Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΕ

Γ.  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.  - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

            Στο πλαίσιο αυτό καταθέτουμε συγκεκριμμένες προτάσεις για βελτίωση των διατάξεων του αναρτηθέντος σχεδίου νόμου και αναμένουμε την υποστήριξη τους, ζητώντας να γίνουν δεκτές  από τους αρμόδιους.
**** Υ.Γ. Οι αλλαγές που προτείνουμε παρουσιάζονται με bold.

  ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 2, παρ. 6γ: « Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με:
α) την έγκαιρη ιατρική διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση σε ειδικές ιατροκοινωνικές υπηρεσίες
β) τη διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους στα ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ αντίστοιχα και στα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ),
γ) τη συστηματική παρέμβαση που πραγματοποιείται από την προσχολική ηλικία σε κατάλληλα διεπιστημονικά στελεχωμένα και εξοπλισμένα νηπιαγωγεία με τμήματα ένταξης η στις κατά τόπους ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας, όπου συμπεριλαμβάνονται τμήματα προσχολικής αγωγής ως ενιαίες σχολικές μονάδες, και με τη δημιουργία τμημάτων Έγκαιρης Παρέμβασης (από 4 ετών), και την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.                                               
ΠΡΟΤAΣΗ-AΡΘΡΟ 4, παρ. 2: «Η αξιολόγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη πραγματοποιείται από  διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με ειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο, έναν λογοθεραπευτή, έναν εργοθεραπευτή (ΠΕ29), έναν φυσιοθεραπευτή(ΠΕ28) και των Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα/Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών/Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών(ΠΕ31). Στις περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά προβλήματα και ανάγκη νοσηλευτικής υποστήριξης να συμμετέχει και ένας σχολικός νοσηλευτής (ΠΕ25)».            
ΣΗΜ: ο  αριθμός των διεπιστημονικών ομάδων και του προσωπικού ανά ειδικότητα να καθορίζεται από τον μαθητικό πληθυσμό που εξυπηρετείται και τους στόχους που προβλέπεται να εκπληρώσουν, λαμβάνοντας υπ όψη και τη δέσμευση της ίδιας παρ. 2 για γνωματεύσεις σε αποκλειστική προθεσμία 45 ημερών.   
 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 4, παρ.3γ: “ ……………………… κοινοποιούνται επίσης με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕΔΔΥ και από κει με τον ίδιο τρόπο στο σχολείο του μαθητή. Σε κάθε περίπτωση προηγείται ενημέρωση των γονέων η κηδεμόνων του μαθητή”.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 4, παρ. 4γ:  «Σε κάθε σχολική μονάδα ………………………………………………………………………………….
δε)έναν εργοθεραπευτή (ΠΕ29), έναν φυσιοθεραπευτή(ΠΕ28) και Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα/Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών/Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών(ΠΕ31). Στις περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά προβλήματα νοσηλευτικής φύσεως να συμμετέχει και ένας σχολικός νοσηλευτής (ΠΕ25)».
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΡΘΡΟ 4 , παρ. 4ε : “Συστήνεται Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η οποία αποτελείται από τις ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο σχολείο και τον εκπαιδευτικό του μαθητή. …………………………………».
ΠΡΟΤΑΣΗ : ΑΡΘΡΟ 4, παρ. στ : “Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, …………………………………………………………… Οι ΕΔΕΑΥ λειτουργούν μόνο μετά την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας τους και την πλήρη στελέχωσή τους μόνο με μόνιμο προσωπικό, που διορίζεται στη ΣΜΕΑΕ - Κέντρο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης αποκλειστικά για το έργο αυτό».
ΠΡΟΤΑΣΗ : ΑΡΘΡΟ 4, παρ. 5: «Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν με την προυπόθεση της συμμετοχής σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί των ΙΠΔ συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας του μαθητή για την εκπόνηση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) ».
