Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Ενημέρωση για το 2ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ


Με διευρυμένη συμμετοχή  πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το 2ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Αθήνα

               Όπως είχαμε προαναγγείλει το 2ο Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Απρίλη στην Αθήνα. Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Δ.Σ. (πλήν της Μ. Ταγκαλάκη για λόγους υγείας). Ο Αντιπρόεδρος  Γ. Στεργιούλης,  συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης από τα Γιάννινα, όπως και η Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Ηπείρου Χ. Μπίκα και η αιρετή στο ΠΥΣΕΕΠ Ηπείρου). Επίσης οι αιρετοί στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δ. Παπαευθυμίου και Φ. Τσακούλιας, ο Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ  Θεσσαλίας Χρ. Γούλας, η Πρόεδρος του ΣΕΑΠΙΝ (Ιονίων Νήσων), ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής Κ. Παπαευαγγέλου, η Ά. Γάλλιου Αντιπρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας, η Ν. Μάρκου εκπρόσωπος  του ΣΕΕΠΕΑ Δυτ. Ελλάδας, ο τ. αιρετός στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής Π. Τζουβελέκης και οι συνάδελφοι Μ. Φάνη και Μ. Οικονόμου (τ. Γ. Γραμματείς του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής).
               Η διευρυμένη συμμετοχή επιδιώχθηκε από το ίδιο το  συμβούλιο αφού, όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στάθης Καρπενησιώτης, στόχος είναι η κινητοποίηση και συσπείρωση όλων των περιφερειακών συλλόγων και των απλών μελών, με στόχο την από κοινού επεξεργασία και αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.  
               Στη συνεδρίαση έγιναν ενημερώσεις, τοποθετήσεις και προτάσεις για:
1.      Tις ενέργειες του Οργανωτικού Γραμματέα Γ. Τότσιου για συσπείρωση των συναδέλφων από την Μακεδονία, την Θράκη και τα Νησιά του Β. Αιγαίου.
2.      Τις ενέργειες του Δ.Σ. όσον αφορά την προώθηση, μέσω της κατάθεσης άμεσων νομοθετικών ρυθμίσεων, της επίλυσης θεμάτων που αφορούν: α)την διαδικασία πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. β) την υπηρεσιακή εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης, γ) την εκλογή Συμβούλων Ε.Ε.Π. την ε) τροποποίηση της σύνθεσης των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και δ) την επιμόρφωση.
3.      Τις σχετικές επαφές του Προεδρείου με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και την κατάθεση σχετικού υπομνήματος.
4.      Τις επαφές με συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης (Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε.) με αντικείμενο τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων της Ε.Α.Ε. και των εργαζομένων σ αυτή.
5.       Την σύνταξη ( από την Ευγ. Τραγάκη, τον Γ. Στεργιούλη και τον Δ. Αρβανίτη) και την   κατάθεση στη Διεύθυνση Ε.Α.Ε. προτάσεων με αντικείμενο το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ (άρθρο 39), στην κατεύθυνση της πρόληψης των δυσμενών όπως προβλέπουμε επιπτώσεων του άρθρου 39 στην λειτουργία των δομών της Ε.Α.Ε. και της συμμετοχής όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων στα προγράμματα αξιολόγησης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών στην γενική εκπαίδευς. Για πρώτη φορά οι θέσεις της ομοσπονδίας τέθηκαν σε διαβούλευση με τα μέλη και αυτή η τακτική θα ακολουθηθεί και κατά την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για σημαντικά θέματα του κλάδου και της Ε.Α.Ε.
6.      Την επίσκεψη και συνάντηση στο Ι.Ε.Π. με συμβούλους  αρμόδιους για θέματα Επιμόρφωσης σχετικά με την Ε.Α.Ε.
7.      Τις προσπάθειες για την προετοιμασία της ένταξης στην ΑΔΕΔΥ, που έχει αναλάβει η Μ. Λεωτσάκου και χρειάζεται να υποστηριχθεί από τους περιφερειακούς συλλόγους με την αποστολή  Λίστας ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και Λίστας μονίμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ. Επίσης η Ταμίας της ομοσπονδίας ενημέρωσε για τα ταμειακά προβλήματα αφού οι περισσότεροι περιφερειακοί σύλλογοι δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
8.      Έγινε επίσης δεκτό αίτημα υποστήριξης  από την Μ.Φάνη (εκ μέρους συναδέλφων ψυχολόγων που δεν προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές λόγω της πρόταξης των μεταπτυχιακών σχολικής ψυχολογίας), σχετικά με την κατάθεση τροπολογίας για την πρόταξη του βασικού πτυχίου στις προσλήψεις αναπληρωτών. Το ΔΣ προωθεί ήδη την θεσμική επίλυση του προβλήματος μέσω της νομοθέτησης διαδικασίας ΑΣΕΠ για την πρόσληψη αναπληρωτών και μονίμων ΕΕΠ και ΕΒΠ.
9.      Η Μ. Αγάθου ενημέρωσε για τις δράσεις του ΣΕΑΠΙΝ και για την συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 19 Απρίλη. Επίσης για την διοργάνωση άμεσα εκδήλωσης με θέμα: «Βιώνοντας την αναπηρία».
10.   Ο Δ. Παπαευθυμίου πρότεινε την κατάθεση τροπολογίας για την σύνθεση και του ΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ καθώς και την έναρξη της διαδικασίας καταγραφής των  οργανικών  θέσεων  που παραμένουν κενές λόγω μη λειτουργίας κάποιων δομών η μη επιλογής από συναδέλφους, με στόχο την ανακατανομή και την κάλυψη ουσιαστικών λειτουργικών αναγκών. Επίσης κατέθεσε προτάσεις για την σύνταξη των νομοθετικών ρυθμίσεων και ενημέρωσε για θέματα μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων. Επίσης σχετικά με το ωράριο ΕΒΠ ενημέρωσε ότι προβλέπεται η απασχόληση μέχρι 6 ώρες ημηρεσίως (30 ώρες την εβδομάδα) εφ όσον υπάρχει απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ότι χρειάζεται για την κάλυψη αναγκών των μαθητών – κάτι που δεν μπορεί να γίνει αφού δεν μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να αποφαίνεται επί καθηκόντων της κάθε ειδικότητας ΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση ο αιρετός πρότεινε να συνταχθούμε με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
11.   Η Ι. Καρυστινού ενημέρωσε για δράσεις του ΣΕΕΠΕΑ Στ. Ελλάδας και κατέθεσε προτάσεις του Προέδρου Β. Βούγια, για τα θέματα των νομοθετικών ρυθμίσεων.
12.    Η Ά. Γάλλιου ενημέρωσε για την προσπάθεια κινητοποίησης των συναδέλφων στη Μακεδονία.
13.   Ο Γ. Στεργούλης ενημέρωσε για το θέμα της επί 4ετία αναστολής λειτουργίας του 3ου Ειδικού Δημοτικού Ιωαννίνων. Επίσης συζητήθηκε η αντιμετώπιση με την υποστήριξη της ομοσπονδίας του θέματος της δυσλειτουργίας του ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων εξ αιτίας προβλημάτων στη διοίκηση. Αποφασίσθηκε να γίνει κάθε προσπάθεια για να κοινοποιηθούν άμεσα τα πορίσματα των σχετικών ΕΔΕ και να επιλυθούν τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους συναδέλφους. Έγινε ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Προέδρου της ομοσπονδίας και δηλώθηκε η ετοιμότητα και για επί τόπου παρέμβαση.
14.   Η αντιπρόσωπος των συναδέλφων από τη Δυτική Ελλάδα Ν. Μάρκου ενημέρωσε για την Γ. Συνέλευση που πραγματοποίησαν την Παρασκευή και για την πρόθεση τους να οργανώσουν κάποιες δράσεις στο άμεσο μέλλον.
15.   Ο Χρ. Γούλας ενημέρωσε για τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης του ΣΕΕΠΕΑ Θεσσαλίας, τις επικείμενες εκλογές  και την οργάνωση εκδήλωσης με τη συμμετοχή φορέων της εκπαίδευσης στη Λάρισα με μεγάλη επιτυχία.
16.   Προτάθηκε και αποφασίσθηκε να ζητηθεί από συναδέλφους ΕΒΠ να συντάξουν πρόταση για τις ιδιαιτερότητες του  καθηκοντολόγιου τους σε προγράμματα υποστήριξης μαθητών στην Γενική Εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου