Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 26 Μάρτη 2014

                                                           
Θέμα: « Προτάσεις για την συγκρότηση Οργανωτικής – Επιστημονικής Επιτροπής του επιστημονικού φορέα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ»

Αγαπητοί συνάδελφοι
            Όπως είναι γνωστό με σχετική προσθήκη στο Άρθρο 44, παρ. 2 , του Καταστατικού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ , που αποφασίσθηκε ομόφωνα στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 23-11-2013, στην Αθήνα συστήνεται, υπό την αιγίδα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, επιστημονικός φορέας με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και με σκοπό την ανάδειξη του έργου του ΕΕΠ και του ΕΒΠ και την υλοποίηση προγραμμάτων που ενισχύουν το έργο αυτό.
            Για το σκοπό της έναρξης της διαδικασίας οργάνωσης και δημιουργίας του επιστημονικού φορέα της Ομοσπονδίας μας, καλούμε όλους τους Συλλόγους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής που είναι μέλη μας, να προτείνουν συναδέλφους που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην έως 7μελή  Οργανωτική – Επιστημονική Επιτροπή. Καλό θα ήταν οι συνάδελφοι αυτοί να διαθέτουν σχετικά με το έργο που θα αναλάβουν προσόντα και  εμπειρία.
            Ποιο συγκεκριμμένα έργο της Επιτροπής αυτής θα είναι η σύνταξη και κατάθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ πρότασης για την νομική ταυτότητα, την ονομασία, τις διαδικασίες ίδρυσης και τον κανονισμό λειτουργίας της μη κερδοσκοπικής εταιρίας, που σκοπό έχει την διευκόλυνση της οργάνωσης επιστημονικών δράσεων και δραστηριοτήτων τεκμηρίωσης και ανάδειξης του ρόλου του ΕΕΠ και ΕΒΠ στην ειδική εκπαίδευση.
            Τέτοιες δράσεις ενδεικτικά μπορεί να είναι η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, η έκδοση επιστημονικού εντύπου, η συνεργασία με ακαδημαικούς και επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κ.ά. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να είναι νομικά σε θέση να αναλάβει την εκτέλεση ευρωπαικών προγραμμάτων με στόχο την επιμόρφωση των εργαζομένων στην ΕΑΕ, την παραγωγή η στάθμιση εξειδικευμένου διαγνωστικού, αξιολογητικού και εκπαιδευτικού υλικού και την εκτέλεση ανάλογου αντικειμένου ερευνητικών προγραμμάτων.
            Η πρόταση της Επιτροπής θα ληφθεί υπ όψη από το ΔΣ στην λήψη των τελικών αποφάσεων για την δομή και λειτουργία του επιστημονικού φορέα.

            Οι προτάσεις  παρακαλούμε να συνοδεύονται από σύντομα βιογραφικά (σε κλειστό φάκελο) των προτεινόμενων συναδέλφων και να απευθύνονται προς το ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ. Εφ όσον υπάρξουν περισσότερες από τις αναγκαίες υποψηφιότητες η επιλογή θα γίνει από το ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε ειδική ανοικτή όπως πάντα συνεδρίαση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου