Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΗ 2013 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΗ 2013  ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

            Το Σάββατο 23 Νοέμβρη 2013 πραγματοποιήθηκε, με συμμετοχή αντιπροσώπων από πολλούς περιφερειακούς συλλόγους, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για Τροποποίηση του Καταστατικού, όπου αποφασίσθηκαν τροποποιήσεις αναγκαίες για την λειτουργία της Ομοσπονδίας αλλά και κάποιες που θα δώσουν ώθηση στην συλλογική δουλειά και την ανάδειξη του έργου του ΕΕΠ και ΕΒΠ στην ΕΑΕ.
            Ειδικότερα οι κυριότερες αλλαγές στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας, που  αποφασίσθηκαν ομόφωνα και θα κατατεθούν προς έγκριση στα αρμόδια δικαστικά όργανα, είναι:
-        Αναγκαία αλλαγή στο σύστημα σταυροδότησης στις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας.
-        Δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας επιτροπών ειδικοτήτων η ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. αναπληρωτών), με συμβουλευτικό χαρακτήρα.
-        Δυνατότητα σύστασης, υπό την αιγίδα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, επιστημονικού φορέα με μορφή μη κερδοσκοπικής εταιρείας, για την ανάδειξη του έργου του ΕΕΠ και ΕΒΠ και την υλοποίηση προγραμμάτων που ενισχύουν το έργο αυτό (επιμόρφωση και επιστημονική τεκμηρίωση).
-        Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπεύθυνου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
-        Δυνατότητα και τρόπος εκλογής αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας σε τριτοβάθμιες οργανώσεις.
            Οι παραπάνω αλλαγές μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα, με τη συμμετοχή και το έμπρακτο ενδιαφέρον περιφερειακών συλλόγων και μελών από όλη τη χώρα, να προχωρήσει η επεξεργασία και τεκμηριωμένη παρουσίαση θέσεων για τα θέματα της ειδικής εκπαίδευσης μέσα από διαδικασίες όπως ανάθεση ερευνητικών δράσεων, έκδοση επιστημονικού εντύπου, διοργάνωση ημερίδων – συνεδρίων.         Επίσης είναι δυνατή η οργάνωση και χρηματοδότηση επιμορφωτικών δράσεων για θέματα που αφορούν όλους τους κλάδους του ΕΕΠ και ΕΒΠ.
            Ακόμη η δυνατότητα λειτουργίας συμβουλευτικών επιτροπών ειδικοτήτων και ειδικών θεμάτων θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε κλάδο να επεξεργαστεί και προτείνει την κατάλληλη επίλυση θέμάτων που ενδιαφέρουν και αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού στην καθημερινή πρακτική.
            Στη συνέχεια έγινε εκτενής ενημέρωση – συζήτηση για όλα τα τρέχοντα θέματα από το Πρόεδρο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, τον αιρετό ΚΥΣΕΕΠ, μέλη του Δ.Σ. και όσους αντιπροσώπους  συλλόγων παραυρέθηκαν.
            Ειδικότερα ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ Στ. Καρπενησιώτης, ενημέρωσε το σώμα για τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες του Δ.Σ. όσον αφορά την θεσμική – νομοθετική ισοτιμία του ΕΕΠ και ΕΒΠ, την θεσμοθέτηση διαδικασίας πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, τα επίκαιρα προβλήματα στελέχωσης των δομών ειδικής αγωγής και τις σχετικές πρωτοβουλίες του Δ.Σ. που έχουν ως στόχο την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων και την αποτροπή της υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μαθητές.
            Στάθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του Δ.Σ. για οργανωτική ανασυγκρότηση της Ομοσπονδίας, με κύριους στόχους την δραστηριοποίηση των περιφερειακών συλλόγων και την ένταξη μας στην ΑΔΕΔΥ, η οποία προχωρά και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα.  
            Κατόπιν ο αιρετός του ΚΥΣΕΕΠ, Δ. Παπαευθυμίου, ενημέρωσε το σώμα για τρέχοντα θέματα, όπως ότι ο Υπουργός υπέγραψε τελικά τη συγκρότηση του ΚΥΣΕΕΠ, που ωστόσο έχει καθυστερήσει με αποτέλεσμα να μην έχουν αποφασισθεί πολλά θέματα, όπως η εκλογή μονίμων προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ. Επίσης έθεσε το θέμα ανακατανομής των οργανικών θέσεων και αποφασίστηκε να γίνουν άμεσα ενέργειες ώστε να προχωρήσει η διαδικασία των μεταθέσεων όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, αλλά παράλληλα να προχωρήσει και το θέμα της ανακατανομής.
            Επίσης, προτάθηκε να δημιουργηθεί  ταυτότητα/κάρτα Ειδικότητας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, κάτι που έγινε δεκτό από το σώμα της συνέλευσης.
            Η Ταμίας Μπ. Λεωτσάκου έκανε εκτενή ενημέρωση για την ταμιακή κατάσταση και αφού έγινε συζήτηση για τα έξοδα παράστασης των αντιπροσώπων αποφασίσθηκε η θέσπιση ανώτατου ορίου αποζημίωσης.
            Συζητήθηκε επίσης το θέμα εξίσωσης των συνδρομών πανελληνίως και η δυνατότητα είσπραξης τους μέσω της μισθοδοσίας. Ο πρόεδρος πρότεινε να τεκμηριώσουμε με επιχειρήματα μια τέτοια απόφαση και να δούμε τη διαδικασία.
            Μετά από συζήτηση του θέματος των προσλήψεων μέσω ΟΑΕΔ που έθεσε ο Γ. Αντωνιάδης - πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ Δυτ. Ελλάδας, μετά από εκτενή ενημέρωση για τις ενέργειες μας (καταγγελία, επερωτήσεις στη Βουλή, εξώδικό προς υπουργό), κατατέθηκε από το πρόεδρο πρόταση για κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και ευαισθητοποίησης με αφορμή την 3η Δεκέμβρη που έγινε δεκτή ομόφωνα. Ακόμη τονίσθηκε η ανάγκη για συνεχή δραστηριοποίηση και διατήρηση στην επικαιρότητα, με όλους τους δυνατούς τρόπους και σε όλη τη χώρα, των προβλημάτων της ειδικής αγωγής και των εργαζομένων σ αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου