Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ-Επιλογή Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ με θητεία-Προεδρικό Διάταγμα Αξιολόγησης Εκπ/κών-Νομοσχέδιο Ειδικής Αγωγής-Προβλήματα μισθοδοσίας προσωπικού ΚΕ.Δ.Δ.Υ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
 
                                              
                                           Αθήνα  8/1/2013
                                           Α.Π: 199                           
                           
                                          
Θέμα: « Προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ-Επιλογή Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ με θητεία-Προεδρικό Διάταγμα Αξιολόγησης Εκπ/κών-Νομοσχέδιο Ειδικής Αγωγής-Προβλήματα μισθοδοσίας προσωπικού ΚΕ.Δ.Δ.Υ»
  


Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α),  επιθυμεί να ενημερώσει για τα εξής:
           
  • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π) ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ.
Οι διαδικασίες όσον αφορά στο Υπουργείο Παιδείας έχουν ολοκληρωθεί και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα να γίνουν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π) (για το Ε.Β.Π τριακόσιοι -300- περίπου συνάδελφοι), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για την παράλληλη στήριξη.

·         ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ.
Θα προσληφθούν τετρακόσιοι – 400- περίπου συνάδελφοι Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π), μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, σε σχολικές μονάδες, μετά την ψήφιση(πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα) από τη Βουλή του άρθρου 39 για την Ειδική Αγωγή(Ε.Δ.Ε.Α.Υ-Σ.Δ.Ε.Υ).

·         ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Υ.Σ.Ε.Ε.Π ΚΑΙ ΤΩΝ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π
Επίκειται η συγκρότηση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π και των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, καθώς και η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία θα προβλέπεται η διευρυμένη σύνθεση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π για επιλογή Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ τετραετούς θητείας.

  • ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
 Η επιλογή Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ τετραετούς θητείας από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π για όλη τη χώρα, θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση της διευρυμένης σύνθεσης του Υ.Σ.Ε.Ε.Π  στη Βουλή.  • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το Υπουργείο έχει σχεδόν έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα, που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α έχει καταθέσει προτάσεις στην ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α που αφορούν στις ιδιαιτερότητες της αξιολόγησης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π).
Γενικότερα δε, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α είναι κάθετα αντίθετη με τις ρυθμίσεις του ν.4024/11 που αφορούν στην επιβολή ποσοστώσεων με εντελώς αυθαίρετο τρόπο, συνδέοντας τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη με την αξιολόγηση. Το κράτος και η Δημόσια Διοίκηση διατηρούν αναλλοίωτο τον πελατειακό τους χαρακτήρα και οι εκάστοτε κυβερνήσεις θεωρούν το Δημόσιο τομέα λάφυρο και φέουδό τους και  ως εκ τούτου ουδένα εχέγγυο παρέχεται στον απλό πολίτη και δημόσιο υπάλληλο για ορθή και ανόθευτη κρίση του έργου του. Πόσο μάλλον όταν το εκπαιδευτικό έργο και λειτούργημα έχει ιδιαίτερες ευαίσθητες κοινωνικοοικονομικές και πολυπολιτισμικές παραμέτρους.
Ειδικότερα, όσον αφορά στο Ε.Ε.Π, τίθεται μείζον θέμα δεοντολογίας στη διαδικασία αξιολόγησής του, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σύμβουλοι Ε.Ε.Π, αν και προβλέπονται από τον ν.3699/08, ούτε και δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε). Επίσης ενδεχόμενη  αξιολόγηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μονοπρόσωπη.
 Αλλά περισσότερα θα έχουμε να πούμε όταν δούμε- οσονούπω- το Προεδρικό Διάταγμα και το τι αυτό περιλαμβάνει.

  • ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στη Βουλή(βλέπε http://www.poseepea.blogspot.gr/2013/01/39_8.html), ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως έως την Άνοιξη του 2013 θα έχει κατατεθεί νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή. Όμως κατά την εκτίμησή μας και επειδή ένα τέτοιο εγχείρημα είναι αρκετά περίπλοκο και ιδιαίτερο, απαιτώντας μεγάλα χρονικά περιθώρια για να υλοποιηθεί και από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ούτε καν μια στοιχειώδης προεργασία, πιθανολογούμε πως θα χρειασθούν 6 με 7 μήνες για την ολοκλήρωση του κι αυτό στην περίπτωση εκκίνησης της διαδικασίας σήμερα…

  • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Πέρασε αρκετός καιρός και ακόμη να βρεθεί συνολική- ενιαία λύση για τη μισθοδοσία του προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ της χώρας.

 Από τον επόμενο μήνα όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου πρέπει να πληρώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Εδόθη μάλιστα εντολή στις Δ.Ο.Υ να μην δέχονται καταστάσεις μισθοδοσίας.

 Έτσι κάποια ΚΕ.Δ.Δ.Υ, που ακολουθούσαν τον παραπάνω τρόπο πληρωμής –χωρίς δική τους υπαιτιότητα-δεν θα μπορέσουν να τον χρησιμοποιήσουν ξανά, με μεγάλο κίνδυνο να μην μπορέσει να πληρωθεί για τον μήνα Φεβρουάριο, το πολύπαθο προσωπικό αυτών των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μάλιστα χάνουν οριστικά, μιας και δεν προβλέπεται να τους δοθεί αναδρομικά, όπως προβλέπει μια αδιανόητη διάταξη -για τον μήνα αυτό - το επιμίσθιό τους.

Αλλά και σε άλλα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, που πληρώνονται-μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών-έχοντας εκκαθαριστές Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εντολή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας, καθόσον ΜΟΝΟΝ ο Υπουργός μπορεί να ορίσει εκκαθαριστές και όχι οι Περιφερειακοί Διευθυντές.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α θέλοντας να συμβάλει στην εξομάλυνση αυτής της χρονίζουσας απαράδεκτης κατάστασης, προσπαθεί αυτές τις ημέρες να αναδείξει το θέμα, έχοντας συνεχείς επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, αναζητώντας μια κατεπείγουσα λύση.

 Γιατί θα είναι καταστροφικό -και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για αυτό- να υπάρξει έστω και ένας συνάδελφος ο οποίος θα χάσει, τον κατά τα άλλα πενιχρό και εξαθλιωμένο μισθό του, χωρίς να ευθύνεται στο ελάχιστο.

Πραγματικά μας είναι ακατανόητη η διαχρονική αβελτηρία της Πολιτείας να επιλύσει ένα τόσο απλό και αυτονόητο ζήτημα.

Για ότι νεώτερο θα επανέλθουμε.
    
   
Για το Δ.Σ

   

Ο Πρόεδρος                            Η Γ. Γραμματέας    Βούγιας Βασίλης                  Κατσούλη Παναγιώτα