Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΟ ΥΣΕΕΠ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
Σχετικά με τα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ


            Εν αναμονή της έκδοσης της υπουργικής απόφασης για τις αποσπάσεις στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:
Φέτος για πρώτη φορά, έγινε μεγάλη προσπάθεια από την διεύθυνση ειδικής αγωγής για την καταγραφή σε πίνακα, των λειτουργικών κενών του ΕΕΠ και ΕΒΠ, πίνακας που θα διευκόλυνε τόσο τις αποσπάσεις, όσο και τις τοποθετήσεις αναπληρωτών.
Επειδή διαπιστώνεται σύγχυση ως προς την διαφορά οργανικών και λειτουργικών κενών, θα πρέπει οι συνάδελφοι , οι διευθυντές των ΣΜΕΑΕ και οι προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ να γνωρίζουν ότι, όταν αναφερόμαστε σε οργανικά κενά, αναφερόμαστε στις θέσεις που έχουν συσταθεί με υπουργική απόφαση. Οι θέσεις αυτές εμφανίζονται κάθε χρόνο στην εγκύκλιο των μεταθέσεων.
Όταν αναφερόμαστε σε λειτουργικά κενά, αυτά προκύπτουν από τις προσδιορισμένες ανάγκες των ΣΜΕΑΕ ή των ΚΕΔΔΥ σε ΕΕΠ και ΕΒΠ και για τις οποίες δεν υπάρχει σύσταση με υπουργική απόφαση.
Τις λειτουργικές ανάγκες σε ΕΕΠ και ΕΒΠ, θα πρέπει κατά την άποψή μου να τις προσδιορίζουν οι σύλλογοι του προσωπικού σε συνεργασία με τους διευθυντές ή τους προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ.
Η διαδικασία  αυτή, θα προστατέψει τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ από αυθαιρεσίες, αρνήσεις ή ακόμη και εμπάθειες μεταξύ του προσωπικού και των διευθυντών.
Όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες διαπιστώνεται ότι έχουν ανάγκες σε προσωπικό, το οποίο όμως θα πρέπει να αξιοποιείται ουσιαστικά  και αποτελεσματικά, για την καλύτερη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ, προς το συμφέρον των μαθητών και των οικογενειών τους.
Επειδή οι αποσπάσεις πλέον θα γίνονται στα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ, επισυνάπτω τον πίνακα των λειτουργικών κενών, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις απαντήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων, στα έγγραφα της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής για το θέμα αυτό.
Με βάση τον πίνακα αυτόν, θα πρέπει οι περιφερειακοί σύλλογοι , οι αιρετοί των ΠΥΣΕΕΠ και κάθε συνάδελφος χωριστά, να ελέγξουν την ακρίβειά του και να τον παρουσιάσουν στα σχολεία τους ή στα ΚΕΔΔΥ. Έτσι θα έχουμε πλήρη και σαφή εικόνα των πραγματικών αναγκών των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ.
Συνάδελφοι που έχουν αντιρρήσεις ή διαφωνίες ως προς τα εμφανιζόμενα κενά, να τις κοινοποιήσουν στους αιρετούς των ΠΥΣΕΕΠ , οι οποίοι σε συνεργασία με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και τους αιρετούς του ΥΣΕΕΠ, θα προβούν σε νέα επεξεργασία.

Δημήτρης Παπαευθυμίου
Αιρετός ΥΣΕΕΠ

ΣΗΜ. Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: λόγω τεχνικού προβλήματος οι πίνακες των κενών δεν είναι δυνατό να αναρτηθούν προσωρινά.
                                                                                   Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου