Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Μείωση προσλήψεων αναπληρωτών μέσω αύξησης ωραρίου των εκπαιδευτικών ψήφισε η Βουλή

Μείωση προσλήψεων αναπληρωτών μέσω αύξησης ωραρίου των εκπαιδευτικών ψήφισε η Βουλή

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, που ψηφίσθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2013 στη Βουλή ,προβλέπει μείωση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών τα επόμενα χρόνια και αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας όσων μονίμων εργάζονται σήμερα στα σχολεία της χώρας, μείωση έκτακτου προσωπικού σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ , μείωση λειτουργικών δαπανών πανεπιστημίων-ΤΕΙ, με τις συγχωνεύσεις που προβλέπει το σχέδιο “Αθηνά” για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μείωση επιχορηγήσεων στους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού και μείωση των νεοεισερχόμενων στις στρατιωτικές σχολές.

Μπορείτε να δείτε το  νομοσχέδιο που μένει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδώ:


http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-meso-pap.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου