Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΓΙΑ ΤΑ Σ.Δ.Ε.Υ-ΤΙΣ Ε.Δ.Ε.Α.Υ-ΤΑ Κ.Υ.Ε.Α.Ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ Ν/Σ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
                           Αθήνα: 26/11/2012
                                                                        Α.Π: 174


         Προς:
                    -  Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Αρβανιτόπουλο
                    -  Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Παπαθεοδώρου

          Κοιν:
                      Γενικό Γραμματέα ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Κυριαζή
                       - Ειδικό Γραμματέα ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Γκλαβά
                       - Δντή Ειδικής Αγωγής  κο Λολίτσα
                       -ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ
                       - ΕΣΑΜΕΑ
                       -  M.M.E

Θέμα: « Σχετικά με τα Κ.Υ.Ε.Α.Ε, τα Σ.Δ.Ε.Υ και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ  στο υπό κατάθεση στη Βουλή σχεδίου νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Αξιότιμε κε Υφυπουργέ,
                           στο υπό κατάθεση, για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, σχεδίου νόμου  για την «Οργάνωση και Λειτουργία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 39 γίνονται προτάσεις για α) την μετατροπή των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Κ.Υ.Ε.Α.Ε), β) την ίδρυση  Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) και τέλος γ) την δημιουργία σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής αγωγής, Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ), ως πρωτοβάθμιο όργανο, για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της. 

Η εισαγωγή της διεπιστημονικότητας μέσα στο γενικό σχολείο για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι μια θετική προοπτική και «ρηξικέλευθη» για την μέχρι σήμερα ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα της γενικής αγωγής. Η δε στήριξη των μαθητών της γενικής εκπαίδευσης είναι επιτακτική και επείγουσα, καθώς τα προβλήματα των σημερινών μαθητών πολλαπλασιάζονται αλματωδώς και σε ποιότητα και ποσότητα.

 Ως εκ τούτου, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, όπως διαφαίνεται και μέσω των υπομνημάτων της διαχρονικά προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, είναι υπέρμαχος της ενίσχυσης των σχολικών μονάδων με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, που θα λειτουργεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού όλων των βαθμίδων και να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς αυτούς, τις οικογένειές τους και τη σχολική κοινότητα εν γένει.

Όμως σε σχέση με την, προς διαβούλευση, παράγραφο 5, του άρθρου 39 που αναφέρεται σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε να αναφέρουμε τα κάτωθι ερωτήματα, επιφυλάξεις και προβληματισμούς:  


Α) Η θεσμοθέτηση των νέων δομών, όπως επιχειρείται στο σχέδιο νόμου, δεν παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα μονιμότητας και σταθερότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Στο σχέδιο νόμου διαπιστώνεται η προσπάθεια αλλαγών και ρυθμίσεων, στα πλαίσια της λειτουργίας των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων, στηριζόμενες στο υπάρχον δυναμικό, Ε.Ε.Π, Ε.Β.Π και Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που σήμερα στελεχώνει τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε και υπονοείται και στελέχωση με Ε.Ε.Π από πόρους του τριετούς διάρκειας προγράμματος ΕΣΠΑ (άραγε αρκεί η εν λόγω επιχειρούμενη θεσμοθέτηση για να μπορεί να εργάζεται, μέσω ΕΣΠΑ, το Ε.Ε.Π στη γενική εκπαίδευση;). Απουσιάζει όμως  περαιτέρω πρόβλεψη και μέριμνα για το πώς θα λειτουργήσουν οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε, οι οποίες μετατρέπονται σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με ρόλο επιτελικό, όταν αυτό το πρόγραμμα σταματήσει και οι πιστώσεις για αναπληρωτές μέσω του κρατικού προϋπολογισμού ουσιαστικά, από το επόμενο έτος, δεν θα υπάρχουν. Πως θα εξοικονομηθούν οι πόροι για την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών; Έχει γίνει η απαραίτητη οικονομοτεχνική μελέτη δεδομένου και της δεινής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της χώρας μας;


Β) Αποδυναμώνεται η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Η διαμόρφωση συνθηκών στήριξης των μαθητών της γενικής εκπαίδευσης που παρουσιάζουν μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες (αισθητηριακές αναπηρίες, συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, κλπ.), με την ανάθεση στο ήδη αποδυναμωμένο προσωπικό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε, πέρα από τις αρμοδιότητες και καθήκοντα που έχει, νέων αυξημένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, ως μόνιμων μελών των υπό σύσταση Επιτροπών Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ), έχει ως  αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αλλά και η στήριξη των γενικών σχολείων να μην είναι εφικτή επί του πρακτέου.
            Ταυτόχρονα δημιουργεί την ψευδαίσθηση της δυναμικής υποστήριξης των μαθητών, χωρίς όμως να διασφαλίζεται το απαραίτητο προσωπικό, αφού δεν υπάρχουν Σ.Μ.Ε.Α.Ε σε όλους τους νομούς για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, κι αν υπάρχουν αυτές είτε δεν διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες Ε.Ε.Π, είτε λειτουργούν με αναπληρωτές Ε.Ε.Π.

Γ) Διαπιστώνονται ασάφειες στα βασικά στοιχεία της λειτουργίας των προτεινομένων υπηρεσιών.

Το σχέδιο νόμου δεν προσδιορίζει βασικά στοιχεία της λειτουργίας των προτεινόμενων υπηρεσιών (κανονισμός λειτουργίας, νόμιμη σύνθεση, διαδικασία σύγκλισης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων) παραπέμποντάς τα σε μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα:

1)      Μετατρέπονται οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε σε Κέντρα Υποστήριξης Ε.Α.Ε

Το ν/σ προτείνει την μετατροπή των Σ.Μ.Ε.Α.Ε σε Κέντρα Υποστήριξης Ε.Α.Ε και κατά την αντίληψη των ιθυνόντων του Υπουργείου Παιδείας, θα έχουν ρόλο συντονιστή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
Δηλαδή οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής θα μετατραπούν σε ένα κέντρο προγραμματισμού των δραστηριοτήτων των Ε.Δ.Ε.Α.Υ, (μία για κάθε σχολική μονάδα γενικής αγωγής), των μελών των Ε.Δ.Ε.Α.Υ, αφού στην πραγματικότητα είναι προσωπικό που υπηρετεί με οργανική θέση στην Σ.Μ.Ε.Α.Ε, αλλά και των εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε που εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης και στην Παράλληλη στήριξη.
Μέσα από την προτεινόμενη οργάνωση και λειτουργία των Ε.Δ.Ε.Α.Υ, προκύπτει ότι το προσωπικό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε, κυρίως Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί παύουν να είναι προσωπικό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε και μετατρέπονται σε προσωπικό Σ.Δ.Ε.Υ (Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης).
Δηλαδή, το προσωπικό αυτό θα ανήκει οργανικά στην Σ.Μ.Ε.Α.Ε, δεν θα ασχολείται με τις καθημερινές ανάγκες της Σ.Μ.Ε.Α.Ε, λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων στις Ε.Δ.Ε.Α.Υ, αλλά θα λειτουργεί ως προσωπικό-επισκέπτης των μονάδων γενικής εκπαίδευσης, με αμφίβολη αποτελεσματικότητα, ως προς τα αυξημένα καθήκοντά του.
2)      Προβλήματα και στρεβλώσεις στο ρόλο και τις αρμοδιότητες Διευθυντών γενικών σχολείων - Εκπαιδευτικών Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης - Εκπαιδευτικών της τάξης του μαθητή.

Στην λειτουργία των Ε.Δ.Ε.Α.Υ, καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο οι Διευθυντές των γενικών σχολείων, οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης, οι εκπαιδευτικοί της τάξης του μαθητή, αλλά και οι εκπαιδευτικοί των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Για τους πρώτους, τους Δ/ντές σχολείων,  τίθεται το ερώτημα πως θα ανταποκριθούν στον νέο τους ρόλο ως μέλη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ, αν δεν είναι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε; Χωρίς δηλ. να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά  προσόντα, αλλά και τις αντίστοιχες γνώσεις, για να συμμετέχουν στη διαπίστωση του είδους και του βαθμού της όποιας δυσκολίας των μαθητών που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του γενικού σχολείου; Πως μπορούν να συμμετέχουν στη διάγνωση των αιτιών που προκαλούν τις μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες του μαθητή και πολύ περισσότερο να συμμετέχουν στην υποστήριξη των συγκεκριμένων μαθητών και των γονέων τους; Και πως θα συνδυάσουν τα ήδη πολλαπλά καθήκοντά τους με αυτά που προκύπτουν από την λειτουργία των ΕΔΕΑΥ;
Για τους Εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης, πως θα συγκεράσουν τα καθήκοντά τους στα εξαιρετικά επιβαρημένα Τμήματα Ένταξης των συνενωμένων σχολείων, με τα επί πλέον καθήκοντα που θα απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην Ε.Δ.Ε.Α.Υ; 
Για δε τους Εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης, αφενός η συμμετοχή τους στην Ε.Δ.Ε.Α.Υ δεν είναι νόμιμη, αλλά ακόμα κι αν αυτό παρακαμφθεί θα αφήνουν το παιδί που στηρίζουν για να συμμετέχουν στην Ε.Δ.Ε.Α.Υ; Θα καλούνται να στηρίζουν τον εαυτό τους; Και τέλος, με ποια προσόντα και με ποια εξειδίκευση, όταν στην πλειοψηφία τους δεν είναι της Ε.Α.Ε και πολύ περισσότερο όταν προέρχονται από μη εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά τμήματα (βλ. εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής);
Επίσης, η κάλυψη της ανάγκης για συμπλήρωση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ με εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε από το προσωπικό της Σ.Μ.Ε.Α.Ε που θα λειτουργεί ως Κέντρο Υποστήριξης Ε.Α.Ε, είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει σε βάρος της εκπαίδευσης των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε και στη μείωση του προσωπικού τους.
            Το όλο πνεύμα και οι θέσεις του ν/σ θα οδηγήσει το ήδη υπολειπόμενο προσωπικό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε, σε μία ατέρμονη κινητικότητα, παραμελώντας τα βασικά του καθήκοντα και υποχρεώσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε που υπηρετεί, αδυνατώντας ταυτόχρονα να είναι αποτελεσματικό στις ιδιαίτερα αυξημένες νέες υποχρεώσεις του ως μέλη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
            Τέλος, στην παράγραφο 5, περ. δ, αναφέρεται ότι ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι εισηγητής στην Ε.Δ.Ε.Α.Υ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όμως είναι αυτός που παραπέμπει για περαιτέρω αξιολόγηση (περ. ε, υποπερ. ηη) στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ (!!!). Η δε παραπομπή συνοδεύεται από «βεβαίωση» (!!!) και όχι περιγραφή-καταγραφή ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις στο σχολείο. Ποιοι θα είναι οι στόχοι της περαιτέρω αξιολόγησης, αλλά και ποιες θα είναι οι επιπλέον υποστηρικτικές προτάσεις που θα μπορεί να καταρτίσει το ΚΕ.Δ.Δ.Υ;

         
3)      Προβλήματα στο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Ψυχολόγου, του  Κοινωνικού Λειτουργού  και των κατά περίπτωση άλλων μελών Ε.Ε.Π.
            Ο Κοινωνικός Λειτουργός, ο Ψυχολόγος,  και κατά περίπτωση το υπόλοιπο Ε.Ε.Π που υπηρετούν στην Σ.Μ.Ε.Α.Ε, και θα είναι Κέντρο Υποστήριξης Ε.Α.Ε, θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ του σχολικού δικτύου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο Σ.Δ.Ε.Υ, αντίστοιχες των σχολικών μονάδων που θα συμμετέχουν στο δίκτυο, ακυρώνοντας το ρόλο και τα καθήκοντά τους στην ΣΜΕΑΕ που ανήκουν, λειτουργώντας ως ένα πολυεργαλείο με απεριόριστες δυνατότητες και χρόνο, συμμετέχοντας σε ένα περιορισμένο διεπιστημονικό όργανο, με δυσανάλογες αρμοδιότητες.
            Επίσης, τι σημαίνει το εκπαιδευτικό-ψυχολογικό προφίλ που οφείλει να συντάξει ο ψυχολόγος στην παραπεμπτική απόφαση; Αν ο ψυχολόγος συντάσσει το «εκπαιδευτικό» προφίλ του μαθητή, προς τι η συμμετοχή στην Ε.Δ.Ε.Α.Υ εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε; Η πρακτική αυτή δεν αποτελεί επιστημονική-δεοντολογική παραβίαση; Δεν ακυρώνεται αυτόματα η διεπιστημονικότητα και κατ’ επέκταση η αξιοπιστία της Ε.Δ.Ε.Α.Υ; Και επιπλέον, θα το συντάσσει μόνος, με ποια εργαλεία; Θα τα μεταφέρει από σχολείο σε σχολείο; χωρίς τη συνδρομή της υπόλοιπης ομάδας ή θα το θέτει σε ψηφοφορία; πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της συναίνεσης των κηδεμόνων, αλλά και πως θα διαχειρίζονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;
 Πως θα διαπιστώνεται (αφού είναι διαγνωστική η αξιολόγηση) η αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών ενός μαθητή (νοητική υστέρηση, προβλήματα λόγου ή συναισθηματικές διαταραχές ή άλλοι παράγοντες;), ώστε να υπάρξει και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους;

Τέλος, για ποιο λόγο δεν αναφέρεται καθόλου ο ρόλος του παιδοψυχιάτρου ή του λογοθεραπευτή που αποτελούν, σύμφωνα με το Ν. 3699/2008, βασικά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕ.Δ.Δ.Υ, αλλά και των άλλων ειδικών (φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί για θέματα κωφών και τυφλών μαθητών), που εργάζονται σήμερα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη διεπιστημονική προσέγγιση των δυσκολιών και τη διαφοροδιάγνωση στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, αλλά στο άρθρο αναφέρεται η παραπομπή σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα(Ι.Π.Δ) όπου κριθεί αναγκαίο;


4)      Ανυπαρξία συνεργασιών-συνεργειών των νέων δομών με τις υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές

Στην περίπτωση ε, όπου περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Ε.Δ.Ε.Α.Υ, δεν αναφέρεται πουθενά η συνεργασία της με τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, ούτε με τους Σχολικούς Συμβούλους Ε.Α.Ε. Οι δύο αυτοί θεσμοί εξοστρακίζονται, από τη διαδικασία;5)      Προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής-Μη πρόβλεψη δαπανών μετακίνησης προσωπικού.

Σε ποιες υλικοτεχνικές συνθήκες θα διενεργείται η διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση; Ο μαθητής θα αξιολογείται μέσα στην τάξη και ενώπιον όλων των μαθητών; Που θα συνεργάζονται ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός με τους γονείς; Στο γραφείο του Δ/ντή ή στο γραφείο διδασκόντων; Ποιος γονιός θα εκφραστεί ελεύθερα όταν προσωπικά του δεδομένα θα κοινοποιούνται στο Δ/ντή του Σχολείου και στον εκπαιδευτικό της τάξης; Με ποια διαγνωστικά εργαλεία θα αξιολογούνται οι μαθητές;
Γιατί δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου πρόβλεψη κάλυψης δαπανών των συνεχών μετακινήσεων του προσωπικού για τη συμμετοχή του στις διάφορες Ε.Δ.Ε.Α.Υ των νομών της χώρας; Μήπως σχεδιάζεται να τις επωμισθούν οι πενιχρά αμειβόμενοι και οικονομικά εξαθλιωμένοι εργαζόμενοι;
6)      Ερωτηματικά για τον συντονισμό αιτημάτων των σχολικών μονάδων-Διαφαινόμενη κατάργηση συνταγματικών δικαιωμάτων των γονέων.

            Πουθενά δεν αναφέρεται πως και από ποιον θα συντονίζονται τα αιτήματα των σχολείων για να λειτουργήσουν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ τους, αφού 40-70 σχολεία θα «μοιράζονται» τα ίδια πρόσωπα (δηλ. το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Ειδικών Σχολείων)[1]; Από ποιον και με ποια κριτήρια θα επιλέγονται και για πόσο διάστημα θα τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ στις Ε.Δ.Ε.Α.Υ σχολείων που δεν διαθέτουν Τμήμα Ένταξης και από πού θα αντλούνται; Πως θα καλύπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμά τους στην σχολική μονάδα που ανήκουν; Με ποια κριτήρια και πότε θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης στις Ε.Δ.Ε.Α.Υ, όταν α) δεν είναι μόνιμοι και β) στην πλειοψηφία τους, δεν είναι της ειδικής αγωγής;
Στο σχέδιο νόμου διαφαίνεται η κατάργηση του, συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, του γονέα και κηδεμόνα  να αποφασίζει ο ίδιος για την αξιολόγηση του παιδιού του, για τους τρόπους υποστήριξης, αλλά και το δικαίωμα να απευθύνεται άμεσα σε έναν φορέα για την αμερόληπτη αξιολόγηση του παιδιού του.
 Επίσης καταργείται το δικαίωμα των γονέων και κηδεμόνων να απευθύνονται στο κατεξοχήν διαγνωστικό και υποστηρικτικό Κέντρο που είναι το ΚΕ.Δ.Δ.Υ, αφού καμία παραπομπή δεν γίνεται, χωρίς την έγκριση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ.


Κε Υπουργέ,
Κε Υφυπουργέ,

είναι βέβαιο πως η εν λόγω νομοθετική παρέμβαση σχεδιάστηκε  πρόχειρα και κάτω από τις ασφυκτικές χρονικές αναγκαιότητες του προγράμματος ΕΣΠΑ. Βασικές, όμως, εκπαιδευτικοί παράμετροι αγνοήθηκαν και αυτονόητα δεδομένα του εκπαιδευτικού χώρου δεν ελήφθησαν υπόψη.

 Πιθανά μέσω αυτού του νόμου να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Θα έχει γίνει όμως ένας πειραματισμός, με απρόβλεπτα, κατά τη γνώμη μας, αποτελέσματα, για τη σχολική κοινότητα, τους μαθητές και τις οικογένειες, των οποίων μέρα με τη μέρα τα προβλήματα διογκώνονται.

Κι αυτό γιατί ακόμα και με την πρόσληψη 700 ακόμα Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Λογοθεραπευτών και άλλων ειδικοτήτων Ε.Ε.Π, μέσω ΕΣΠΑ, που προτίθεται να κάνει η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, δεν είναι υλοποιήσιμη η πρόταση αυτή. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ, με το πλήθος των αρμοδιοτήτων, τα ανύπαρκτα μέσα και την ανεπαρκέστατη στελέχωση, θα έχουν την τύχη των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
 Πρόκειται για έναν ακόμα θεσμό της Ειδικής Αγωγής που δεν θα στηριχθεί, όπως δεν στηρίχθηκαν και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, και στη συνέχεια θα κατηγορηθεί για ανικανότητα και ανεπάρκεια.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ζητά:

να επανασχεδιασθεί το σχέδιο νόμου που ιδρύει Κέντρα Υποστήριξης Ε.Α.Ε -Σ.Δ.Ε.Υ και Ε.Δ.Ε.Α.Υ στη βάση, της μέσω ουσιαστικού διαλόγου, αναγκαιότητας συναπόφασης, συναντίληψης και συμμετοχής της «ταλαιπωρημένης» από άστοχα και ανεφάρμοστα νομοθετήματα, κοινότητας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Και αυτό θα επιτευχθεί με:

α) την υλικοτεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση της ελληνικής πραγματικότητας, που θα  βασίζεται σε πραγματικά αριθμητικά στοιχεία από όλη την επικράτεια (π.χ. αναλογία γενικών και ειδικών σχολείων σε κάθε νομό, ύπαρξη ή μη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών σε όλα τα ειδικά σχολεία, γεωγραφική κατανομή και αποστάσεις κ.α.) και 
β) την καταγραφή των τωρινών διαθέσιμων πόρων με προβολή στους διαθέσιμους μελλοντικούς, ώστε να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του εγχειρήματος

Τέλος ζητάμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α τη συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με δυσκολίες να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου της γενικής εκπαίδευσης:
o   Με την άμεση στελέχωση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ μέσω μονιμοποίησης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.
o   Με την ίδρυση ΚΕ.Δ.Δ.Υ,  ανά Δήμο και με την υλοποίηση των προγραμμάτων τους στο χώρο του μαθητή στο σχολείο.
o   Με των εμπλουτισμό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ με τις ειδικότητες του Λογοθεραπευτή, του Εργοθεραπευτή, του Φυσικοθεραπευτή, του Παιδοψυχιάτρου, του Σχολικού Νοσηλευτή, του Ειδικού στη Νοηματική, στον Επαγγ/κό Προσαν/σμό Τυφλών, στις Δεξιότητες Καθ/νής Διαβ/σης και Κινητ/τας Τυφλών, του Επαγγελματικού Συμβούλου.
o   Με την άρση της ανισότιμης μεταχείρισης του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στην εκπαίδευση, τοποθετώντας Συμβούλους Ε.Ε.Π, δίνοντας του τη δυνατότητα  επιμόρφωσης, μη στερώντας του τη δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης…

Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος                         Η Γ. Γραμματέας     Βούγιας Βασίλης                 Κατσούλη Παναγιώτα                                          [1] Παράδειγμα. Σύμφωνα με τα αναρτημένα στοιχεία στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης λειτουργούν 1085 σχολικές μονάδες στους 4 νομούς, εκ των οποίων 23 ΣΜΕΑΕ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Αν υποθέσουμε ότι όλες οι ΣΜΕΑΕ διαθέτουν πλήρη διεπιστημονική ομάδα, με απλή διαίρεση φαίνεται ότι σε κάθε διεπιστημονική ομάδα, αλλιώς «Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ», αντιστοιχούν 46 σχολεία. Ακόμα και κάθε μέρα σε διαφορετικό σχολείο να πηγαίνουν ο ψυχολόγος και ο κοιν. λειτουργός, χρειάζονται 2 μήνες , μόνο, για να επισκεφτούν όλα τα σχολεία. Και αν υποθέσουμε ότι κάθε σχολείο έχει τουλάχιστον 10-30 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πόσες φορές θα πρέπει να συνεργαστούν με το κάθε σχολείο, μόνο και μόνο για να διενεργήσουν «τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση» για τον κάθε μαθητή; Αν δε θελήσουν να παρακολουθήσουν, να στηρίξουν, να κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους μαθητές, θα προλάβουν να ανταποκριθούν στα αιτήματα όλων των σχολείων της αρμοδιότητάς τους, σ’ ένα σχολικό έτος; Στον αντίποδα, η Βοιωτία (που δεν είναι κάποιος απομακρυσμένος νομός) διαθέτει 223 σχολικές μονάδες και μόνο 3 ΣΜΕΑΕ, εκ των οποίων 1 στην επαρχία Λιβαδειάς και 2 επαρχία Θήβας: 130 σχολεία γενικής αγωγής για την πρώτη διεπιστημονική ομάδα, από 50 για τις άλλες δύο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου