Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ

Αυτά είναι τα πραγματικά κενά στην ειδική αγωγή

Παρουσιάζουμε σήμερα 1η ημέρα Απεργίας που κήρυξε η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. συνοπτικά τα λειτουργικά κενά EEΠ και EBΠ στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ όλης της χώρας, όπως τα απέστειλαν οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ (βλ. ενημέρωση αιρετού ΥΣΕΕΠ Δ. Παπαευθυμίου).

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. - Σεπτέμβριος 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ

ΕΕΠ: 1232  - EBΠ: 425


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕ21-26
ΛΟΓΟ/
ΘΕΡ
ΠΕ23
ΨΥΧ/
ΓΟΙ
ΠΕ24
ΠΑΙΔ
ΨΥΧ
ΠΕ25
ΣΧΟΛ
ΝΟΣ
ΠΕ28
ΦΥΣ/
ΘΕΡ
ΠΕ29
ΕΡΓΟ/
ΘΕΡ
ΠΕ30
ΚΟΙΝ
ΕΡΓ
ΠΕ31
ΤΥΦΛ
ΒΑΡΥΚ


ΕΒΠ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚ
15
15
3
7
10
10
14
0
20
ΑΤΤΙΚΗΣ
38
51
5
33
18
31
53
2 ΕΠ
140
ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ
15
11
1
0
7
10
13
0
12
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
24
24
0
10
10
19
21
1 ΚΙΝ
28
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13
12
0
7
8
8
9
0
13
ΗΠΕΙΡΟΥ
9
11
1
3
3
5
8
0
14
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
13
24
0
10
5
10
23
0
21
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
9
10
1
5
4
6
8
0
16
ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝ.
31
39
3
16
19
26
30
0
60
ΚΡΗΤΗΣ
23
32
4
16
21
23
29
0
42
ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ
25
27
2
5
7
14
21
0
16
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
14
21
1
12
5
14
20
0
25
ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
15
16
1
5
1
8
15
0
18
ΣΥΝΟΛΟ
219
293
22
129
118
184
264
3
425