Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Aνακοίνωση του Αιρετού στο ΥΣΕΕΠ Δημήτρη Παπαευθυμίου σχετικά με τα οργανικά κενά ΕΕΠ και ΕΒΠ


        ΑΘΗΝΑ 11/03/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ στο ΥΣΕΕΠ
ΔΗΜΗΤΡΗ  ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Γνωρίζετε  ότι με πολύ κόπο και πίεση καταφέραμε να υπογραφεί η εγκύκλιος των μεταθέσεων και να αποσταλεί προς όλες τις διευθύνσεις, τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για μετάθεση.
Δυστυχώς όμως για μία ακόμη φορά και ενώ ζητήθηκαν τα οργανικά κενά του ΕΕΠ και ΕΒΠ να δηλωθούν από τις Περιφερειακές διευθύνσεις έγκαιρα,  εν τούτοις διαπιστώθηκαν πολλά λάθη.
Το λάθη  οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι στο Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα στην διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, δεν υπάρχει μία αξιόπιστη βάση δεδομένων που να αφορά στο πού υπάρχουν τα οργανικά κενά, ποιος υπηρετεί και ποιες οι υπηρεσιακές μεταβολές που υπάρχουν κάθε χρόνο (μεταθέσεις, συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις κ.λ.π).
Η δυσκολία αυτή που είναι γνωστή, θεωρήσαμε ότι φέτος θα αντιμετωπιστεί αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτε και πολλές περιφέρειες συνεχίζουν να δηλώνουν λειτουργικά κενά ως οργανικά
Διαπιστώνεται ότι πολλές σχολικές μονάδες και ΚΕΔΔΥ δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι οργανικές τους θέσεις και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αγνοούν τις υπουργικές αποφάσεις, βάση των οποίων έγινε η σύσταση, κατανομή, ανακατανομή και κατάργηση των οργανικών  θέσεων.
Για να μπορέσουν οι συνάδελφοι, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ να βοηθηθούν, παραθέτω το σύνολο των νόμων και υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες συστάθηκαν οι οργανικές θέσεις, βάση των οποίων έχουν διοριστεί σε διαφορετικές περιόδους, όλοι οι συνάδελφοι.
Ως προς τις μεταθέσεις , παρακαλώ τους συναδέλφους να ελέγξουν τον πίνακα με τα οργανικά κενά και σε περίπτωση αμφιβολιών να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μου.


ΣΥΣΤΑΣΗ – ΑΥΞΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ

 1. Ν. 1566/1985 (ΣΥΣΤΑΣΗ)
 2. Ν. 2817/2000 (ΣΥΣΤΑΣΗ)
 3. Απόφ. 94072/Γ6/13-9-2002 (ΦΕΚ 124/τ. Β/24-9-02 {Αύξηση}
 4. Αποφ. 940736/Γ6/13-9-2002 (ΦΕΚ 1248/τ. Β΄/24-9-02 {Αύξηση}
 5. Αποφ.101741/Γ6/19-9-2003 (ΦΕΚ 1406/τ. Β΄/ 30-9-03 (Κατάργηση- Αύξηση)
 6. Απόφ.107893/Γ6/ 3-10-2003 (φεκ. 1494/Τ. β΄/ 10-10-03) {Αύξηση}
 7. Απόφ. 104184/Γ6/9-10-2006 (ΦΕΚ 1545/τ. Β΄/20-10-06) {Σύσταση}
 8. Απόφ. 76825/Γ6/13-7-2007 (ΦΕΚ 1375/τ. Β΄/3-7-07) {Σύσταση}
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

 1. Απόφ. 323/Γ6/14-8-1986 (Κατανομή)
 2. Απόφ. 420/Γ6/ 9-9-1987 (ΦΕΚ 504/τ. Β΄/18-9-1987) {Κατανομή)
 3. Απόφ. 338/Γ6/7-10-1988 (ΦΕΚ 744/τ. Β΄/12-10-1988) {Κατανομή}
 4. Απόφ. 277/Γ6/22-9-1989 (ΦΕΚ 736/τ. Β΄/2-10-1988) {Ανακατανομή}
 5. Απόφ. 26631/Δ2/21-7-1993 (ΦΕΚ. 694/τ. Β΄/9-9-1993) {Ανακατανομή}
 6. Απόφ. 183/Γ6/21-4-1997 (ΦΕΚ 368/τ.Β΄/12-5-1997) {Ανακατανομή}
 7. Ν. 2817/2000 (Κατανομή)
 8. Απόφ. 926/Γ6/2-8-2001 (Προκήρυξη θέσεων Ε.Ε. Π & Ε.Β.Π) {Κατανομή}
 9. Απόφ. 115667/Γ6/1-11-2002 (Κατανομή)
 10. Απόφ. 22683/Γ6/4-2-2003 (Κατανομή)
 11. Απόφ. 60441/Γ6/17-6-2005 (Κατανομή)
 12. Απόφ. 31319/Γ6/27-3-2006 (ΦΕΚ. 424/τ. Β΄/7-4-2006 {Ανακατανομή}
 13. Απόφ. 104184/Γ6/9-10-2006 (ΦΕΚ. 1545/τ. Β΄/20-10-2006) {Κατανομή)
 14. Απόφ. 40544/Γ6/1-4-2008 (ΦΕΚ. 639/τ. Β΄/10-4-2008) {Κατανομή} (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ. 699/τ.Β΄/21/4/2008)

                          Με εκτίμηση
               Δημήτρης Παπαευθυμίου

                          Αιρετός ΥΣΕΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου