Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ 2013 - Αναμένεται ο τελικός πίνακας

Μεταθέσεις του ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2013

Αναρτούμε σήμερα ανακοίνωση του συναδέλφου αιρετού ΥΣΕΕΠ Δ. Παπαευθυμίου σχετικά με τον τελικό πίνακα μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ. Σημειώνουμε ότι η Π.ΟΣ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, μετά από συνεννόηση με τον αιρετό, δεν ανάρτησε τον αρχικό πίνακα μεταθέσεων αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν λίγα έστω σφάλματα. Αναμένουμε τον τελικό πίνακα και την υπογραφή του από τον αρμόδιο υπουργό.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Αιρετού στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π . Δημήτρη Παπαευθυμίου

Αγαπητοί συνάδελφοι
Στις 28 Μαϊου έγινε προσωρινή ανάρτηση του πίνακα των μεταθέσεων, με στόχο την ενημέρωση των συναδέλφων και τον εντοπισμό πιθανών λαθών που οι συνάδελφοι θα διαπίστωναν.
Πράγματι διαπιστώθηκαν λάθη, σε μικρή βέβαια κλίμακα, τα οποία θα διορθωθούν στο συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη.
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συνάδελφοι θα πρέπει να είναι συγκρατημένοι, επειδή θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, που ίσως για κάποιους συναδέλφους να μην είναι οι αναμενόμενες.

Υπομονή ως την επόμενη εβδομάδα  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου