Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ           ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ     (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Θ.)
Λάρισα , 12/12/2012
       Κοινοποίηση: μέλη Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π Θεσσαλίας
                           ΠΟΣΕΕΠΕΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Ο Σύλλογος Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θεσσαλίας εκφράζοντας την ανησυχία και τον προβληματισμό του για τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της Ειδικής Αγωγής ,τοποθετείται ως εξής :
Α) σε ότι αφορά το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση των δομών του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ ,που εισηγείται την κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής ,επισημαίνουμε ότι τα ΚΕΔΔΥ ,οι ΣΜΕΑΕ (α΄βάθμιας & β΄βάθμιας εκπαίδευσης), τα τμήματα ένταξης ,η παράλληλη στήριξη και οι λοιπές δομές υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , αποδιοργανώνονται  ,ως συνέπεια της κατάργησης του ενιαίου φορέα στον οποίο υπάγονται .
            Σε αντίθεση με τις δρομολογούμενες εξελίξεις θεωρούμε επιτακτική την αναβάθμιση της υπό κατάργηση   Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής σε Γραμματεία Ειδικής Αγωγής ,σύμφωνα και με την πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας .
            Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ενιαίου φορέα (Γενική Γραμματεία Ειδικής Αγωγής) ,που να γνωρίζει , να σχεδιάζει , να προγραμματίζει και να υλοποιεί πάγια και μόνιμα τα θέματα όλων των βαθμίδων της Ειδικής Αγωγής και ΟΧΙ στον κατακερματισμό της  και την υπαγωγή της στη Γενική Αγωγή.
            Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα οδηγήσει μοιραία στο να γίνει η Ειδική Αγωγή το << παραπαίδι >> της Γενικής Αγωγής . Κανείς δε θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των αναγκών που χρίζουν και έχουν δικαίωμα ειδικής εκπαιδευτικής παρέμβασης .
Β) το προς ψήφιση άρθρο 39 ,επιφορτίζει την Ειδική Αγωγή με αρμοδιότητες στην Γενική Αγωγή, γεγονός θεμιτό που όμως προϋποθέτει καλά στελεχωμένες δομές  και οργάνωση μέσω ενός κεντρικού και ενιαίου φορέα Ειδικής Αγωγής. Με τον τρόπο που κατατίθεται όχι μόνο δεν καλύπτει τις ανάγκες της γενικής και ειδικής αγωγής , αλλά μπορεί σε βάθος χρόνου μέσα από ατυχείς χειρισμούς να δώσει <<άλλοθι>> για την κατάργηση υφισταμένων δομών, πρωτίστως των ΚΕΔΔΥ και μακροπρόθεσμα  και άλλων ,που παρόλα τα προβλήματα στη λειτουργία τους καταφέρνουν σήμερα να δίνουν λύσεις τόσο στην Ειδική όσο και στη Γενική Αγωγή .
            Οι εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή (εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό) είναι υπάλληλοι με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία , τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.
            Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση τους για διατήρηση και επιπλέον ενίσχυση των αυτοτελών υπαρχουσών δομών της Ειδικής Αγωγής.

                                                    Για το Δ.Σ.


       Ο Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας


    Γούλας  Χρήστος               Αναστασοπούλου  Γεωργία