Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Δείτε τα mail που στάλθηκαν από τον Η.Βασιλειάδη στους Περιφερειακούς Δντές Εκπ/σης, στον Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας κ.λ.π

 Τα mail εστάλησαν στους Περιφερειακούς Δντές Εκπ/σης, με κοινοποίηση στον Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας, από το iliasbasileiadis@yahoo.gr στις 21/8/2012, σε δύο μέρη. Υπογράφονται "Οι σχολικοί Ψυχολόγοι" και έχουν επισυναπτόμενα την επιστολή της ΕΣχοΨΕ με υπογραφή το κινητό τηλέφωνο του Η.Βασιλειάδη, τη Γνωμοδότηση 458/2011, την απάντηση της Δνσης Ειδικής Αγωγής στην επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α τη σχετική με τη Γνωμοδότηση 458/2011 και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία.

 Δείτε παρακάτω το απεσταλθέν mail(Μέρος 1):

From: HLIAS BASILEIADIS [mailto:iliasbasileiadis@yahoo.gr]
Sent: Tuesday, August 21, 2012 7:15 PM
To: mail@attik.pde.sch.gr; mail@vaigaiou.pde.sch.gr; pdede@sch.gr; mail@ipeir.pde.sch.gr; mail@thess.pde.sch.gr; mail@ionion.pde.sch.gr; mail@kmaked.pde.sch.gr; mail@kritis.pde.sch.gr; mail@naigaiou.pde.sch.gr; mail@pdepelop.gr; mail@stellad.pde.sch.gr; mail@pelop.pde.sch.gr; pdeamthr@sch.gr; mail@dmaked.pde.sch.gr
Cc: papatheodorou@minedu.gov.gr; minister@minedu.gov.gr
Subject: Τήρηση της νομιμότητας στην πρόσληψη Ψυχολόγων ΠΕ 23- Μερος 1
 
Αξιότιμοι Κύριοι Διευθυντές Εκπαίδευσης,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένες αντιλήψεις και πρακτικές που διαπιστώνουμε ότι προωθούνται τελευταία, με αφορμή την γνωμοδότηση 458/2011 του ΝΣΚ και την Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ για το σχολικό έτος 2012-2013,  και αφορούν άμεσα σε θέματα της αρμοδιότητάς σας.
Επίσης σας στέλνουμε τις προτάσεις μας για να διασφαλιστεί η πιστή τήρηση της νομιμότητας σε όλες τις ενέργειες και τις αποφάσεις που αφορούν στο ψυχολόγο και τη ψυχολογική υποστήριξη στην περιοχή ευθύνης σας και για να περιοριστεί ο κίνδυνος να επηρεαστούν στελέχη των φορέων εκπαίδευσης,  όπως συνέβηκε στο παρελθόν σε ορισμένες περιοχές, από προσωπικές αντιλήψεις και σκοπιμότητες και πρακτικές που ορισμένοι προσπαθούν να προωθήσουν

Με εκτίμηση

                   Οι Σχολικοί Ψυχολόγοι
  Ακολουθεί Δεύτερο e meil με σχετικά συνημμένα αρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου