Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Διαβούλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για την αναβάθμιση της ΕΑΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
www.poseepea.blogspot.gr/


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Αθήνα 28 Μαίου 2013

Αγαπητοί συνάδελφοι,

               Κατ αρχήν είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι η συγκρότηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. επιτροπής για ένα νέο νόμο για την Ειδική Αγωγή, χωρίς να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των εργαζομένων στον χώρο, αποτελεί επανάληψη της αποτυχημένης συνταγής των τελευταίων δεκαετιών. Απλά φαίνεται ότι αναπαράγονται οι κομματικοί συσχετισμοί και αυτό δεν προμηνύει θετικές εξελίξεις.
               Παρ όλα αυτά, με στόχο την ουσιαστική συμβολή της Ομοσπονδίας μας, η οποία εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) που υπηρετεί στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και  τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να καταθέσει εκ νέου προτάσεις για την αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές με αναπηρία η/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
               Για το λόγο αυτό, αν και η Ομοσπονδία μας διαθέτει επεξεργασμένες από χρόνια θέσεις για την εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτίωση του νομικού πλαισίου, θεωρούμε απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους να συμμετέχουν με προτάσεις τους στην επικαιροποίηση τους.
               Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, τους περιφερειακούς συλλόγους, τους αντιπροσώπους τους στην Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. , τους αιρετούς στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και στα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. όλης της χώρας, να μας καταθέσουν τις προτάσεις τους και υποσχόμαστε ότι θα τις λάβουμε σοβαρά υπ όψη στην διαμόρφωση των τελικών θέσεων μας.
               Παραθέτουμε παρακάτω ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για διευκόλυνση του προβληματισμού και την έναρξη της διαβούλευσης.
               Οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2013 στο poseepea@yahoo.gr  υπ όψη των Δ. Αρβανίτη και Γ. Τότσιου.


Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας


Στ. Καρπενησιώτης                             Δ. ΑρβανίτηςΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

               Η πορεία της ΕΑΕ στη χώρα μας διαφοροποιείται σημαντικά μετά την ψήφιση του Ν. 3699/2008 και την θεσμοθέτηση, σε νομικό τουλάχιστον επίπεδο, της υποχρεωτικότητας και του αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
               Ενώ όμως το νομικό οπλοστάσιο παρά τις ελλείψεις του θεωρήθηκε σημαντικό, η εφαρμογή του κατέστησε ανενεργά πολλά από τα πλεονεκτήματα αφού δεν προχώρησε η έκδοση σειράς προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων.
               Επιπρόσθετα, η μνημονιακή πολιτική του περιορισμού των χρηματοδοτήσεων και των υπηρεσιών προκαλεί, με την ψήφιση αποσπασματικών νομοθετικών ρυθμίσεων, κινδύνους απορρύθμισης της λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
               Τα ευχολόγια για σχολική ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και παράλληλης μείωσης του προσωπικού, δεν πείθουν ούτε τους γονείς ούτε τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση χωρίς την απαραίτητη επιμόρφωση και υλικοτεχνική υποδομή. 
               Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης και ως  γενικές θέσεις μας αναφέρουμε την ανάγκη για:
  1. Aξιολόγηση της εφαρμογής του Ν. 3699/2008  και  βελτίωση σε διαπιστωμένες ανεπάρκειες.
  2. Πρόληψη των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων του πρόσφατου  άρ. 39 του Ν. 4115/2013 (ΕΔΕΑΥ).
  3. Τροποποίηση - συμπλήρωση του Ν. 3848/2010, Κεφ. Α,  περί «κάλυψης θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
               Σημειώνουμε ότι είναι γενική η πεποίθηση ότι ο Ν. 3699/2008 εφαρμόστηκε εν μέρει, αφού ούτε υλοποιήθηκε πλήρως η προβλεπόμενη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, ούτε εφαρμόστηκαν προβλέψεις του που προυπέθεταν υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, τα οποία ουδέποτε υπογράφηκαν.
               Επίσης το «άρθρο 39» ψηφίσθηκε πρόσφατα, παρά την αντίδραση όλων ανεξαιρέτως των φορέων της ΕΑΕ, με στόχο την εξυπηρέτηση καθαρά οικονομικών αναγκών (εξασφάλιση προγραμμάτων ΕΣΠΑ), χωρίς να γίνει προσπάθεια για την αποφυγή της αναστάτωσης που είναι δυνατό να προκαλέσει στις σχολικές και υποστηρικτικές δομές.
               Ο δε Ν. 3848/2010 κατάφωρα αδικεί το ΕΕΠ το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει στο εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν προβλέπει την διαδικασία και τις προυποθέσεις διορισμού, την ισότιμη υπηρεσιακή του εξέλιξη, την διαδικασία εκλογής των φορέων επιστημονικής καθοδήγησης (Σύμβουλοι Ε.Ε.Π.) και αξιολόγησης, με αποτέλεσμα και στο σχέδιο Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να υπάρχει νομικό κενό σ αυτό το θέμα.
               Όσον αφορά την κατάσταση στην ΕΑΕ, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι:
               Σήμερα, στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία φοιτούν, σχεδόν, αποκλειστικά παιδιά με βαρύτατες αναπτυξιακές διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες και με αυτισμό, συχνά χωρίς ομιλία, με βαριά νοητική υστέρηση και με σοβαρότατες αυτό- και αλλοτραυματικές συμπεριφορές (βλ. Ε.Δ.Σ. Αυτιστικών Αιγάλεω, Ε.Δ.Σ. Αιγίου, ΤΕΕ/ΕΑ Κωφών & Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής κ.α.). 
               Στα Γενικά Δημοτικά σχολεία φοιτούν όλο και περισσότεροι μαθητές με αυτισμό μέτριας ή καλής λειτουργικότητας, με αναπτυξιακές καθυστερήσεις, με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, με τραγικές μαθησιακές ελλείψεις, με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή με ελαφρά νοητική υστέρηση. Οι γονείς απαιτούν, δικαίως, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα παιδιά τους να εντάσσονται στο σύστημα της γενικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε αυτά να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερες προσλαμβάνουσες που να τα ωθούν στη βελτίωσή τους και να κοινωνικοποιούνται αντί να βρίσκονται περιθωριοποιημένα. 
               Στα Γενικά Γυμνάσια συνωστίζονται στρατιές μαθητών που είναι ωσεί παρόντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς το εκπαιδευτικό και γνωστικό τους υπόβαθρο δεν ξεπερνά αυτό της Β’-Γ’ τάξης του δημοτικού. Αποτέλεσμα, αυτών είναι η σχολική διαρροή και η ανάπτυξη παραβατικών συμπεριφορών.
               Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα Ειδικά Γυμνάσια, τα Ειδικά Λύκεια και τα ΤΕΕ/ΕΑ Α΄ και Β΄ βαθμίδας, ως προς την σύνθεση του μαθητικού τους πληθυσμού, την ανυπαρξία αναλυτικών προγραμμάτων, τους στόχους της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την εξειδίκευση του προσωπικού που στελεχώνουν τις μονάδες αυτές
               Στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. φοιτούν συλλήβδην μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση, με άλλους με πολλαπλές αναπηρίες, βαριά νοητική υστέρηση ή αυτισμό. Η κάθε κατηγορία κοινωνικής και νοητικής λειτουργικότητας έχει διαφορετικές ανάγκες και προοπτικές στην ενήλικη ζωή. Η πρώτη μπορεί να προσβλέπει σε μια επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ η δεύτερη οφείλει να εκπαιδευτεί σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, ώστε να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία. Επίσης δεν προβλέπεται το  πλαίσιο επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων.
               Επίσης, αναπηρίες όπως η τυφλοκώφωση, η τύφλωση ή κώφωση σε συνδυασμό με νοητική υστέρηση, αυτισμό ή/και κινητική αναπηρία απαιτούν εξειδικευμένα πλαίσια εκπαίδευσης, με προσωπικό με σοβαρότατες σπουδές στο εξωτερικό.
               Οι υπάρχουσες δομές ΕΑΕ, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας τους χρειάζονται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, αλλά και να ανανεωθούν και να επεκταθούν για να καλυφθεί όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών αναγκών και να μπορέσει να γίνει υποχρεωτική η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Θα πρέπει, επίσης, να δίνονται, ουσιαστικά κίνητρα για το προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΑΕ, ώστε να προσελκύονται έμπειροι και ικανοί επιστήμονες.
               Τα σημαντικότερα ζητήματα και παραλείψεις που παρουσιάζει ο παρών νόμος είναι τα παρακάτω:
               Η απουσία δημιουργίας νέων τύπων ΣΜΕΑΕ, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικά ανάγκες των ολοένα, στατιστικά, αυξανόμενων και επιδεινούμενων αναπτυξιακών, ιατρικών και κοινωνικοσυναισθηματικών δυσκολιών των σημερινών μαθητών.
               Η έλλειψη προτυποποίησης των διαδικασιών και λειτουργίας σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που θα έδινε μεγαλίτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα στην διαγνωστική και υποστηρικτική παρέμβαση.
               Η ανεπαρκής στήριξη των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, με την  πλημμελή στελέχωση όχι με όλες τις ειδικότητες ΕΕΠ και την  μη ανάπτυξη του δικτύου ώστε να μπορούν να καλύπτουν ανάλογο αριθμητικά μαθητικό πληθυσμό. Έτσι καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η προσπάθεια για κάλυψη και των αναγκών των γενικών σχολείων με συμβουλευτική και υποστηρικτική παρέμβαση, για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που το έχουν ανάγκη.
               Η έλλειψη καθορισμού πλαισίου συνεργασίας και επιμερισμού καθηκόντων μεταξύ Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων του Υπουργείου Υγείας, των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και πλέον των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Σχετική είναι η ήδη κατατεθείσα πρόταση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. που αφορά το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
               Η πλημμελής στελέχωση σε ΕΕΠ και ΕΒΠ και η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και τεχνικών μέσων για την εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης από το Ε.Ε.Π. μέσα στις ΣΜΕΑΕ. Επίσης η υποβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) που λειτουργεί στα ειδικά σχολεία, με τον περιορισμό σε αυτή και μόνο της αξιολόγησης της προόδου των μαθητών, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τον ρόλο του συλλόγου της σχολικής μονάδας αλλά και της διεπιστημονικής ομάδας.
               
Με  βάση τα παραπάνω στις προτάσεις μας συμπεριλαμβάνονται:

Α) Οι θέσεις – προτάσεις μας για την βελτίωση των δομών και υπηρεσιών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Β) Αναγκαίες κατ άρθρο τροποποιήσεις η προσθήκες στον Ν. 3699/2008, για βελτίωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Γ) Αναγκαίες κατ άρθρο τροπολογίες στον Ν. 3699/2008 και τον Ν. 3848/2010, για την ισότιμη μεταχείριση του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ όσον αφορά τους διορισμούς, την υπηρεσιακή εξέλιξη, την επιστημονική καθοδήγηση και αξιολόγηση και την επιμόρφωση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου