Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ε/Θ ΣΤΗΝ ΕΑΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
HELLENIC ASSOCIATION OF ERGOTHERAPISTS
Γαβριηλίδου 8, Αθήνα, 11141  τηλ/fax 2103228979
8 Gavriilidou Str, Athens 11141 HELLAS
url: http://www.ergotherapists.gr   -   e-mail: info@ergotherapists.gr

Αθήνα, 15/01/2014
Αρ. Πρωτ. 030


                                                                                      ΠΡΟΣ: 1.Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
                                                                           Κο Κ. Αρβανιτόπουλο
                                                                                                  2. Υφυπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
                                                                     Κο Σ. Κεδίκογλου
3. Δ/ντή Ειδικής Αγωγής
 Κο Κ. ΛολίτσαΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕ-29
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


1.     ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ-29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ
Όπως γνωρίζετε σήμερα και μετά την ανάπτυξη του δικτύου των ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα και με προβλέψεις του Ν. 2817/2000 και του  Ν. 3699/2008 που επιβάλλεται η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και μεταξύ άλλων με την ειδικότητα ΠΕ-29 Εργοθεραπευτή. Παρόλα αυτά παραμένουν εκατοντάδες κενές οργανικές θέσεις και λειτουργικά κενά, με αποτέλεσμα χιλιάδες μαθητές να στερούνται τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα τους επιτρέψουν την προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
2.     ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΔΔΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΔΕΑΥ
Όπως γνωρίζετε η ειδικότητα του Εργοθεραπευτή με βάση την πρόβλεψη του άρθρου 4, παρ. 1 , του Ν. 3699, είναι απαραίτητη για την στελέχωση των διαγνωστικών και υποστηρικτικών διεπιστημονικών ομάδων των ΚΕΔΔΥ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καλυφθεί ουδεμία θέση ΠΕ-29 ΕΘ, ενώ δεν έχουν προβλεφθεί και τα αντίστοιχα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ειδικότητας στον Κανονισμό Λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ.
Επιπρόσθετα με τον Ν. 4115/2013 άρθρο 39, παρ.4, εδ. γ και δ, προβλέπεται η σύσταση των Επιτροπών Διάγνωσης Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) που θα παρέχουν διαγνωστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/και αναπηρία στα πλαίσια προγραμμάτων εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης στην γενική εκπαίδευση. Παρ όλο που ο νόμος αυτός προβλέπει την συμμετοχή του ΕΘ στην αξιολόγηση των λειτουργικών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, η συμμετοχή αυτή δεν είναι ισότιμη στα πλαίσια της πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας, όπου ο εργοθεραπευτής είναι σε θέση να προσφέρει αποκλειστικές και μοναδικές υπηρεσίες με στόχο την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμποδίζουν την προσαρμογή και συμμετοχή στην κοινωνική και εκπαιδευτική διαδικασία.
3.     ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ – ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά φαίνεται ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται από το ΥΠΑΙΘ με τρόπο που η κάλυψη των αναγκών των μαθητών που εξυπηρετούνται στις δομές ειδικής αγωγής καθίσταται αδύνατη. Αυτό συμπεραίνεται από την διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης για πρόσληψη μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ και την χρησιμοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την κάλυψη πάγιων και λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και των διαγνωστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Συμπερασματικά σήμερα παραμένουν τουλάχιστον 1000 κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ σε όλη τη χώρα.
 Όσον αφορά την ειδικότητα των Εργοθεραπευτών και αυτή τη χρονιά παρατηρείται ακόμη μικρότερος αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών, που έχουν αποστείλει οι κατά τόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης στις περιφερειακές διευθύνσεις.
4.     ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ
Επιπρόσθετα, πρόσφατα προκηρύχθηκε και εφαρμόζεται πρόγραμμα προσλήψεων άνεργων εργοθεραπευτών μέσω ΟΑΕΔ σε ΣΜΕΑΕ, με κριτήρια και προϋποθέσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές δικαίου και αξιοκρατίας που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες προσλήψεων στην εκπαίδευση. Έτσι συνάδελφοι Εργοθεραπευτές που για αρκετά χρόνια πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και την προϋπηρεσία, κατατάχθηκαν δε με βάση αυτά στους Πίνακες Υποψήφιων Αναπληρωτών σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια, παραμένουν άνεργοι. Αντ’ αυτών προσλαμβάνονται και καλύπτουν τα λειτουργικά κενά συνάδελφοι με βασικά κριτήρια την ανεργία και την έλλειψη προϋπηρεσίας.
Αυτή η διαδικασία είναι κατάφορα αναξιοκρατική ενώ επιπλέον οι εργασιακές προϋποθέσεις (περιορισμένη διάρκεια σύμβασης, μειωμένη αμοιβή) για τους ωφελούμενους του προγράμματος είναι μειωτικές της αξίας της ειδικότητας και προοιωνίζονται τα χειρότερα.
Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα διαμαρτυρόμαστε για την κατάσταση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και την μεταχείριση των εργοθεραπευτών.

Ζητάμε:

Α) την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ΠΕ-29 Εργοθεραπευτών και την ίδρυση νέων οργανικών θέσεων σε όσες από τις ΣΜΕΑΕ δεν υπάρχουν.
Β) την δημιουργία οργανικών θέσεων ΠΕ-29 Εργοθεραπευτών στα ΚΕΔΔΥ και την αντίστοιχη πρόβλεψη των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.
Γ) την τροποποίηση της σύνθεσης των ΕΔΕΑΥ για την ισότιμη συμμετοχή όλων των απαραίτητων για την αξιολόγηση και υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών ειδικοτήτων ΕΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των Εργοθεραπευτών. Την πρόβλεψη στον κανονισμό λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των εργοθεραπευτών.
Δ) την αποκατάσταση της αδικίας με την πρόσληψη αναπληρωτών εργοθεραπευτών στις ΣΜΕΑΕ με βάση τον Πίνακα Υποψήφιων Αναπληρωτών σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια, με πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.Η Πρόεδρος                                                                Η Γεν. ΓραμματέαςΚυριακή Κεραμιώτου                                               Μαίρη ΚαραμπέτσουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου