Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: Ενημέρωση για τη συνάντηση, της 29ης Οκτωβρίου 2012, με το Δντή Ειδικής Αγωγής και για τις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
                                                                                                                                                   
                                                                             Αθήνα 29/10/2012
                                                                               Α.Π: 162

                                                         
                                                              Προς: το Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π
                                                                          τα Μ.Μ.Ε


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: « Ενημέρωση για τη συνάντηση, της 29ης Οκτωβρίου 2012, με το Δντή Ειδικής Αγωγής και για τις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α»


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012, η πρώτη από τη  σειρά συναντήσεων που έχουν προγραμματισθεί, του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κο Λολίτσα, στα πλαίσια των παρεμβάσεων που έχουν συναποφασισθεί με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α να γίνουν, ώστε να εγκαθιδρυθεί η ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στο χώρο της εκπαίδευσης.

Στη σημερινή συνάντηση αποφασίστηκε πως σε πρώτη φάση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί  θεμάτων:

 α)υπηρεσιακής εξέλιξης,
 β) επιμόρφωσης  και
γ) επανακαθορισμού προσόντων πρόσληψης Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.

Για όλα αυτά τα θέματα θα επιχειρηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις με σκοπό  να αρθούν οι μέχρι τώρα ανισότητες σε βάρος του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.

 Επίσης η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ανέλαβε να συνδράμει, όσον αφορά στο κομμάτι που αφορά στο Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, στον «Οδηγό Λειτουργίας για Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ», τον οποίο και έχει πρόθεση να συντάξει η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής.

 Σε ότι έχει να κάνει με τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, άμεσα θα κατατεθεί ρύθμιση που θα δίδει τη δυνατότητα  απασχόλησης του Ε.Ε.Π στη Γενική Εκπαίδευση(το Ε.Β.Π την έχει ήδη), έτσι ώστε να μπορέσουν σύντομα να γίνουν προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού- από όλους τους κλάδους και όχι μόνον από τους κλάδους των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, όπως στην αρχή προβλέπονταν-  μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, το οποίο απευθύνεται στη Γενική Εκπαίδευση και μόνον.

Στη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία περιέχεται και η πρόβλεψη δημιουργίας Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης(Σ.Δ.Ε.Υ), τα οποία θα αποτελούνται από ένα Ειδικό Σχολείο, ως σχολείο αναφοράς και άλλα  όμορα Γενικά Σχολεία της περιοχής του Ειδικού Σχολείου.

Εντός των Σ.Δ.Ε.Υ θα λειτουργούν Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης και Υποστήριξης(Ε.Δ.Ε.Α.Υ), η σύνθεση των οποίων θα αποτελείται από το  Διευθυντή  του Ειδικού Σχολείου ως Πρόεδρο και μέλη, έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής(π.χ του τμήματος ένταξης), έναν Κοινωνικό Λειτουργό, ένα Ψυχολόγο και όποια άλλη ειδικότητα από το Ε.Ε.Π  χρειάζεται κατά περίπτωση.

Εισηγητής των θεμάτων της επιτροπής θα είναι ο εκάστοτε εκπαιδευτικός του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με αναπηρία, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Οι επιτροπές αυτές, οι οποίες τυπικά θα είναι αδιαβάθμητες, θα λειτουργούν μέσα στο χώρο των σχολείων και θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των μαθητών στο χώρο τους και κατά περίπτωση σε δεύτερο επίπεδο θα παραπέμπουν περιπτώσεις στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, τα οποία διατηρούν την αυτοτέλειά τους.

 Ο εσωτερικός κανονισμός των Σ.Δ.Ε.Υ - Ε.Δ.Ε.Α.Υ, θέματα που αφορούν στις συνεδριάσεις, στη λήψη αποφάσεων και άλλα, θα καθορισθούν με Υπουργική Απόφαση μετά την ψήφιση της ρύθμισης.

Εδώ πρέπει να τονιστεί πως όσον αφορά στη λειτουργία των Ε.Δ.Ε.Α.Υ σε σχέση με τη λειτουργία των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής κος Λολίτσας μας διαβεβαίωσε πως οι δυο υπηρεσίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά  και πρόθεση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α είναι να αποσυμφορηθούν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ από τον μεγάλο όγκο δουλειάς τον οποίο έχουν. Οι δε Υπουργός και Υφυπουργός Παιδείας, σε όλους τους τόνους διαβεβαιώνουν για τη συνέχιση λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, ως έχουν.

Όμως η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α τονίζει κι αυτή σε όλους τους τόνους, πως το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α θα πρέπει να μας απαντήσει, για το ποια πρόβλεψη υπάρχει για τη  στελέχωση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ αλλά και των Σ.Μ.Ε.Α.Ε του χρόνου, έστω και υποτυπωδώς όπως φέτος, αν εφαρμοσθεί ο καταστροφικός όρος του Μνημονίου 3, για μόλις 2.000 προσλήψεις αναπληρωτών σύνολο, Γενική και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, δηλαδή γύρω στους 400 δασκάλους και καθηγητές Ειδικής Αγωγής, μαζί με Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.

 Τι μοίρα θα έχουν επί παραδείγματι τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ  της Φωκίδας(ουδείς μόνιμος εκπαιδευτικός και Ε.Ε.Π υπηρετεί σήμερα εκεί) ή της Ευρυτανίας(μόνον μία-1- Κοινωνική Λειτουργός μόνιμη και μάλιστα Προϊσταμένη, υπηρετεί εκεί) ή της Βοιωτίας(μία-1- Κοινωνική Λειτουργός μόνιμη), αλλά και πολλά ΚΕ.Δ.Δ.Υ τραγικά υποστελεχωμένα σε όλη τη χώρα, τα οποία δουλεύουν αποκλειστικά με αναπληρωτές, που δεν θα μπορέσουν να τους έχουν του χρόνου, λόγω του Μνημονίου της καταστροφής.

 Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να μας απαντήσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ, πως σκέπτεται να αντιμετωπίσει αυτό το τραγικό, για την Ειδική Αγωγή αλλά και για το σύνολο της Εκπαίδευσης, ενδεχόμενο.

Επίσης, σε σχέση  με τη σχεδιαζόμενη δημιουργία των  Σ.Δ.Ε.Υ και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ εντός αυτών, είναι αυτονόητο πως και η Γενική Εκπαίδευση έχει ανάγκη των υπηρεσιών του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, πλην όμως είναι εξίσου προφανές, πως δεν θα συναινέσουμε σε καμία περίπτωση, αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο,  στη  δημιουργία κατηγοριών εργαζομένων-λάστιχο, εργαζομένων-περιπατητών μετά χειραποσκευής ή εργαζομένων με ελαστικούς  και επαχθείς όρους εργασίας.

Τώρα όσον αφορά στις ρυθμίσεις για την ανασυγκρότηση των ΠΥΣΕΕΠ και ΥΣΕΕΠ, ώστε να καταστεί εφικτή  η επιλογή Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ, καθώς και στις όποιες άλλες παρεμβάσεις γίνουν  προς την κατεύθυνση της πλήρους ενσωμάτωσης του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στην εκπαίδευση,  θα περιληφθούν σε άλλα νομοσχέδια του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, τα οποία και θα κατατεθούν για ψήφιση στο προσεχές διάστημα, εντός του 2012.

Για την τοποθέτηση του Ε.Β.Π σε παράλληλη στήριξη στη Γενική Εκπαίδευση, λάβαμε τη διαβεβαίωση πως ένας μικρός αριθμός πιστώσεων θα δοθεί άμεσα για διάθεση, αλλά εντός του Νοεμβρίου, το Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ, θα ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις για παράλληλη στήριξη με Ε.Β.Π στην Π/θμια και στη Δ/θμια Εκπαίδευση, μέσω του προαναφερθέντος προγράμματος ΕΣΠΑ.

Για τα ψηφοδέλτια των εκλογών ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, λάβαμε τη διαβεβαίωση πως μέχρι την Τετάρτη 31/10/2012, θα έχουν φτάσει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, ώστε να αποσταλούν στους εκλογείς, για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εμπρόθεσμα.

Τέλος, όσον αφορά στις Υ.Δ.Ε, που αφορούν στη μισθοδοσία των αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που προσελήφθησαν στην Πρώτη Φάση προσλήψεων, θα αποσταλούν αύριο Τρίτη 30/10/2012, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν να λάβουν το γλίσχρο επιμίσθιό τους οι συνάδελφοι.

 
Για το Δ.Σ
  


Ο Πρόεδρος                      Η Γ. Γραμματέας  
Βούγιας Βασίλης                Κατσούλη Παναγιώτα                                          

1 σχόλιο:

  1. Αλήθεια οι πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ Ε.Β.Π για την παράλληλη στήριξη μήπως ξέρετε πότε θα δωθούν?

    ΑπάντησηΔιαγραφή