ΠΡΟΤΑΣΗ : TO ΑΡΘΡΟ 6 , παρ.1β : “Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης αναφέρεται και τοποθετείται σε σχολική μονάδα και όχι αποκλειστικά σε μαθητή. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, με εισήγηση του οικείου σχολικού συμβούλου και του συμβούλου ΕΑΕ προς την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μπορεί να εξυπηρετήσει διδακτικές ανάγκες ΕΑΕ στο σχολείο."
NA ΓΙΝΕΙ:Η παράλληλη στήριξη τοποθετείται σε συγκεκριμμένο μαθητή με βάση το γνωστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό προφίλ του μαθητή το οποίο  αξιολογείται απο το αρμόδιο ΚΕΔΔΥ ".
ΣΗΜ.: H φιλοσοφία της ένταξης και ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην τάξη επιβάλει την παρουσία της παράλληλης στήριξης  σε μια σχολική μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή που υποστηρίζεται και όχι τεχνικοοικονομικές απιατήσεις ευρωπαικών προγραμμάτων και τεχνικών δελτίων.
ΠΡΟΤΑΣΗ : TO ΑΡΘΡΟ 6 , παρ.1β : “Όπου υπάρχει ιδρυμένο και λειτουργεί Τ.Ε. δεν χορηγείται παράλληλη στήριξη. Το ίδιο ισχύει και για τις ΣΜΕΑΕ”.
1)     ΣΗΜ: NA AΠΑΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Αντί να ορίσει το προφίλ (γνωστικό, κοινωνικό, αντιληπτικό) των μαθητών που δικαιούνται Π.Σ., ώστε να καταπολεμηθούν οι πελατειακές σχέσεις και οι υπερβολικές εγκρίσεις, καταργεί, με μια μονοκοντυλιά, την Π.Σ. για όλους τους μαθητές που έχουν την «ατυχία» να φοιτούν σε σχολεία με Τ.Ε. ή αποκλείει τους μαθητές Λυκείων, ακόμα και αυτούς με προβλήματα όρασης ή ακοής, οι οποίοι εξαρτώνται από την Π.Σ. για να προχωρήσουν. Τελικά, οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. με ποιους θα ασχολούνται; Και τα παιδιά που έχουν την «ατυχία» να έχουν μόνο μαθησιακές δυσκολίες πως θα βοηθηθούν, αν ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. θα ασχολείται με τους μαθητές που χρήζουν Π.Σ. και όχι μ’ αυτούς;
2)     ΣΗΜ: Eπίσης να καταργηθεί η δυνατότητα ιδιωτικής παράλληλης στήριξης αφού η υπηρεσία αυτή αποτελεί αποκλειστικά σημόσια παροχή και πρέπει να εγκρίνεται η σκοπιμότητα της από το οικείο ΚΕΔΔΥ.
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 9, παρ. 1,α): «τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα έγκαιρης παρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ, για μαθητές μέχρι και το όγδοο (8ο) έτος της ηλικίας τους».
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 9, παρ. 1,γ3: « ……………………………Λειτουργεί προκαταρκτική τάξη, με στόχο την προετοιμασία των μαθητών, στην οποία θα διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, και παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες αυτόνομης διαβίωσης και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων για την ομαλή ένταξη του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον. Τα αυτόνομα εργαστήρια προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και αυτόνομης διαβίωσης καταργούνται. Οι υπηρεσίες αυτόνομης διαβίωσης παρέχονται από αντίστοιχες ειδικότητες ΕΕΠ  και ΕΒΠ καθ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών. Για την υποστήριξη της αυτονόμησης των μαθητών και αποφοίτων προβλέπεται η δημιουργία, σε συνεργασία της σχολικής μονάδας με φορείς της κοινότητας και των γονέων, μονάδων ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης. Επίσης από αντίστοιχες ειδικότητες ΕΕΠ παρέχεται προεπαγγελματική αξιολόγηση και ενδυνάμωση προεπαγγελματικών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των εργαστηρίων, με στόχο την προετοιμασία και κατάλληλη κατάταξη των πρωτοετών μαθητών στα επαγγελματικά αντικείμενα του ΕΕΕΕΚ».
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 9, παρ. 11: “ Η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και πέραν του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
Για την παράταση αποφασίζει ο αρμόδιος διευθυντής εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση  του συλλόγου διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ. Σε περίπτωση ένστασης είναι δεσμευτική η απόφαση του οικείου ΚΕΔΔΥ». 
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 9 ( προσθήκη):   «Το  ωράριο  εργασίας  των μελών  ΕΕΠ  των  ΕΕΕΕΚ  εναρμονίζεται  πλήρως  με  αυτό  του  λοιπού  εκπαιδευτικού  προσωπικού» 
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 12, παρ. 2: « Στα μονοθέσια και διθέσια νηπιαγωγεία και στα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά, τη διοίκηση ασκεί προϊστάμενος που ορίζεται με διετή θητεία από τους έχοντες οργανική θέση σε αυτά εκπαιδευτικούς. Ο ορισμός τους γίνεται με την ίδια διαδικασία που ισχύει και στη γενική εκπαίδευση και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ. Σε περιπτώσεις έλλειψης οργανικών θέσεων προιστάμενοι μπορεί να ορίζονται και εκπαιδευτικοί η μέλη ΕΕΠ που υπηρετούν με απόσπαση».
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 12, παρ.4: “Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών και τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ. Για τις προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Η επιλογή τους γίνεται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).
Για την κάλυψη θέσης Διευθυντή και Υποδιευθυντή ΣΜΕΑΕ  όλων των τύπων και βαθμίδων επιλέγονται από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής στελεχών και μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων τα οποία υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ, με οκταετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ. Για το λόγο αυτό στις περιπτώσεις υποψηφίων μελών ΕΕΠ συμμετέχουν στα αντίστοιχα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ  και οι αιρετοί εκπρόσωποι ΕΕΠ η οι αναπληρωτές τους, μέλη των αντίστοιχων ΠΥΣΕΕΠ».
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 13, παρ. 1: «Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούνται ανά έτος για τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των σκοπών τους. Για τον σκοπό αυτό καθορίζονται εκ των προτέρων από τις διεπιστημονικές ομάδες αριθμητικά οι στόχοι και διατίθεται το αναγκαίο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων , σύμφωνα με σχετική αιτιολογημένη πρόταση του προισταμένου του ΚΕΔΔΥ.»
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 13, παρ. 3 : “Σε όλα τα ανωτέρω ΚΕΔΔΥ τοποθετείται και υπηρετεί το εξής Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΠ), ΕΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ):
ΠΕ60.50 ή ΠΕ61 - Νηπιαγωγών
ΠΕ70.50 ή ΠΕ71 - Δασκάλων
ΠΕ02.50 - Φιλολόγων
ΠΕ03.50 – Μαθηματικών
ΠΕ26 ή ΠΕ21 - Λογοθεραπευτών
ΠΕ24 - Παιδοψυχιάτρων ή ΠΕ35 - Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία
ΠΕ23 – Ψυχολόγων
ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών
ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών
ΠΕ29- Εργοθεραπευτών
ΠΕ30 - Κοινωνικών Λειτουργών
ΠΕ31 Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα/Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών/Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών
ΔΕ – Διοικητικών”
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 14 (αρχή): «Για την επιστημονική καθοδήγηση του ΕΕΠ επιλέγονται ως σύμβουλοι ΕΕΠ, μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων, με δωδεκαετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ.
Για την επιλογή των συμβούλων ΕΕΠ προστίθεται στην περ. α της παρ. 1, του άρθρου 16, του ν. 3848/2010: «………και συμβούλων ΕΕΠ».
ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΡΘΡΟ 15, παρ.1 και 2: “Το Τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τμήμα Προσωπικού, του οποίου προΐσταται διοικητικός ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός η μέλος ΕΕΠ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων διορισμού, μεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών μεταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ, καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, των οδηγών αυτοκινήτων και των συνοδών των μαθητών των ΣΜΕΑΕ, και φέρει τα θέματα προς συζήτηση στο ΚΥΣΕΕΠ. Διοικητικοί ή αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικοί η μέλη ΕΕΠ δύνανται να προΐστανται των τμημάτων της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής καθώς επίσης και να αναπληρώνουν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ μέχρι τη δημιουργία ενιαίου πίνακα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται από τους υπάρχοντες πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων.
1.     Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι εκπαιδευτικός η μέλος ΕΕΠ που έχει τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, οκταετή προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή κι εκπαίδευση, έχει ασκήσει διευθυντικά καθήκοντα και διαθέτει 20ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία μόνιμου εκπαιδευτικού».
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 17, παρ. 1 : “ Για τη στελέχωση των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ προβλέπεται ΕΕΠ. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους μαθητές των συστεγαζόμενων ή γειτονικών ΣΜΕΑΕ, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του σχολικού συμβούλου της ΕΑΕ και του σχολικού συμβούλου ΕΕΠ της αντίστοιχης ειδικότητας.”
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ23, παρ. 5,6,7,8:
5. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και α) πτυχίο του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης που χορηγείται από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
6. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
7. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
8. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΡΘΡΟ 24 Διορισμοί ΕΕΠ και ΕΒΠ Υπηρεσιακές μεταβολές ΕΕΠ και ΕΒΠ,
i) :Ακαδημαϊκά κριτήρια:
α) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μια (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
β) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, έξι (6) μονάδες
γ) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, τρεις (3) μονάδες
δ) είναι κάτοχοι δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, δύο (2) μονάδα
ε) είναι κάτοχοι δευτέρου τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, μιάμιση (1,5) μονάδα
ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην ΕΑΕ που υλοποιείται από Πανεπιστήμια μιάμιση (1,5) μονάδα.
ΣΗΜ.: ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ζ) ΟΠΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 24, παρ.4 :Μέλη ΕΕΠ με επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), σε μια μόνο αναπηρία και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εργασία (εκπαιδευτικό έργο), που έχουν απώλεια όρασης, ή ακοής και είναι τετραπληγικοί - παραπληγικοί τοποθετούνται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση και αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου, σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες τυφλών, κωφών και με κινητική αναπηρία σε ποσοστό 30% ανά κλάδο, κατά προτεραιότητα”.
ΣHM.: NA YΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 24, παρ. 7: “Το τοποθετημένο οργανικά ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, μετατίθεται ή αποσπάται εφόσον έχει συμπληρώσει 1 έτος προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση».
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 24, παρ.8: «Στις περιπτώσεις που μέλη του ΕΕΠ κρίνονται υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΑΕ, με πράξη του ΠΥΣΕΕΠ αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου και των συμβούλων ΕΕΠ, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη ΣΜΕΑΕ, ……………………………………………………………».
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 26, παρ.4: «Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ η σύμβουλο ΕΕΠ και μέχρι τον ορισμό τους μέλος ΕΕΠ  και δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά μέλη ΕΕΠ. Με την ίδια απόφαση συγκρότησης, ορίζεται ο αναπληρωτής Πρόεδρος, επίσης Διευθυντής Εκπαίδευσης, καθώς και οι αναπληρωτές των τακτικών μελών επίσης Διευθυντής Εκπαίδευσης και Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ η σύμβουλο ΕΕΠ και μέχρι τον ορισμό τους μέλος ΕΕΠ  αντίστοιχα. ……………………………………………………………………………».
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 31, παρ.4: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν κρίνεται αναγκαία η πλήρωση ορισμένων θέσεων σε συγκεκριμένα ΚΕΔΔΥ, εφόσον διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών αυτών από την προσφορά υπηρεσιών από μέλη των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, κατά τα οριζόμενα με την ίδια απόφαση».
ΣΗΜ.: ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου