερτζόπουλο Αλέξανδρο
- Τον Υφυπουργό Παιδείας
κ. Κουκουδήμο Κων/νο

Θέμα: «Αίτημα συνάντησης με την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας»

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Αξιότιμοι κκ Υφυπουργοί

               Δεχτείτε τις θερμότερες ευχές μας για κάθε επιτυχία στα καθήκοντα τα οποία πρόσφατα αναλάβατε.
               Μαζί με τις ευχές μας, καταθέτουμε αίτημα για συνάντηση εργασίας μαζί σας, με σκοπό να θέσουμε υπ όψη σας και να συζητήσουμε τα ιδιαίτερα σημαντικά κατά τη γνώμη μας ζητήματα, που αφορούν την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/και αναπηρία, οι οποίοι φοιτούν στις σχολικές μονάδες και τις υπηρεσίες όπου εργαζόμαστε.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκπροσωπεί συνδικαλιστικά σε όλη τη χώρα το Ειδικό Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η  αναπηρία.
Οι μαθητές αυτοί όπως γνωρίζετε φοιτούν στα σχολεία της Γενικής εκπαίδευσης   η στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των διαφόρων ειδικοτήτων εργάζεται σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 σε ΣΜΕΑΕ όλων των τύπων και βαθμίδων (προσχολικής – πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας – επαγγελματικής ) , στα προγράμμάτα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε Γενικά σχολεία και σε Διαγνωστικές και Υποστηρικτικές υπηρεσίες (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.).
Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και Ειδικών στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π).
               Την περίοδο αυτή, στη λήξη δηλαδή της σχολικής περιόδου, η εκπαίδευση και ειδικότερα η ειδική αγωγή, βρίσκονται σε ανασφάλεια ως προς το τι μέλλει γενέσθαι τη νέα σχολική χρονιά.
               Ειδικότερα:
1.      Δεν έχουν πραγματοποιηθεί καν οι υπηρεσιακές μεταβολές του μόνιμου προσωπικού ( μεταθέσεις – αποσπάσεις), απαραίτητη προυπόθεση για την καταγραφή των λειτουργικών κενών σε ΕΕΠ και ΕΒΠ, και την επακόλουθη προκήρυξη για την κάλυψη τους με διορισμό η αναπλήρωση.
2.      Δεν υπάρχει καμμία επίσημη ενημέρωση για τον σχεδιασμό του υπουργείου όσον αφορά την κάλυψη των οργανικών και λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ της χώρας. Τα μηνύματα από τις προβλέψεις του προυπολογισμού δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξα και φοβούμαστε ότι θα επαναληφθεί η περυσινή απαράδεκτη τακτική των μηδενικών διορισμών και της χρήσης προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
3.      Ακόμη χειρότερα, είναι πιθανή εκ νέου η εργασιακή και επιστημονική υποβάθμιση των στελεχών της ειδικής αγωγής, με την χρήση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας με προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ (που για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης εφαρμόσθηκε φέτος), για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και κάλυψη πάγιων αναγκών.  Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών της σχετικά με την, κακή κατά τη γνώμη μας, χρήση προγραμμάτων που αφορούν την παροχή ευκαιριών σε άνεργους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, με στόχο την κάλυψη περιστασιακά και με μειωμένο κόστος πάγιων αναγκών στην εκπαίδευση.
4.      Όσον αφορά τις ανάγκες για προσλήψεις, ώστε τα ειδικά σχολεία, τα ΚΕΔΔΥ και οι ΕΔΕΑΥ να λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά,  είμαστε σε θέση παρά την έλλειψη επίσημης πληροφόρησης, να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν  461   ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αφού δεν έγινε ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ αλλά αντίθετα προστέθηκαν και οι  αυξημένες παραιτήσεις συναδέλφων που προκαλούνται από την εργασιακή και συνταξιοδοτική ανασφάλεια.
Προσθέστε και τα διαπιστούμενα κάθε χρόνο  1657 τουλάχιστον ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ σε ΕΕΠ – ΕΒΠ , που φέτος εν μέρει μόνο καλύφθηκαν με προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ (5μηνα).        
Επίσης πρέπει στα κενά να προστεθούν και οι ανάγκες στελέχωσης των ΕΔΕΑΥ, που φέτος καλύφθηκαν από προγράμματα ΕΣΠΑ το τελευταίο μόνο τρίμηνο, και ανέρχονται σε τουλάχιστον 500.
 Συνολικά πρόκειται για 2618 τουλάχιστον οργανικά και λειτουργικά κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ, που θεωρούμε απαραίτητο να καλυφθούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο  την  διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην εκπαίδευση όλων των μαθητών.
5.      Επιπρόσθετα όσον αφορά την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σας καλούμε να αναλογισθείται τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες και να αποσύρετε τις εγκυκλίους για την εφαρμογή της διαδικασίας. Στο μεταξύ προτείνουμε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος διάλογος για την κατάργηση της σύνδεσης της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης με την αξιολόγηση. Αντ αυτής προτείνουμε να προχωρήσετε σε μια μορφή αξιολόγησης που θα προβλέπει ρητά μέτρα βελτίωσης των υποδομών και του στελεχικού δυναμικού της εκπαίδευσης, προς όφελος των μαθητών, χωρίς τιμωρητικές συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς.
6.      Ακόμη, εν όψει και της πιθανολογούμενης κατάθεσης του σχεδίου νόμου για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, σε συνέχεια της εποικοδομητικής συνεργασίας μας με το Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Κ. Λολίτσα, θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε και τις ειδικότερες κατ άρθρο προτάσεις μας για τις αναγκαίες βελτιώσεις, δεδομένου ότι δεν είχαμε κληθεί και δεν συμμετείχαμε στην επιτροπή που το συνέταξε.

Αξιότιμε κε Υπουργέ

               Είμαστε βέβαιοι ότι, εκτιμώντας την διάθεση μας να συμβάλλουμε ουσιαστικά για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, θα δεχτείτε το αίτημα μας και θα μας καλέσετε σύντομα για μια εποικοδομητική συνάντηση.

Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος               Ο Γ. Γραμματέας


Στ. Καρπενησιώτης       Δ. Αρβανίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου