Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/12/2012 ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39

Την Τρίτη στις 18 Δεκεμβρίου 2012, στις 11:00, θα εκθέσει τις απόψεις της η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Αεπί των διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», το οποίο περιλαμβάνει και το άρθρο 39, για την ίδρυση Ε.Δ.Ε.Α.Υ-Σ.Δ.Ε.Υ κ.λ.π.
Το προαναφερθέν σχέδιο νόμου, αν δεν αποσυρθεί..., θα έλθει στην Ολομέλεια της Βουλής το νέο έτος 2013, και ακολούθως θα ψηφισθεί. Η Βουλή κλείνει για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Παρασκευή 21/12/2012. Ως εκ τούτου οι όποιες κινητοποιήσεις μας, κατά πάσα πιθανότητα, θα οδεύσουν   για την καινούργια χρονιά.
Βασίλης Βούγιας

Ακολούθως παρατίθεται η πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων προς την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

              

 Προς
Τον κ. Βασίλη Βούγια
Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.ΑΜετά την απόφαση που έλαβε η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, στη συνεδρίασή της σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2012, παρακαλείσθε να προσέλθετε ή να μας ορίσετε εκπρόσωπό σας στη συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11.00΄π.μ., στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, για να εκθέσετε εν συντομία τις απόψεις σας επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

Στην ανωτέρω Επιτροπή μπορείτε να υποβάλετε και γραπτό υπόμνημα.
       Για οποιοδήποτε ζήτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της                                        Επιτροπής στα τηλέφωνα 370 7356 και 370 7361 και FAX 370 7500.

Αθήνα,  13 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                   
 
                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