Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: « Αποκλεισμός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) Ειδικής Αγωγής, από την Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου στις Νέες Τεχνολογίες»ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
 
                                                                                          
                                                                                 Αθήνα 5/10/2012
                                                                                 Α.Π: 152

                Πρός:- Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Αρβανιτόπουλο
                           -Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Παπαθεοδώρου
                Κοιν:- Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Κυριαζή
                            -Ειδικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Γκλαβά
                            -Δντή Ειδικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Λολίτσα

Θέμα: « Αποκλεισμός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) Ειδικής Αγωγής, από την Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου στις Νέες Τεχνολογίες»

Κύριε Υπουργέ
Κύριε Υφυπουργέ
     Το Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με τα υπ αρ.πρωτ. 122/17-7-2012 και 128/30-8-2012 υπομνήματά του, σας έχει αναφέρει σειρά ανισοτήτων και αντινομιών, οι οποίες έχουν εγκαθιδρύσει την ανισότιμη μεταχείριση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π), μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μεταξύ αυτών είναι και ο απαράδεκτος αποκλεισμός του Ε.Ε.Π από την Επιμόρφωση Β Επιπέδου στις Νέες Τεχνολογίες.
Αυτή τη στιγμή ξεκινά νέος κύκλος Επιμόρφωσης Β Επιπέδου και όπως ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενο για μας, δεν δίδεται η δυνατότητα στα μέλη του Ε.Ε.Π να συμμετάσχουν σ αυτήν.

Κε Υπουργέ,
Κε Υφυπουργέ,
δυστυχώς για το Ε.Ε.Π και  Ε.Β.Π, για την ελληνική εκπαίδευση, αλλά και για την ελληνική κοινωνία, εν έτη 2012, συνεχίζεται η ανισότιμη μεταχείρισή του σε πλείστα όσα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου και του προαναφερθέντος ζητήματος της επιμόρφωσής του.
Το Ε.Ε.Π και το Ε.Β.Π, λειτουργεί στον ευαίσθητο και δύσκολο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  εξαθλιωμένο οικονομικά από την εφαρμογή του «Ενιαίου» Μισθολογίου, εξαθλιωμένο όμως και ηθικά, καθώς πλήττεται καθημερινά από την απαξιωτική συμπεριφορά των ιθυνόντων.
Κε Υπουργέ
Κε Υφυπουργέ,
το Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, σας ζητά να δημιουργήσετε άμεσα τις προϋποθέσεις, που θα μας επιτρέψουν να πάψουμε να υπάρχουμε ως παρίες και επαίτες των αυτονόητων, στο χώρο της εκπαίδευσης, αφενός μεν, ενσωματώνοντας το Ε.Ε.Π στην Επιμόρφωση Β Επιπέδου στις Νέες Τεχνολογίες, αφετέρου δε, προχωρώντας στις αναγκαίες εκείνες ρυθμίσεις, μέσω Προεδρικού Διατάγματος,( το οποίο και θα στηρίζει τον ν.3699/2008) και  οι οποίες θα άρουν τις υπάρχουσες ανισότητες και αντινομίες εγκαθιδρύοντας και διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος                           Η Γ. Γραμματέας  Βούγιας Βασίλης          Κατσούλη Παναγιώτα                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου