Κυριακή 12 Μαΐου 2013

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του πρωθυπουργού για πολιτική επιστράτευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ΦΕΚ της επιστράτευσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύουμε το ΦΕΚ αρ. 1139/11-5-2013 περί πολιτικής επιστράτευσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για ενημέρωση των συναδέλφων.