Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Οι 3 Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έγιναν δεκτές στο ν/σ για θέματα Ειδικής Αγωγής

 Οι 3 Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έγιναν δεκτές στο ν/σ για θέματα 
Ειδικής Αγωγής

Το ν/σ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό χθες(16/1/2013) το βράδυ στη Βουλή κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων. Έγιναν κάποιες αλλαγές, στις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου.

Δυστυχώς δεν έγιναν δεκτές 3 πολύ σημαντικές τροπολογίες που είχαν καταθέσει Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες προέβλεπαν:

1) Την  παραμονή του εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ σε ΤΕ και σε ΚΕΔΔΥ στο ένα έτος.


2) Την αναγνώριση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή» ή την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από τα Παιδαγωγικά Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ.

3) Την εύρυθμη λειτουργία των ΠΥΣΕΕΠ,   με δεδομένο το γεγονός ότι «Σύμβουλοι ΕΕΠ» δεν έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα και  υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ως προς τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία τους.

Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας δεν αποδέχθηκε τις τροπολογίες αυτές, ουδείς γνωρίζει τον λόγο, αν και έως την τελευταία στιγμή παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α τόνιζαν πως τουλάχιστον ότι αφορούσε   στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π Ειδικής Αγωγήςθα έπαιρνε πρωτοβουλία το ίδιο το Υπουργείο να φέρει τροπολογία στη Βουλή.

Η εξέλιξη αυτή  αδικεί  κατάφωρα τους συναδέλφους της Ειδικής Αγωγής, τους κατόχους  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή» και αφήνει τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π να λειτουργούν στα όρια της νομιμότητας, για να μην πούμε παράνομα.

Θα επανέλθουμε

Βασίλης Βούγιας
17/1/2013

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 39 παράγραφος 2

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα ρύθμιση και για τους ίδιους λόγους που περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου περιορίζεται η υποχρεωτική παραμονή του εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετεί οργανικά σε ΣΜΕΑΕ σε ΤΕ και σε ΚΕΔΔΥ στο ένα έτος.


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 39 παράγραφος 2

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται εδάφιο ε) ως εξής:

ε) Προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και ΚΕΔΔΥ είναι η πραγματική υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.
 ..................................................................................................................................................................

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 39

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή», που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και αναγνωρίζονται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών ΑΕΙ, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ότι το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται στους κατόχους των ανωτέρω τίτλων η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο δ) και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).

Αντίθετα, στους κατόχους των αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων, με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή», που χορηγούνται από τα παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ, δεν αναγνωρίζεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Επισημαίνεται ότι, με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄), αντικαταστάθηκε σε ολόκληρο το νομικό πλαίσιο ο όρος «Ειδική Αγωγή» από τον όρο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», ο οποίος είναι ευρύτερος και περιγράφει με περισσότερη ακρίβεια όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που είναι απαραίτητες στα άτομα με αναπηρία. Επισημαίνεται επίσης ότι το περιεχόμενο σπουδών των μεταπτυχιακών τίτλων στην «Ειδική Αγωγή» περιλαμβάνει κυρίως, μαθήματα που πραγματεύονται παιδαγωγικά θέματα, διδακτική και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Με την παρούσα ρύθμιση αίρεται η ανισότητα που παρατηρείται μεταξύ των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων στην «Ειδική Αγωγή» των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και των κατόχων αντίστοιχων τίτλων των ελληνικών ΑΕΙ και αποκαθίσταται η ισονομία ως προς την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 39

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Στο άρθρο 39 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος … ως εξής:

Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή» ή την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από τα Παιδαγωγικά Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ, αναγνωρίζεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
................................................................................................................................................................

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 39

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 4 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄) ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) στη σύνθεση των οποίων περιλαμβάνεται «Σύμβουλος ΕΕΠ» ως τακτικό μέλος.
Ο θεσμός του «Συμβούλου ΕΕΠ» αν και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, από την έναρξη ισχύος του και μέχρι σήμερα η διαδικασία επιλογής των Συμβούλων ΕΕΠ δεν έχει υλοποιηθεί και η διάταξη παραμένει ανενεργή.
Με δεδομένο το γεγονός ότι «Σύμβουλοι ΕΕΠ» δεν έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ως προς τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία των ΠΥΣΕΕΠ.
Με την παρούσα ρύθμιση αντικαθίσταται η διάταξη του εδαφίου γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008 ώστε να υπάρχει πλέον η δυνατότητα της νόμιμης σύνθεσης των ΠΥΣΕΕΠ και της εύρυθμης λειτουργίας τους.


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 39

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Στο άρθρο 39 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος …:

Το εδάφιο γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν.3699/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) έναν (1) Σύμβουλο ΕΕΠ ή μέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ αναπληρούμενο από άλλον Σύμβουλο ΕΕΠ ή μέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ αντίστοιχα».

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

Γιάννης Αμανατίδης

Έφη Γεωργοπούλου

Τάσος Κουράκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου